Ture

Fuglefamilierne i Skjern Enge
Tidspunkt: Tirsdag d. 10. juli kl. 10.00 - 12.00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann, Børge Vistisen og Tage Madsen. Tlf. 2014 5010
Arrangør: DOF Vestjylland

Juli måned er en stille fuglemåned - og alligevel. Vi kan være heldige at se skestorke med deres unger, havørnene der er på jagt efter en god 'frokost' og trækkende vadefugle, som 'tanker op' i Skjern Enge. Vi stiller teleskoperne ind på fuglene.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord
Tidspunkt: Lørdag d. 4. august kl. 07.00 - ca. 11.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter ved havet. Det er træktid for vadefugle fra nord. Suler og Kjover er også en mulighed. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Vi håber her på Rovterne, Sortterne, Havørn m.m.

Rovfugle i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 12. august kl. 13.00 - 16.00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Tage Madsen, Marianne Linnemann og Børge Vistisen.
Tlf.: 2014 5010 og 2364 1406, email: Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Vesterenge og Hestholmsøen er et par af de gode steder at kigge fugle. Her ses ofte havørn, rørhøg, fiskeørn og vandrefalk. Masser af lappedykkere og ænder opholder sig på vandfladerne. Måske ser vi også skestorke, som snart er på vej til Afrika. Vi stiller teleskoperne op og fortæller om fuglene.

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 23. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det nye høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 eller 2331 5601
Arrangør: DOF-Vestjylland Seniorgruppen

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene ved Høstemark Skov. Håber at se hele familien. På Hegnsvej kigges de vandfyldte grave efter  vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres til fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarver. Håber at den nye Birkesø viser sig fra sin gode side. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Ekskursion til Agger Tange ( Seniortur )
Tidspunkt: Mandag d. 10. september kl. 09:00 - 13:00
Mødested: P-pladsen ved færgelejet på Agger Tanges sydspids.
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875 / 97468481, mail pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Højtid for rastende vadefugle i lagunerne. Endvidere terner, ænder, rovfugle. Vi kigger også ud på den lange havmole, hvor der er mulighed for alkefugle, suler og kjover. Sydfra kommende deltagere kan benytte færgen, som afgår hver hele klokkeslet fra Thyborøn-siden. Husk kaffe/te samt en god madpakke

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord (Senior)
Tidspunkt: Torsdag d. 25. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Seniorgruppen

Vi kigger først lidt ved havet. Der kunne jo komme en søkonge. Ellers går det rundt i Vest Stadil Fjord-området, som I nu efterhånden kender det med gæs, ænder, rovfugle og måske bjerglærker og lapværlinger

Tur til Nissum Fjord og Thorsminde (Senior)
Tidspunkt: Torsdag den 15. november kl. 09.00 – ca. 15.00
Mødested: Kirken i Ulfborg Kirkeby
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi kører først til Kytterup Engsø for at se, hvad der gemmer sig her. Videre til Indfjorden og Krogshedetårnet og over Hovsøre ad tangen til Thorsminde. En lang efterårstur med ænder, gæs, hjejler, rovfugle og måske en sortgrå ryle ved havnen. Mulighed for havørn.

Julemøde (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 3. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 2/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601