Ture

Vinterfugle ved Nissum Fjord (Senior)
Tidspunkt: Torsdag d. 18. januar kl. 09:00 - 12:00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke - nordsiden
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email jballegaard@youmail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Thorsminde Havn og moler kan være gode for måger og vadefugle. Vi kører måske også til Bøvling Klit eller Felsted havn og kigger på ting og sager der overvintrer. En meget vejrafhængig tur, så kig på hjemmesiden om evt. ændring/aflysning


Generalforsamling i DOF Vestjylland
Tidspunkt: Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19:00
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år, 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, 5. Valg til bestyrelsen, 6. Valg af revisor, 7. Forslag til beslutning, 8. Eventuelt

- mere info følger på hjemmesiden

Vinterfugle i Vestjylland
Tidspunkt: Søndag d. 28. januar kl. 09:00 - ca. 12.00.
Mødested: P-pladsen ved Søndervig Supermarked. Lige ved krydset
Turleder:  Peter Leth Olsen, Tlf: 2751 4909. Mail: peterletholsen@hotmail.com
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Hvide Sande havn og moler kan være gode for måger og vadefugle. Ved isvinter mange andefugle i havnen. Vi kører måske også til Vest Stadil Fjord og kigger på ting og sager der overvintrer. En meget vejrafhængig tur, så kig på hjemmesiden om evt. ændring/aflysning. Husk kaffe/te samt lille madpakke

Vandstær m.m. i Holstebro ( Seniortur )
Tidspunkt: Torsdag d. 2. februar kl. 09:00 - 13:00
Mødested: P-pladsen overfor TV/Midt-Vest
Turleder: Peder J. Pedersen Tlf. 9746 8481 / 2367 8875, mail pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi håber på at få vandstæren at se, foruden spætter, mejser og diverse andre småfugle. Vi ser nærmere på Stryget, Anlægget, Vegen Å m.m. Husk kaffe/ te og evt. en lille madpakke.

Blå kærhøge på Borris Hede
Tidspunkt: En lørdag eller søndag eftermiddag ultimo januar eller i februar. Dato, tidspunkt og mødested vil senere blive annonceret på DOF Vestjyllands hjemmeside.
Mødested: Oplyses senere
Turleder: Marianne Linnemann, tlf. 2014 5010, email: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Borris Hede huser Danmarks måske største overnatningsplads for blå kærhøg. Vi står på et sted, hvorfra vi kan følge de blå kærhøge, når de flyver ind mod overnatningspladsen til de går ned i vegetationen. Husk varmt tøj og kaffe.

Hald sø ved Viborg (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 8. marts kl. 08:30 - ca. 13:00
Mødested: Haderup Kirke kl. 08:30, alternativt ved Niels Bugges Kro, Hald Sø kl. 09:00
Turleder:Leif Novrup Tlf. 2331 5601, Email: leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi vil se efter bjergvipstjert og isfug,l samt spætmejser og træløber / korttået træløber ved Niels Bugges Kro. Vi vil også lede efter spætter - måske er vi heldige at se Lille Flagspætte Desuden vil vi gå en tur ved Dollerup Mølle. Husk kaffe/te.

Tur til Mossø og Salten Langsø (Senior)
Tidspunkt: Onsdag d. 11. april kl. 08.00 - ca. 14.00
Mødested: P-pladsen ved Sønder Vissing Kirke - ca. 20 km. syd for Silkeborg
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Senior

Vi kigger på de smukke landskaber ved Mossø og Salten Langsø. Mulighed for vandstær, isfugl, havørn, flere spættearter, træløbere, ravn m.m.
NB: Der tages forbehold for vejret, så ring venligst til turlederen tirsdag d. 10 april mellem kl. 1700 og 1800 og hør om turen gennemføres