Ture

Vinterfugle i Vestjylland
Tidspunkt: Lørdag d. 5. januar kl. 09:00 - ca. 12:00
Mødested: P-pladsen ved Søndervig Supermarked. Lige ved lyskrydset
Turleder: Peter Leth Olsen, tlf.: 2751 4909, email: peterletholsen@hotmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Hvide Sande havn og moler kan være gode for måger og vadefugle. Ved isvinter mange andefugle i havnen. Vi kører måske også til Vest Stadil Fjord og kigger på ting og sager, der overvintrer der. En meget vejrafhængig tur, så kig på hjemmesiden om evt. ændring/aflysning.
HUSK kaffe/te samt lille madpakke

Vinterfugle i Vestjylland (Senior)
Tidspunkt: Torsdag d. 17. januar kl. 0900-ca. 12.00
Mødested: P-Pladsen ved Hee Kirke.
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, e-mail: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi starter med at gå en tur over den nye bro til Hindø. Måske er her Skægmejser. Herefter kigger vi på overvintrende andefugle ved Svingel Engsø. Videre til jagthytten ved Vest Stadil Fjord. Til slut et lille havkig. Der er indlagt kaffepause.
En meget vejrafhængig tur, så kig på hjemmesiden for evt. ændring/aflysning

Generalforsamling i DOF Vestjylland
Tidspunkt: Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19:00
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

- mere info følger på hjemmesiden

Harboøre Tange og Thyborøn Havn
Tidspunkt: Lørdag d. 2. februar kl. 09.00 - 12.00
Mødested: Harboøre Kirke
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, mail: akv@tdcadsl.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Vi stopper flere steder på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og knortegæs. Der burde også være nogle rovfugle, bl.a. Havørn og Vandrefalk. Måske er de første vadefugle dukket op. I Thyborøn Havn vil vi primært kigge måger og prøve at finde Gråmåge og Hvidvinget Måge. Her er der også mulighed for overvintrende vadefugle, f.eks. Stenvender og Sortgrå Ryle. Husk kaffe / te.
Hold som altid øje med hjemmesiden for evt. ændring/aflysning

Vandstær m.m. i Holstebro ( Seniortur )
Tidspunkt: Torsdag d. 7. februar kl. 09:00 - 13:00
Mødested: P-pladsen overfor TV/Midt-Vest
Turleder: Peder J. Pedersen Tlf. 2367 8875, mail pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi håber på at få vandstæren at se, foruden spætter, mejser og diverse andre småfugle. Vi ser nærmere på Stryget, Anlægget, Vegen Å m.m. Husk kaffe/te og evt. en lille madpakke.

Hald sø ved Viborg (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 6. marts kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: Haderup Kirke kl. 08:30, alternativt ved Niels Bugges Kro, Hald Sø kl. 09:00
Turleder:Leif Novrup Tlf. 2331 5601, Email: leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi vil se efter bjergvipstjert, vandstær og isfugl, samt spætmejser, træløber og korttået træløber ved Niels Bugges Kro. Vi vil også lede efter spætter - måske er vi heldige at se Lille Flagspætte Desuden vil vi gå en tur ved Dollerup Mølle. Husk kaffe/te.

Geddal Strandenge (Seniortur) 
Tidspunkt: Tirsdag d. 9. april kl. 09.00 - 13.00
Mødested: P-pladsen på Geddalvej, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup tlf.: 2331 5601
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Forårstrækket på Geddal Strandenge er nu så småt i gang.
Flere forskellige vadefugle som Vibe, Hjejle, Stor Præstekrave, Klyde m.fl. ses på engene. Desuden hejrer og grågæs samt Rørhøg og Tårnfalk
Senere køres en tur til Sønderlem Vig.
Husk kaffe / te og madpakke.

Pallisbjerg enge og Vest Stadil fjord ( Seniortur )
Tidspunkt: Torsdag d. 9. maj kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke
Turleder: Peder J Pedersen, Tlf. 2367 8875, email: pjp@post7tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Pomeransfuglene optræder ofte på Pallisbjerg Enge. Der vil vi først lede. Senere kører vi rundt i området ved Vest Stadil Fjord, hvor der også er chancer. Vi kan jo se mange andre spændende ting på sådan en forårstur. Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Natravnetur - En kultur/fugletur (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 19. juni kl 20.00 - ca. 23.00
Mødested: Naturcenter Harrild Hede på Fasterholtvej ca. 3. km øst for Fasterholt
Turleder: Bo Daugaard, tlf. 2311 5341, e-mail: Bo.daugaard@mail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi går først en tur langs med de gamle engvandingskanaler med udsigt til den smukke akvædukt. Den medbragte kaffe og makronkage nydes på naturcenteret.
Herefter kører vi mod Isenvad og Nørlund Plantage, hvor vi går ind i området. Natravnen starter forhåbentlig sin snurren kl. 22.30

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 22. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det nye høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601, e-mail leifnovrup@pc.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland Seniorgruppen

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene ved Høstemark Skov. På Hegnsvej kigges i de vandfyldte grave efter vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres ad Grønvej til den flotte Birkesø og fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarv. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Årstidens fugle på Harboøre Tange (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 16. september kl. 09.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Harboøre Kirke
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, e-mail: akv@tdcadsl.dk og Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, e-mail: pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi forventer at se ænder, gæs og andre vandfugle, men også et udvalg af vadefugle og ofte også en vandrefalk.
Vi vil også se eksempler på forvaltningen af naturen i området, herunder anlæg af kunstige yngleøer og flydespærrer mod ræve. Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 24. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Seniorgruppen

Vi starter ved havet. Her er der chance for søkonge m.m. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Mulighed for flere arter rovfugle og andefugle. På markerne måske bjerglærker.
Hold øje med hjemmesiden angående evt. aflysning.

Fugle i Vestjylland (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 11. november kl. 09.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke - nordsiden
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, e-mail: pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi kigger efter måger, sortgrå ryler, skærpiber m.m. i Thorsminde Havn. På Bøvling Klit kan der være rovfugle, gæs og ænder m.m. Vi vil også se hvad Krogshedetårnet har at byde på i det sene efterår.
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Julemøde hos Leif (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 2. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 1/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601
Husk selv at medbringe kaffe / te.