Boligbirding – Sådan gik dysten i første halvår i Vestjylland

Siden 2019 har det været muligt at deltage i den landsdækkende konkurrence ”Boligbirding” og det er således 4 år i træk konkurrencen er afviklet fra 1. januar til 30. juni. I 2022 udgaven har 23 vestjyder deltaget fra i alt 25 ”matrikler” i konkurrencen, som går ud på at spotte flest mulige forskellige fugle hjemme fra sin egen bopæl.


På landsplan har godt 280 deltaget i ”Bogligbirding” i 1. halvår 2022, hvilket er rekordantal. Der har været flest deltagere på Fyn og næstflest i DOF- Sydøstjyllands område.


Et halvt år går lynhurtigt er fornemmelsen og i denne artikel kan du så læse om hvordan konkurrencen gik, set fra en vestjysk vinkel og med lidt facts af forskellige art spottet i skemaerne deltagerne taster i. I alt blev der observeret 215 forskellige fuglearter af deltagerne, hvilket er 7 mindre end sidste år.


Fordelt på lokalafdelinger ser artsantalsoversigten således ud og det kan ses at de vestjyske deltagere således kom på en 3. plads med 159 arter:

Lokalafdeling

Antal fuglearter

Lokalafdeling

Antal fuglearter

Fyn

165

Sønderjylland

129

Nordsjælland

165

Sydøstjylland

125

Vestjylland

159

Sydvestjylland

115

Storstrøm

151

Østjylland

91

Nordvestjylland

144

Nordjylland

85

Vestsjælland

140

Bornholm

44

København

133

   

 

Fuglene

Herunder en oversigt over hvilke fuglearter, som er set af flest i det vestjyske.

TOP 15

Set af antal deltagere

Placering – Lands/total

Solsort

24

1

Musvit

24

2

Ringdue

24

3

Blåmejse

24

4

Gråkrage

24

8

Gærdesmutte

24

11

Grønirisk

23

6

Bogfinke

23

10

Husskade

22

7

Skovspurv

22

9

Dompap

22

12

Stær

22

25

Rødhals

21

5

Musvåge

20

14

Kvækerfinke

20

20

 

• 6 fuglearter er set af alle på nær 1 deltager og 4 af disse harmonerer godt med den landsdækkende oversigt over de mest almindelige arter, mens Gråkrage og Gærdesmutte ligger højere placeret i det vestjyske.

• Umiddelbart er det mest overraskende i denne ”Top 15 oversigt”, at Stær kun er den 25. mest sete matrikelart på landsplan, men ligger noget bedre placeret i Vestjylland.

• 22 fuglearter er kun set af én deltager i det vestjyske.

• Græshoppesanger, Bjerglærke, Sortklire, Strandhjejle og Sorthovedet måge er 5 fuglearter, som kun er set af deltagere i vores lokalafdeling.

• Som et lille eksempel fra artsoversigten i Vestjylland er der blandt deltagerne set 10 rovfuglearter, hvoraf hele 20 fik set Musvåge og lige bagefter Spurvehøg på 19 og Tårnfalk på 17 matrikler. 5 har tastet Rød glente og Rørhøg, 4 fik Havørn, 3 steder med Blå Kærhøg, Dværgfalk og Duehøg blev set af 2 og endelig en enkelt var så heldig at få Sort Glente.


  Skovspurv blev set af 22 deltagere i Vestjylland og var 9. mest registrerede art på landsplan.

 
Deltagere

Her oversigt over lokale deltagere, som har tilmeldt sig og indtastet sine fugleobservationer.


De 2 topplaceringer i Vestjylland Erik Enevoldsen, Søndervig med 127 og Jesper Friis Bjørn, Ringkøbing med 123 forskellige fuglearter observeret fra deres bolig er imponerende og rakte endda til 2. og 3. pladsen i den landsdækkende konkurrence (så Tillykke med det), kun overgået af Helge Røjle Christensen, Nordvestjylland med 131 og dermed førstepladsen.


Deltager

Kommune

Fuglearter - set

Erik Enevoldsen

Ringkøbing-Skjern

127

Jesper Friis Bjørn

Ringkøbing-Skjern

123

Jonna Forsum

Herning

75

Lars Holm Hansen

Ringkøbing-Skjern

70

Kristian Tikjøb Olsen

Lemvig kommune

62

Peter Derdau

Holstebro

62

Ane Margrethe Bjerre

Lemvig kommune

61

Morten Swayne Storgaard

Ikast-Brande

57

Gert Thorhauge Andersen

Herning

55

Morten Christensen

Struer

55

Hans Rasmussen

Holstebro

53

Steen Mikkelsen

Ringkøbing-Skjern

50

Vagn Stenager

Ikast-Brande

49

Thomas Borup Svendsen

Lemvig kommune

46

Tove Kristensen

Ringkøbing-Skjern

45

Jørn Young Christensen

Holstebro

42

Laurids Erik Andreassen

Ringkøbing-Skjern

42

Dagny Hededal Olesen

Holstebro

32

Ulla Blok Kristensen

Herning

32

Lene Ørskov

Ringkøbing-Skjern

31

Kirsten Drachmann

Herning

29

Lene Ørskov

Herning

24

Lars Holm Hansen

Herning

21

Poul Krag

Holstebro

18

Per Kofoed

Herning

3De som bor med vandudsigt, i nærheden af kysten, ved en sø, å, har bedre muligheder for at spotte mange fuglearter, men Boligbirding har flere formål end blot det at vinde en konkurrence:

• Udbrede kendskabet til fuglene omkring vores boliger.

• Skabe interesse for fugleregistrering ikke bare i DOF, men også uden for DOFs egne rækker.

• Belyse fuglearternes fordeling både tidsmæssigt og geografisk, dels ankomsten af vores trækfugle, dels forekomsten af vinterfugle.

• Udbrede kendskabet vedrørende brug af distribueret databearbejdning og DOF’s registreringsværktøj - DOFbasen.

• Skabe et solidt projektfundament til faunistiske undersøgelser i DOF i de enkelte Lokalafdelinger og meget gerne i de enkelte kommuner.

• Give deltagerne mulighed for selv at vedligeholde deres årlige matrikelliste.

• En simpel underholdende konkurrence for fuglefolket, der altid er friske på en dyst. Der er mulighed for mange former for konkurrence - både mellem personer og afdelinger (evt kommuner). Du må meget gerne udfordre dine venner, men du konkurrerer først og fremmest mod dig selv!

 
Og et er sikkert, hvis man deltager er man automatisk mere opmærksom når man færdes inde og udenfor, idet der jo altid kan komme en ny interessant fugleart forbi enten fouragerende i haven, men også overflyvende og konkurrencen giver også mulighed for at træne sig selv i hvilke fuglearter, som eksempelvis synger uden for ens dør, så jo ”Boligbirding” kan bestemt afstedkomme interessante oplevelser i ens helt lokale nærområde.

 

Efterårskonkurrence


Som tidligere år er der også arrangeret en efterårsudgave af Boligbirding, som du kan læse mere om på Facebook siden ”Boligbirding”, her er 5 vestjyder godt i gang ?


Go´ fornøjelse!