Boligbirding 2023 - Dyst på fugle hjemmefra !

21. december rundede vi vintersolhverv, hvor dagen kun var 7 timer 1 minut og 16 sekunder og fra nu af lægges sekunder og minutter på dag for dag ;-) - diametralt modsat har vi midsommer hvor dagen er godt 10,5 time længere – tankevækkende forskel!

Om en uges tid vender vi kalenderen til et nyt år og dermed starter Boligbirding op med en helt ny forårskonkurrence ”Boligbirding 2023 – 1. halvår”, som starter op 1. januar og slutter 30. juni.

Boligbirding som blev landsdækkende i 2019 er en fredelig og miljøvenlig konkurrence arrangeret af DOFs lokalafdelinger og det går ud på at spotte de fuglearter, som kommer forbi ens matrikel i den givne periode, skrive dem ned og indtaste i DOF-basen, samt i et fællesskema i Boligbirding.

I sidste års forårskonkurrence var der 25 deltagere i det vestjyske og alt i alt var der hele 275 med i den landsdækkende konkurrence, fra alle lokalafdelinger i DOF. Man kan ”boligbirde” hele året, idet der er en tilsvarende pandán fra 1. juli til 31.december og i den har der i dette efterår været 12 vestjyske deltagere.

 

og hvad går konkurrencen så ud på?

 

Ja, det er at holde styr på alle de forskellige fuglearter, som du ser på/fra/over din matrikel i den givne periode og få dem noteret ned og registret, som også nævnt ovenfor.

Undertegnede har deltaget alle årene og synes det er ganske interessant at følge fuglelivet i sin have, bl.a. ved at dyste lidt med ligesindede og sig selv og dermed sætte fokus på de mange fugleoplevelser, man faktisk kan få lige uden for ens bolig og dermed får man jo også en årsliste for sin matrikel og kan sammenligne med tidligere år!

Nogle bor selvfølgelig bedre end andre i forhold til at se mange forskellige fuglearter og specielt de som har udsigt til vand i form af fjord/sø/å vil se flere fuglearter end deltagere, som bor i en lejlighed med altan eller i en villahave, men det er ikke det afgørende hvor mange arter man får at se, det er mere det, at når man er med i en dyst, så skærpes ens sanser for fuglene på foderbrættet, fuglene der flyver over, fuglene der synger, var der en ”ny fugl”, som jeg endnu ikke har hørt/set/lagt mærke til i år?

I Danmark trækker mange fuglearter igennem og nogle fuglearter fra nordligere egne overvintrer her og derfor er det en god strategi at være med fra start, da eksempel vis de overvintrende arter, det kunne være Sangsvane, Pibesvane og nogle af gæssene, som er ret nemme at få på nuværende tidspunkt, hvor de flyver rundt i vinterlandskabet, men de bliver så sværere når vi kommer længere hen.

 

Hvordan deltager man?

 

Alle kan være med uanset hvor du bor, eller måske vil du deltage fra sommerhuset? , men der er nogle ting, som man skal gøre inden vi går i gang!

• Først og fremmest kan du her læse reglerne for konkurrencen
• Tilmeld dig gerne til undertegnede!
• Hvis du ikke er DOF-Base bruger endnu og gerne vil deltage, så skal du oprettes der.
• De som har været med før, kan gå ind i det oprettede skema som ”I plejer og registrere ” i ”DOF-VJ” skemaet. Alle der var med i ”forår 2022” står der allerede og er dermed klar til at gå i gang.

Når du er tilmeldt og klar til konkurrencen er der en standardiseret måde at skrive ind i DOF-basen på!

• I feltet noter, skrives "Boligbirding" og ved de enkelte arter skrives fort løbne denne gang BB F1, BB F2, som indikerer hvor langt man er kommet i sine observationer – F står for forår, grundet der også kører en efterårskonkurrence fra 1. juli til 31.december hvor markeringen så er BB E1, BB E2 osv.

Udover fugledelen er der også mulighed for at deltage i ”andre dyr”, som er et separat skema, hvor der er mulighed for at indtaste alle de andre ”dyr”, som er oprettet i DOF-basen, det være sig pattedyr, padder, krybdyr og sommerfugle, som du ser fra din matrikel.

og her er "Boligbirding -  Facebook"

 

 

Undertegnede er igen ”lokal kontaktperson” for konkurrencen i Vestjylland og vil som de foregående år, fabrikere enkelte artikler på DOF-Vestjyllands hjemmeside i løbet af perioden, omhandlende status i konkurrencen set fra lokalafdelingsperspektiv, samt evt. rundsende nyhedsbrev til deltagerne med relevant info i forhold til konkurrencen.

Eventuelle spørgsmål eller hjælp til skemaer eller andet i forhold til ”Boligbirding 2023” må gerne sendes til mig og når du er tilmeldt sørger jeg for at I bliver oprettet i fællesskemaet og ellers hjælper jer i gang.

De seneste år tastede de fleste selv i fællesskemaet, men vil man gerne deltage, men synes det er lidt svært, så vil jeg tilbyde at indtaste der ligesom de foregående år, ud fra indtastninger i DOF-basen udført, som beskrevet i ovenstående afsnit.

Boligbirding er et rigtig godt koncept for alle ”fuglekiggere” og når man har været med flere år, så kan man tage sin tidligere liste fra sidste eller forrige år og se hvornår var det nu at jeg skal begynde at kigge efter Sanglærken, Viben, Hvid Vipstjert eller nu må Landsvalen da snart komme, jo ”Boligbirding” gør at man ser flere fugle omkring sin matrikel end man ellers ville have gjort.

 

Tilmelding som sagt til Lars HH og ellers

 

God fornøjelse med ”Boligbirding 2023”