Ture

Vinterfugle på Venø (Seniortur)
Tidspunkt: Fredag d. 3. januar kl. 0900-ca. 12.00
Mødested: Venøfærgen nogle minutter før kl. 9, så samkørsel kan arrangeres.
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, e-mail: pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi forventer at møde et udvalg af vintergæster. Svømme- og dykænder, lidt vadefugle, fjeldvåge og snespurve. Husk kaffe/te og madpakke!
En meget vejrafhængig tur, så hold øje med hjemmesiden for evt. ændring/aflysning

Vinterfugle i Vestjylland
Tidspunkt: Lørdag d. 11. januar 2020 kl. 09:00 - ca. 12:00
Mødested: P-pladsen ved Søndervig Supermarked. Lige ved lyskrydset
Turleder: Peter Leth Olsen, tlf.: 2751 4909, email: peterletholsen@hotmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Hvide Sande havn og moler kan være gode for måger og vadefugle. Ved isvinter mange andefugle i havnen. Vi kører måske også til Vest Stadil Fjord og kigger på ting og sager, der overvintrer der. En meget vejrafhængig tur, så kig på hjemmesiden om evt. ændring/aflysning.
HUSK kaffe/te samt lille madpakke

Generalforsamling i DOF Vestjylland
Tidspunkt: Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 19:00
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

- mere info følger på hjemmesiden

Harboøre Tange og Thyborøn Havn
Tidspunkt: Lørdag d. 8. februar 2020 kl. 09.00 - 12.00
Mødested: Harboøre Kirke
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, mail: akv@tdcadsl.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Vi stopper flere steder på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og knortegæs. Der burde også være nogle rovfugle, måske Vandrefalk og Havørn, og de første vadefugle er nok dukket op. I Thyborøn Havn vil vi primært kigge måger og prøve at finde Gråmåge og Hvidvinget Måge. Her er der også mulighed for overvintrende vadefugle, f.eks. Stenvender og Sortgrå Ryle. Husk kaffe / te.
Hold som altid øje med hjemmesiden for evt. ændring/aflysning

Skjern Enge (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 20. februar kl. 09.00 - 13.00
Mødested: Det store Fugletårn på Lønborgvej (Hestholmtårnet)
Turleder: Jens Ballegaard tlf. 2282 1175, mail: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland
Sædvanligvis er der mange gæs, svaner, ænder og rovfugle i området på denne årstid, og med lidt helt bjerglærke, snespurv og lapværling. Husk kaffe mv.
Hold altid øje med hjemmesiden for evt. aflysning af turen!

Tur til Mossø og Salten Langsø (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 18. marts kl. 08.00 - ca. 14.00
Mødested: P-pladsen ved Sønder Vissing Kirke - ca. 20 km. syd for Silkeborg
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi kigger på de smukke landskaber ved Mossø og Salten Langsø. Mulighed for vandstær, isfugl, havørn, flere spættearter, træløbere, ravn m.m.
Husk kaffe m.v.
Hold øje med hjemmesiden for evt. aflysning af turen!

Geddal Strandenge (Seniortur) 
Tidspunkt: Onsdag d. 15. april kl. 09.00 - 13.00
Mødested: P-pladsen på Geddalvej, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup tlf.: 2331 5601, email leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Forårstrækket på Geddal Strandenge er nu så småt i gang.
Flere forskellige vadefugle som vibe, hjejle, stor præstekrave, klyde m.fl. ses på engene. Desuden hejrer og grågæs samt rørhøg og tårnfalk. Senere køres en tur til Sønderlem Vig, hvor vi håber at finde blåhals.
Husk kaffe / te og madpakke.

Pallisbjerg enge og Vest Stadil fjord ( Seniortur )
Tidspunkt: Onsdag d. 6. maj kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke
Turleder: Peder J Pedersen, tlf. 2367 8875, email: pjp@post7tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Pomeransfuglene optræder ofte på Pallisbjerg Enge. Der vil vi først lede. Senere kører vi rundt i området ved Vest Stadil Fjord, hvor der også er chancer. Vi kan jo se mange andre spændende ting på sådan en forårstur. Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Natravne i Nørlund Plantage (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 10. juni kl 20.00
Mødested: Naturcenter Harrild Hede på Fasterholtvej ca. 3. km øst for Fasterholt
Turleder: Bo Daugaard, tlf. 2311 5341
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Før mørket sænker sig, vil vi gå en 'kulturtur' langs engvandingskanalerne og kigge på den restaurerede akvædukt.
Efter kaffe/te kører vi nordpå til Nørlund Plantage og går ind på natravnens matrikelnummer. Lad os håbe på en stille og rolig aften.

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 19. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601, e-mail leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene. På Hegnsvej kigges de vandfyldte grave efter for vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres ad Grønvej til den flotte Birkesø og fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarv. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Havfugleobs og Harboøre Tange (Seniortur)
Tidspunkt: Tirsdag d. 8. september kl. 06.30 - ca. 12.00
Mødested: Høfde 42 vest for Cheminova
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, e-mail: akv@tdcadsl.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi starter med at kigge havfugle fra solopgang og 1-2½ timer frem afhængig af vejr og fugletræk. Herter tager vi en tur rundt på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og vadefugle. Der burde også være nogle rovfugle, måske vandrefalk og havørn. Husk kaffe/te.
De knap så morgenfriske kan støde til senere - ring hvis I ikke kan finde os.

Ekskursion til Vejlerne (Seniortur)
Tidspunkt: Tirsdag d. 29. september kl. 10.00 til 19.00
Mødested: P-pladsen ved nordenden af dæmningen ved Kilen på A11 lige nord for Struer
Turledere: Jens Ballegaar, tlf. 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Dette er lidt nyt. Vi mødes på ovennævnte p-plads kl. 10.00 og kryber sammen i færre privatbiler hvis muligt. Vi vil besøge en række gode fugleskjul og obs-steder i Vejlerne. I 2019 var der på dette tidspunkt store mængder fugle i området. Op til 14 havørne, flere vandrefalke, rørhøge, blå kærhøge, sølvhejrer og talrige ænder, gæs og vadefugle. Vi håber at se op til 300 traner flyve til overnatning på Bygholmengen, derfor det sene sluttidspunkt. Beregn at man først er helt hjemme ved 21-22 tiden. Mad og drikke medbringes til en lang dag. 
Turen gennemføres kun ved meget fint vejr så kig på hjemmesiden for evt. aflysning, eller ring gerne på 2282 1175 mandag d. 28. september mellem kl. 17 og 18.

Havet og Nissum Fjord (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag den 11. november kl. 09.00 – ca. 13.00
Mødested: Thorsminde - P-pladsen ved Museet
Turleder: Peder J. Pedersen tlf. 2367 8875, mail pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi starter med at se, hvad havnen og havet har at byde på en efterårsdag. Efter at have set på fuglene på havnen og på molen kører vi nordpå ad tangen til Krogshedetårnet og ser undervejs på fuglelivet langs Bøvling klit. Vadefugle, gæs og ænder. Måske en vandrefalk
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Julemøde hos Leif (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 7. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 1/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601
Husk selv at medbringe kaffe / te.