Bliv punkttæller

Det danske punkttælleprojekt er unikt.

 I 2021 vil projektet yderligere blive udvidet/forbedret med en forårstælling, en nattælling og spontantællinger. Herom kan læse her samt i ”Fugle og Natur” 21. MAJ 2020 side 4.

Vi vil i DOF Vestjylland følge op på dette vigtige projekt og gøre en indsats for at få flere med på en tælling til glæde for fuglene og ikke mindst for tælleren selv. Det er en fornøjelse med en yderligere dimension på fugleturen. Indeværende vintertælling er godt i gang. En punkttæller får som tak for indsatsen tilsendt opgørelsen som ”Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark”

 Forudsætningen er enkel: at kunne identificere fugle på udseende og på sang.

Hertil kommer lidt administration med udvælgelse af og indsendelse af en punkttællingsrute samt efter punkttælleturen at indtaste arterne på DOF-basen.  Læs vejledningen til Punktælling her.  

Skulle nogen synes at det bliver kompliceret eller uoverskuelig vil lokalforeningen gerne være behjælpelig på alle måder.

Foreningen er således repræsenteret ved Agner Svenstrup som punkttælleansvarlig og _ vejleder og som kan kontaktes på mobil 41-317700 eller pr. E- mail - Jeg ligger inde med forskelligt læseligt materiale og ellers en viden, som kan sætte jer i gang.

Vi er i forvejen 40 ynglefugletællere og 30 vinterfugletællere, hvilket er OK på landsplan.

God fornøjelse!

Agner Svenstrup