Boligbirding 2021

Det er snart nytårsaften og derfor er vi tæt på en ny runde Boligbirding – Skal du være med?

Boligbirding er en konkurrence, som går ud på at registrere de forskellige fuglearter, som kommer forbi ens ”bolig”. Dysten er styret af lokalafdelingerne i DOF med DOF-Vestsjælland som tovholder. De seneste par år har det været en landsdækkende konkurrence, og pr. 1. januar 2021 starter en ny runde, som løber 6 måneder frem til 30. juni. I år er der flere nye tiltag/muligheder!

DOF-Vestjylland har markeret sig i de 2 foregående konkurrencer dels med flest og næstflest deltagere henholdsvis 25 i 2019 og 30 i 2020. End videre var vi den lokalafdeling, som var flittigst til at taste ind i DOF-basen, nemlig i alt 1637 observationer, hvilket gav et gennemsnit på 54,6 arter pr. deltagere i 2020 og så var den samlede vinder i 2020 også vestjysk, idet Erik Enevoldsen, Søndervig vandt med imponerende 137 forskellige fuglearter, spottet fra sin matrikel i Søndervig i første halvår af 2020.

Undertegnede er igen ”lokal kontaktperson” for konkurrencen i Vestjylland og vil som de foregående år, fabrikere artikler med jævne mellemrum på DOF-Vestjyllands hjemmeside, omhandlende status i konkurrencen set fra lokalafdelingsperspektiv, samt rundsende nyhedsbrev til deltagerne med relevant info i forhold til konkurrencen.

Deltagere som var med i 2020, har modtaget et nyhedsbrev fra DOF-Vestjylland og de som deltager i vores lokalafdelinger vil fremadrettet modtage disse, når der er brug for at informere.

Reglerne kan læses her!

I forhold til de tidligere år er der som skrevet nogle nyheder for 2021 konkurrencen:

  • Foruden fugle kan man også deltage med de andre arter, som er i DOF-basen det være sig pattedyr, krybdyr, padder og sommerfugle, set fra/på matriklen.
  • Deltagere i ”Boligbirding” må meget gerne selv taste egne observationer ind i fællesskemaet, som er et rigtig fint skema udarbejdet i googledocs, som man kan få adgang til, hvis man har en google konto eller G-mail. Ved selv at taste kan man hele tiden følge hvordan det går i konkurrencen, da det opdaterer med det samme, man har skrevet observationerne ind.

    Link til skema:

og kan dette link ikke åbnes, så læs artikel fra 22.11.  ”Tilbud om …. ”på
DOF-Vestsjællands hjemmeside og gå ind på ”Intro til Boligbirding” og læs videre.

  • I feltet noter, skrives som sidste år Boligbirding og ved de enkelte arter skrives fort løbne denne gang BB F1, BB F2, som indikerer hvor langt man er kommet i sine observationer – F står for forår, grundet der også har været en efterårskonkurrence fra 1. juli til 31.12. hvor markeringen er BB E1, BB E2 osv.


Det er ikke så vanskeligt selv at taste ind, når man har fået login mv. - men vil man gerne deltage og synes det er lidt svært med fællesskemaet, så hold dig ikke tilbage, for så skal undertegnede nok registrere i skemaet ud fra dofbasen, ligesom i 2019 og 2020.


I skrivende stund er der 17 tilmeldte i Vestjylland heraf 4 nye deltagere, og 127 på landsplan til Boligbirding 2021 og for første gang er der tilmeldinger fra alle 13 lokalafdelinger i DOF. I DOF-Vestjylland er der også tilmeldinger i alle kommuner: Herning 3, Holstebro 5, Lemvig 1, Struer 1, Ikast-Brande 1 og Ringkøbing-Skjern 5.Boligbirding er et rigtig godt koncept for ”fuglekiggere” og i særdeleshed her i Corona året giver det ingen problemer, da man jo ”kigger fugle hjemmefra” og derfor er en af de få aktiviteter, som har kunnet foregå helt uden begrænsninger!


Håber at I har lyst at deltage i ”Boligbirding 2021” og tilmeld gerne på E-mail til Lars Holm Hansen, så skal jeg sørge for at få jer lagt ind på fællesskemaet og skulle der spørgsmål eller andet teknisk i forhold til Boligbirding konkurrencen, så er det samme E-Mail adresse.


Skriv også, hvis I ønsker jeg skal indtaste observationerne og skulle der være nogle som evt. har lyst at hjælpe med tastningsarbejdet for andre deltagere, så send også besked om det.


God fornøjelse :-)