Ture

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 24. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det nye høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 eller 2331 5601
Arrangør: DOF-Vestjylland Seniorgruppen

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene ved Høstemark Skov. Håber at se hele familien. Efter Hegnsvej besøges Rovfugletårnet på Ny Høstemarkvej, hvor den medbragte mad nydes. Derefter køres til fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn og mange skarver. Håber her at se havørnene og andre ørne og kærhøge. Stor chance for traner, krondyr og elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Fuglelivet netop nu - to arrangementer ved hhv. Skjern Enge og Geddal Standenge
Dato: Søndag d. 3. september
Sted og tid:
Skjern Enge kl. 08.00 - 12.00
Geddal Strandenge kl.10.00 - 12.00

Først i september er fugletrækket på sit højeste. Nogle arter ankommer og nogle trækker væk, mens andre igen er på et kort ophold for at fylde depoterne op. Disse to arrangementer er med fokus på trækket. Læs mere om det enkelte arrangement under 'Ture og møder'.

Fuglelivet i Skjern Enge netop nu 
Tidspunkt: Søndag d. 3. september kl. 08:00 - 12:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Jens Hasager Kirk Tlf: 2072 8378, mail: jhkirk@ofir.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

September er skiftedag i Skjern Enge. De sidste Skestorke og trækkende vadefugle ses på de fladvandede arealer. Store flokke af grågæs og ænder begynder at indfinde sig i ådalen. Vi starter i Hestholmtårnet. Her ses ofte store flokke af gul vipstjert og dobbeltbekkasin. Bagefter beslutter vi, hvad vi skal på udkig efter. Husk kaffe/te og tøj efter vejrudsigten.

Efterårstrækket på Geddal Strandenge
Tidspunkt: Søndag d. 3. september kl. 10.00 - 12.00
Mødested: P-pladsen ved Geddal Enge
Turledere:
Steen Fjederholt og Leif Novrup m.fl.
Arrangør: DOF Vestjylland og Naturstyrelsen Midtjylland

Denne dag vil skrænten og fugletårnet være bemandet med ornitologer og teleskoper. I et par timer kan besøgende komme forbi og høre om fuglene og få den udpeget i teleskop.
Efterårstrækket er nu i fuld gang. Almindelig ryle, vibe og hjejle samt svømmeænder som pibeand, gråand og krikand raster i området sammen med grågås, ofte i store antal. Stor chance for en sjældenhed. Måske vandrefalk

Åben Ådal – Vrimmel af trækkende vadefugle og ænder i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 17. september kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Marianne Linnemann, Børge Vistisen og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010 og 2364 1406. Email: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Ådalen vrimler med trækfugle. Fra fugleskjulet på Lønborgvej kan vi se masser af trækkende vadefugle og ænder. Sandsynligvis ser vi også havørne og vandrefalk. Teleskoperne er stillet op i fugletårnet.

Fjandø, Thorsminde og Bøvling Klit (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 20. september kl. 09.00 - 13.00
Mødested: Sdr. Nissum Kirke
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875 eller 9746 8481, email: pjp@post7tele.dk
Arrangør: Seniorklubben DOF-Vestjylland

Vi  vil hovedsageligt kigge efter vadefugle, gæs og ænder. Ved Thorsminde også lidt efter hvad havet kan byde på en efterårsdag. Husk kaffe/te og madpakke.

Fugle Overalt - stor fugledag i Skjern Enge for børn, forældre og bedsteforældre
Tidspunkt: Lørdag d. 21. oktober, klokkeslæt oplyses senere
Mødested:
Oplysning om sted, tid og program vil kunne læses i de lokale aviser og på DOF Vestjyllands hjemmeside i løbet af oktober måned
Kontaktperson: Marianne LInnemann, tlf. 2014 5010, mail: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland


Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord (Seniortur)
Tidspunkt: Tirsdag d. 24. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca. 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 22821175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi starter ved havet. Her er der chance for søkonge m.m. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Mulighed for flere arter rovfugle og andefugle. På Stadiløvej er der måske bjerglærker.

 Efterår ved Vest Stadil Fjord og Bækbygård Strand
 Tidspunkt: Lørdag d. 28. oktober kl. 08:00 - 13:00
 Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
 Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, jballegaard@youmail.dk
 Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter med lidt havobs. Ved Vest Stadil Fjord er der på dette tidspunkt gode muligheder for forskellige gåsearter, flere arter af rovfugle og småfugle. Vi holder kaffepause ved Jagthytten.

Gæs og svaner i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 5. november kl. 10:00 – 14:00
Mødested: Fugleskjulet ved Hestholm på vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Jens Hasager Kirk, tlf. 2072 8378, Email: jhkirk@ofir.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Engene vrimler med gæs og svaner, og på markerne løber viber og hjejler. Havørnene viser unger frem, vandrefalken, bjerglærker og lapværlinger ser vi måske også

Skjern Enge (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 16. november kl. 09.00 - ca. 12.00
Mødested: Det store fugletårn ved Lønborgvej / Hestholmtårnet
Turleder:Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

En traditionsrig tur med gæs fra nord, gulnæbbede svaner,
rovfugle og med lidt held bjerglærke, snespurv og lapværling.
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Julemøde (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 11. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år finder mødet sted hos Leif, hvor vi begynder med at drikke kaffe. Vi snakker fugleoplevelser og året der går på held.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvane og grågæs m.m.
Husk selv at medbringe kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. 
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 10/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601