4 foredrag i anledningen af DOF-Vestjyllands jubilæum

DOF-Vestjylland har i forbindelse med jubilæet haft et særdeles fortrinligt samarbejde med Nr. Vosborg og Folkeuniversitetscenteret på Skærum mølle og derfor har vi den store glæde at kunne tilbyde 4 rigtig spændende foredrag om fuglenes liv og færden på forskellig vis.

Endvidere er der fuglegalleriudstilling på Nr. Vosborg udstillet af den lokale kunstner Jens Overgaard Christensen fra 4. september og fuglekoncert 2. oktober, men begge disse arrangementer vil der komme særskilt artikel om her på hjemmesiden inden længe.

 

 

Oplev 4 foredrag på Nørre Vosborg og Skærum Mølle, omhandlende de magiske fugle som oftest bliver overset mellem hverdagens travlhed. Igennem foredragsserien kommer gæsterne tættere på de smukke og unikke fugle som beriger den danske natur.

 Herunder kan du se omtale og dato for de 4 foredrag med link til billetkøb, samt allernederst mulighed for at købe ”Partoutkort/billet” til alle 4 foredrag ?

 
Fuglenes Sprog

Dato: 7. september kl. 19.00
Foredragsholder: Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby


Mange mennesker forbinder fuglesang med forår, glæde og liv. Men hvad betyder sangen egentlig for fuglene? Sangene indeholder information om art, identitet, alder, styrke og motivation, som modtageren kan afkode. Men sangene udbredes også i et kommunikationsnetværk med mange potentielle lyttere, og den måde sangene synges i forhold til syngende artsfæller indeholder også information om styrkeforhold.

Al denne information bruges og udnyttes af både hunner i forbindelse med mage valg og hanner i forbindelse med territoriekampe, og har således påvirket udviklingen af sangene. Fuglesangen repræsenterer således avancerede kommunikationsformer, der alle kan påvirkes, hvis muligheden for at høre signalerne ændres som følge af menneskeskabt støj.


Sted:
Foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg
Entre: kr. 50,- + gebyr

Billet til ”Fuglenes sprog” købes her.


Det fantastiske fugletræk

Dato: 20. september kl. 19.00
Foredragsholder: Bent Jakobsen, der er stationsleder af fuglestationen i Blåvand gennem 40 år og har også i en årrække været Naturvejleder i Ribe amt/Varde kommune, Har arbejdet i miljøministeriet med fugletællinger i Vejlerne og på Skallingen, 

Fugle kender ingen grænser. På deres rejser fra den nordlige halvkugle til den sydlige halvkugle og retur laver de nogle præstationer som vi stadig måber over. De flyver mange tusinde kilometer og alligevel lander de i den samme rede år efter år. Det har store omkostninger men kan åbenbart betale sig.

Sted: Foredraget bliver afholdt på Skærum Mølle
Entre: kr. 50,- + gebyr

Billet til ”Det fantastiske fugletræk” købes her.

Fuglene i Vestjylland gennem 50 år

Dato: 4. oktober kl. 19.00
Foredragsholdere: 2 lokale ornitologer Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen.


Landskabet i Vestjylland har ændret sig gennem de seneste 50 år. Det har haft stor betydning for nogle fuglearter og sågar fuglegrupper. Vi vil forsøge at trække de store linjer. Nogle ynglearter er forsvundet, andre er kommet til og nogle er tæt på at forsvinde. Endvidere er der i området registreret en sand perlerække af sjældenheder. Vi vil omtale nogle af fundene. Alt vil blive “krydret” med fotos og diagrammer


Sted: Foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg
Entre: 50 kr. + gebyr

Billet til ”Fuglene i Vestjylland gennem 50 år” købes her.

 Kom op på ryggen af en gås

Dato: 12. oktober kl. 19.00
Foredragsholder: Seniorforsker Preben Clausen. Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.


Vidste du at knortegæssene, der raster ved Nissum Fjord, på Venø og Harboøre Tange er lysbugede, mens de som findes ved Ringkøbing fjord er mørkbugede? – og at de yngler mindst 2.000 km adskilt. Du kommer ‘op på ryggen af en gås’ og hører om studier med satellitsporing, feltarbejde i Hvidehavet, Sibirien, Svalbard og Nordgrønland. Du hører også om, hvordan gæssene fra to bestande har gennemgået en turbulent tid de sidste 100 år på grund af en forvaltning, der kunne være gjort bedre. Der afsluttes med en snak om gæssenes aktuelle status og beskyttelse.


Sted: Foredraget bliver afholdt på Skærum Mølle
Entre: 50 kr. + gebyr

Billet til ”Kom op på ryggen af en gås” købes her.

Partoutkort

Der er også mulighed for at købe et ”Partoutkort” til alle fire foredrag:

• Fuglenes sprog
• Det fantastiske fugletræk
• Fuglene i Vestjylland gennem 50 år
• Kom op på ryggen af en gås


Entre:
Partoutkort kr. 150,- + gebyr
Billet til ”Partoutkort – 4 foredrag” købes her.


I forbindelse med alle foredrag vil der være muligt at tilkøbe kaffe og kage

 
På Nr. Vosborgs hjemmeside er yderligere også oplagt flg. jubilæumsarrangementer:

Jubilæumsudstilling – 50 år med fuglene i Vestjylland -

Jubilæumskoncert ”Fri som fuglen” – 2. oktober