"Danmarks fugle" på dof.dk - Kender du den?

 

På DOFs hjemmeside har der siden midt i 00´erne været en digital fuglebog, som alle har kunnet gå ind og kigge i, når man ville vide mere om en bestemt fugleart eller måske skulle finde ud af, hvad det er for en fugl man har set!

Denne ”Fuglebog” blev udviklet i forbindelse med projekter, som løb af staben på det tidspunkt: Caretakerprojektet, Punkttællingsprojektet og Projekt truede og sjældne ynglefugle, som alle blev finansieret af Aage V. Jensens fonde.

Fuglebogen har trængt til en opdatering og takket være en bevilling fra ”15 juni fonden” er der nu udarbejdet et nyt layout til siden kaldet ”Danmarks fugle 2.0”, samt tillige er der også kommet langt flere informationer på ”fuglesiden”, som bestemt er et besøg værd når man skal søge viden om de forskellige fuglearter.

Eksempel vis kan man på forsiden, se hvilke fugle der er søgt mest på i indeværende måned:

 

Og når man trykker eller søger på en ”fugl”, det kunne være Tårnfalk,

så kommer der et foto af fuglen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

og herefter mulighed for at høre fuglens lyd/sang, samt:

  • Fakta om Tårnfalk
  • Typisk Levested
  • Udbredelse
  • Føde
  • Bestandsudvikling – ud fra Punkttællinger sommer/vinter
  • Beskyttelse

 

Endvidere vises Tårnfalkefoto lagt ind i DOF-basen, diverse udbredelseskort fra Atlas III, vinterudbredelse, samtregistreringer via DOF-basen det seneste år og til allersidst link til steder på nettet hvor der kan findes mere om den pågældende art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Så det må siges at DOF har fået en superfin ny opdateret ”digital fuglebog”, hvorfra man nemt kan finde alt det man gerne vil vide om mere end 300 almindelige og sjældnere forekommende fuglearter i Danmark.

 

Tak for den og God fornøjelse med "Danmarks fugle"?