Ture

Fuglene på Værnengene og Tipperne
Tidspunkt: Torsdag d. 25. april kl. 17:30 - 20:30
Mødested: Nordladen på Værnengene Tippervej, 6830 Nr. Nebel
Turleder: Ole Amstrup Tlf. 2046 8336 E-mail amstrup.ole@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Forhåbentlig er de våde enge fyldt med vadefugle, blandt andet brushane og stor kobbersneppe. Vi tar' et kig i og omkring Nordladen, hvorefter vi kører til fugletårnet ved Værnsande. Her skulle helst være både skestork og klirer, og i krattet kan der nemt gemme sig en Ringdrossel. Sidst kører vi op til Tipperne for at se endnu flere engfugle, mens vi nyder en kop kaffe/te. Under hele turen vil der også være gode chancer for vandrefalk og dværgfalk. Husk varmt tøj og kaffe/te

Forårsfugletur ved Nissum Fjord Turen er aflyst
Tidspunkt: Lørdag d. 27. april kl. 08.30 - 12.30
Mødested: Nørre Fjand Havn overfor Fjandø
Turleder: Agner Svenstrup, tlf. 4131 7700, email: svebra@webspeed.dk
Arrangør: DOF Vestjylland. Turen er en åben tur - alle kan deltage.

Netop denne tid er højdepunktet for fuglelivet ved fjorden. Gæssene er netop ikke trukket og de mange arter af vadefugle raster på engene på deres videre tur til fjeldhederne i Nordskandinavien. Ternerne er ankommet, også mange småfugle kan observeres.
Fra Fjandø køres op på Thorsmindetangen (stor kobbersneppe) for at kikke efter vadere og videre til Krogshedeengene, som altid er god for overraskelser.
Kaffen med tilbehør nydes på et hyggeligt sted.

Kom og se fuglelivet på Geddal enge
Tidspunkt: Lørdag d. 4. maj kl. 10:00 - 12:00
Mødested: P-pladsen på Geddalvej ved Geddal Enge
Turleder: Poul Krag tlf: 2236 0236, email: poulkrag@tdcadsl.dk 
Arrangør: DOF Vestjylland. Turen er offentlig - alle kan deltage - børn og voksne

Denne dag vil skrænten og fugletårnet være bemandet af ornitologer med teleskoper. I løbet af et par timer kan de besøgende høre om fuglene og få dem udpeget i teleskoper. Tag madpakken med og nyd den ved de opstillede borde og bænke.

Pallisbjerg enge og Vest Stadil fjord ( Seniortur )
Tidspunkt: Torsdag d. 9. maj kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke
Turleder: Peder J Pedersen, Tlf. 2367 8875, email: pjp@post7tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Pomeransfuglene optræder ofte på Pallisbjerg Enge. Der vil vi først lede. Senere kører vi rundt i området ved Vest Stadil Fjord, hvor der også er chancer. Vi kan jo se mange andre spændende ting på sådan en forårstur. Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Pomeransfuglene i Skjern Enge
Tidspunkt: Mandag d. 13. maj kl. 18:00 - 20:00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, Ole Amstrup, Børge Vistesen og Tage Madsen. Email: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland og Danmarks Naturfredningsforening

Pomeransfuglene raster i ganske få dage på markerne i Skjern Enge på vej fra deres vinterkvarter i Nordafrika til de skandinaviske ynglepladser. Vi kører ud i egne biler og leder efter dem. Der kan også være flokke af hjejler, rørhøge der jager over markerne og andre arter at kigge på. HUSK varmt tøj

Skjern Enge (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 8. november kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 21681398
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

På dette tidspunkt er der masser af fugle i området: Rastende rovfugle m. bla. Havørn. Endvidere ænder, gæs, vadefugle, gulnæbbede svaner. Vi kører rundt i området og besøger flere fugletårne og udsigtspunkter. Også gode muligheder for Lapværling og Bjerglærke

Forårets fuglestemmer ved Skarrildhus
Tidspunkt: Onsdag d. 15. maj kl. 19.00 - ca. 21.00
Mødested: P-pladsen ved kursusejendommen Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk
Turleder: Flemming Thomasen, tlf. 3071 6648, email: flem0189@dblit.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Forhåbentlig er de sidste sangfugle nu på plads, så vi kan byde på en symfoni af stemmer på en gåtur i skoven, engene og ved åen. De behøver ikke at kende fuglestemmerne, men glædes ved at lytte til foråret i naturen.
Medbring gerne en kande kaffe/te til pause.

Fuglenes Dag i Skjern Enge

Tidspunkt: Søndag d. 26. maj

Fuglenes Dag er et landsdækkende arrangement. Vi starter med en morgenvandring, hvor vi lytter til fuglekoret. Hannernes sang opmunntrer hunnerne til at bygge rede og lægge æg. Bagefter kigger vi på yngle- og trækfugle fra fugletårnet.
Hold øje med hjemmesiden - www.dofvestjylland.dk


Aftenstemning i forsommeren - Vest Stadil Fjord m.m,
Tidspunkt: Torsdag d. 6. juni kl. 20.00 - ca. 23.00.
Mødested: Jens Bjerg Thomsen's jagthytte ved Vest Stadil Fjord - 4 km vest for Stadil
Turleder: Jens Ballegaard, Tlf: 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi lytter til rørskovens sangere, ser rørhøgens jagt og hører måske et lille pip fra en blåhals. Aftenkaffe indtages ved hytten. Herefter lyt ved Svingel Engsø. Vi lander i Hoverdal Plantage ved 22.30 - tiden. Herefter skulle natravnen gerne give lyd.
Hvis det er en af de stille aftener kan der være myg og gnavpander. Tag kaffe med. 

Svingel Engsø / Tim Enge
Tidspunkt: Lørdag d. 8. juni kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: Stadil Kirke
Turleder: Peter Leth Olsen, tlf. 2751 4909, email: peterletholsen@hotmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland

Fra kirkegårdsdiget er der en flot udsigt over Stadil Fjord med Rørhøg, Skægmejse m.v. Vi går et par småture i området, hvor mange forskellige sangere kan opleves. Chance for Blåhals. Endvidere hættemågekoloni med Fjordterne, lappedykkere, ænder m.m.

Natravnetur - En kultur/fugletur (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 19. juni kl 20.00 - ca. 23.00
Mødested: Naturcenter Harrild Hede på Fasterholtvej ca. 3. km øst for Fasterholt
Turleder: Bo Daugaard, tlf. 2311 5341, e-mail: Bo.daugaard@mail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi går først en tur langs med de gamle engvandingskanaler med udsigt til den smukke akvædukt. Den medbragte kaffe og makronkage nydes på naturcenteret.
Herefter kører vi mod Isenvad og Nørlund Plantage, hvor vi går ind i området. Natravnen starter forhåbentlig sin snurren kl. 22.30

Skestorke og vadefugle i Skjern Enge
Tidspunkt: Tirsdag d. 9. juli kl. 10.00 - 12.00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann tlf. 2014 5010 og Tage Madsen. Mail Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Juli måned er en stille fuglemåned - og alligevel. Vi kan være heldige at se skestorke med deres unger, havørnene der er på jagt efter en god 'frokost' og trækkende vadefugle, som 'tanker op' i Skjern Enge. Vi stiller teleskoperne ind på fuglene.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord
Tidspunkt: Lørdag d. 3. august kl. 07.00 - ca. 11.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter ved havet. Det er træktid for vadefugle fra nord. Suler og Kjover er også en mulighed. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Vi håber her på Rovterne, Sortterne, Havørn m.m.

Rovfugle i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 18. august kl. 13.00 - 16.00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Laurids Andreassen, tlf.4226 0316, Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com og Tage Madsen.
Arrangør: DOF Vestjylland

Vesterenge og Hestholmsøen er et par af de gode steder at kigge fugle. Her ses ofte havørn, rørhøg, fiskeørn og vandrefalk. Masser af lappedykkere og ænder opholder sig på vandfladerne. Måske ser vi også skestorke, som snart er på vej til Afrika. Vi stiller teleskoperne op og fortæller om fuglene.

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 22. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det nye høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601, e-mail leifnovrup@pc.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland Seniorgruppen

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene ved Høstemark Skov. På Hegnsvej kigges i de vandfyldte grave efter vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres ad Grønvej til den flotte Birkesø og fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarv. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Trækfuglene i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 15. september kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Laurids Andreassen, tlf. 42260316, Poul Erik Jeppesen og Børge Vistisen
Arrangør: DOF-Vestjylland i samarbejde med DN Ringkøbing-Skjern

Ådalen vrimler med trækfugle. Fra fugleskjulet på Lønborgvej kan vi se masser af trækkende vadefugle og ænder. Sandsynligvis ser vi både gamle og unge havørne og vandrefalk. Teleskoperne er stillet op og vi fortæller om de fugle vi ser.

Årstidens fugle på Harboøre Tange (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 16. september kl. 09.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Harboøre Kirke
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, e-mail: akv@tdcadsl.dk og Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, e-mail: pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi forventer at se ænder, gæs og andre vandfugle, men også et udvalg af vadefugle og ofte også en vandrefalk.
Vi vil også se eksempler på forvaltningen af naturen i området, herunder anlæg af kunstige yngleøer og flydespærrer mod ræve. Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Efterår ved Vest Stadil Fjord
 Tidspunkt: Lørdag d. 12. oktober kl. 07:00 - 12:00
 Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
 Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, jballegaard@youmail.dk
 Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter med lidt havobs. Der er også chancer for småfugletræk over klitterne. Ved Vest Stadil Fjord er der på dette tidspunkt gode muligheder for forskellige gåsearter, flere arter af rovfugle og småfugle. Vi holder kaffepause ved Jagthytten.

Ænder og gæs i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 13. oktober kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Marianne Linnemann og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland, DN Ringkøbing-Skjern

Ådalen vrimler med fugle. Stort set alle arter af svømmeænder raster på vandfladerne sammen med store flokke af grågæs. Havørnene ses både flyvende og siddende. Fra fugleskjulet kan vi se masser af viber, hjejler og ænder. Teleskoperne er stillet op, og vi fortæller om de fugle, vi ser.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 24. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Seniorgruppen

Vi starter ved havet. Her er der chance for søkonge m.m. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Mulighed for flere arter rovfugle og andefugle. På markerne måske bjerglærker.
Hold øje med hjemmesiden angående evt. aflysning.

Fugle i Vestjylland (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 11. november kl. 09.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke - nordsiden
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, e-mail: pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi kigger efter måger, sortgrå ryler, skærpiber m.m. i Thorsminde Havn. På Bøvling Klit kan der være rovfugle, gæs og ænder m.m. Vi vil også se hvad Krogshedetårnet har at byde på i det sene efterår.
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Julemøde hos Leif (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 2. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 1/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601
Husk selv at medbringe kaffe / te.

Vinterfugle i Vestjylland
Tidspunkt: Lørdag d. 11. januar 2020 kl. 09:00 - ca. 12:00
Mødested: P-pladsen ved Søndervig Supermarked. Lige ved lyskrydset
Turleder: Peter Leth Olsen, tlf.: 2751 4909, email: peterletholsen@hotmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Hvide Sande havn og moler kan være gode for måger og vadefugle. Ved isvinter mange andefugle i havnen. Vi kører måske også til Vest Stadil Fjord og kigger på ting og sager, der overvintrer der. En meget vejrafhængig tur, så kig på hjemmesiden om evt. ændring/aflysning.
HUSK kaffe/te samt lille madpakke

Harboøre Tange og Thyborøn Havn
Tidspunkt: Lørdag d. 8. februar 2020 kl. 09.00 - 12.00
Mødested: Harboøre Kirke
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, mail: akv@tdcadsl.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Vi stopper flere steder på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og knortegæs. Der burde også være nogle rovfugle, måske Vandrefalk og Havørn, og de første vadefugle er nok dukket op. I Thyborøn Havn vil vi primært kigge måger og prøve at finde Gråmåge og Hvidvinget Måge. Her er der også mulighed for overvintrende vadefugle, f.eks. Stenvender og Sortgrå Ryle. Husk kaffe / te.
Hold som altid øje med hjemmesiden for evt. ændring/aflysning