Ture

Geddal Strandenge (Seniortur) Aflyst pga. Corona-epidemien
Tidspunkt: Onsdag d. 15. april kl. 09.00 - 13.00
Mødested: P-pladsen på Geddalvej, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup tlf.: 2331 5601, email leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Forårstrækket på Geddal Strandenge er nu så småt i gang.
Flere forskellige vadefugle som vibe, hjejle, stor præstekrave, klyde m.fl. ses på engene. Desuden hejrer og grågæs samt rørhøg og tårnfalk. Senere køres en tur til Sønderlem Vig, hvor vi håber at finde blåhals.
Husk kaffe / te og madpakke.

Stadil Fjord og Svingel Engsø Aflyst pga. Corona-epidemien
Tidspunkt: Lørdag d. 18. april kl. 07.00-ca. 12.00
Mødested: P-Pladsen ved Hee Kirke.
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, e-mail: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Gåtur over den nye bro til Hindø og forskellige obs-steder ved Svingel Engsø. Vi vil lede efter de første sangere, Blåhals, Skægmejse, Rørdrum m.m. Kaffepause på et passende sted.

Fuglene på Værnengene og Tipperne Aflyst pga. Corona-epidemien
Tidspunkt: Torsdag d. 23. april kl. 17:30 - 20:30
Mødested: Nordladen på Værnengene Tippervej, 6830 Nr. Nebel
Turleder: Ole Amstrup Tlf. 2046 8336 E-mail amstrup.ole@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Forhåbentlig er de våde enge fyldt med vadefugle, heriblandt brushane og stor kobbersneppe. Vi targer et kig i og omkring Nordladen, hvorefter vi kører til fugletårnet ved Værnsande. Her skulle helst være både skestork og klirer, og i krattet kan der nemt gemme sig en Ringdrossel. Sidst kører vi op til Tipperne for at se endnu flere engfugle, mens vi nyder en kop kaffe/te. Under hele turen vil der også være gode chancer for vandrefalk og dværgfalk. Husk varmt tøj og kaffe/te

Forårsfugletur ved Nissum Fjord Aflyst pga. Corona-epidemien
Tidspunkt: Lørdag d. 25. april kl. 08.30 - 12.30
Mødested: Nørre Fjand Havn overfor Fjandø
Turleder: Agner Svenstrup, tlf. 4131 7700, email: svebra@webspeed.dk
Arrangør: DOF Vestjylland. Turen er en åben tur - alle kan deltage.

Netop denne tid er højdepunktet for fuglelivet ved fjorden. Gæssene er netop ikke trukket og de mange arter af vadefugle raster på engene på deres videre tur til fjeldhederne i Nordskandinavien. Ternerne er ankommet, også mange småfugle kan observeres.
Fra Fjandø køres op på Thorsmindetangen (stor kobbersneppe) for at kikke efter vadere og videre til Krogshedeengene, som altid er god for overraskelser.
Kaffen med tilbehør nydes på et hyggeligt sted.

Kom og se fuglelivet på Geddal enge Aflyst pga. Corona-epidemien
Tidspunkt: Lørdag d. 2. maj kl. 10:00 - 12:00
Mødested: P-pladsen på Geddalvej ved Geddal Enge
Turleder: Poul Krag tlf: 2236 0236, email: poulkrag@tdcadsl.dk 
Arrangør: DOF Vestjylland. Turen er offentlig - alle kan deltage - børn og voksne

Denne dag vil skrænten og fugletårnet være bemandet af ornitologer med teleskoper. I løbet af et par timer kan de besøgende høre om fuglene og få dem udpeget i teleskoper. Tag madpakken med og nyd den ved de opstillede borde og bænke.

Pallisbjerg enge og Vest Stadil fjord (Seniortur) Aflyst pga. Corona-epidemien
Tidspunkt: Onsdag d. 6. maj kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke
Turleder: Peder J Pedersen, tlf. 2367 8875, email: pjp@post7tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Pomeransfuglene optræder ofte på Pallisbjerg Enge. Der vil vi først lede. Senere kører vi rundt i området ved Vest Stadil Fjord, hvor der også er chancer. Vi kan jo se mange andre spændende ting på sådan en forårstur. Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Medlemstur Aflyst pga. Corona-epidemien
Tidspunkt: Fredag d. 8. maj, (St. Bededag)
Mødested:
Oplyses på DOF Vestjyllands hjemmeside
Kontaktperson og tilmelding: Oplyses på DOF Vestjyllands hjemmeside
Arrangør: DOF Vestjylland

Den årlige tur for DOF Vestjyllands medlemmer går i år til den nordlige del af Midtjylland. Nærmere oplysninger om tilmelding og opsamlingssteder kommer på www.dofvestjylland.dk 

Tårnenes Dag - DOF-Vestjylland
Tidspunkt: Lørdag d. 9. maj
Mødested: Oplysninger kommer senere på www.dofvestjylland.dk

Tårnenes dag er en landsdækkende og nordisk konkurrence. Tårnene i Danmark konkurrerer om fra hvilket tårn der ses flest forskellige fuglearter. Og de tre lande konkurrerer om, hvilket land der ser flest forskellige arter. Kom ud og se de mange fugle og hjælp ornitologerne med at få øje på alle fugle, der netop nu er på lokaliteterne.
Oplysninger om hvor, hvornår og hvilke vestjyske tårne der deltager kommer senere på  hjemmesiden www.dofvestjylland.dk

Pomeransfuglene i Skjern Enge
Tidspunkt: Tirsdag d. 12. maj kl. 18:00 - 20:00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, Ole Amstrup og Tage Madsen. Email: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland og DN Ringkøbing-Skjern

Pomeransfuglene raster i ganske få dage på markerne i Skjern Enge på vej fra deres vinterkvarter i Nordafrika til de skandinaviske ynglepladser. Vi kører ud i egne biler og leder efter dem. Der kan også være flokke af hjejler, rørhøge der jager over markerne og andre arter at kigge på. HUSK varmt tøj

Skjern Enge (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 8. november kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 21681398
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

På dette tidspunkt er der masser af fugle i området: Rastende rovfugle m. bla. Havørn. Endvidere ænder, gæs, vadefugle, gulnæbbede svaner. Vi kører rundt i området og besøger flere fugletårne og udsigtspunkter. Også gode muligheder for Lapværling og Bjerglærke

Forårets fuglestemmer ved Skarrildhus
Tidspunkt: Torsdag d. 14. maj kl. 19.00 - ca. 21.00
Mødested: P-pladsen ved kursusejendommen Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk
Turleder: Flemming Thomasen, tlf. 3071 6648, email: flem0189@dblit.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Forhåbentlig er de sidste sangfugle nu på plads, så vi kan byde på en symfoni af stemmer på en gåtur i skoven, engene og ved åen. Du behøver ikke at kende fuglestemmerne, men glædes ved at lytte til foråret i naturen.
Medbring gerne en kande kaffe/te til pause.

Fugle ved Vester Palsgård Aflyst pga. corona-situationen
Tidspunkt: Søndag d. 17. maj kl. 10.00 – kl. 12.00
Mødested: Palsgårdsvej 9, 7362 Hampen
Turleder: John Toft Kristensen - mail john@1uz.dk
Arrangør: DOF Vestjylland og Vester Palsgård Skovmuseum

Vi går en tur gennem Palsgård Skov, hvor der findes fine områder med højstammet bøg. Skoven vil være fyldt af ynglende fugle og vi prøver at finde de arter, der bruger skoven netop nu. Turen er på ca. 4 km og er ikke egnet for gangbesværede eller handicappede.
Efter turen er der lejlighed til at se museet, købe en kop kaffe og lave lidt after-birding på museet.
Der må ikke medtages hunde. Turen er gratis og der er ingen tilmelding

Fuglenes Dag i Vestjylland

Tidspunkt: Søndag d. 31. maj

Fuglenes Dag er et landsdækkende arrangement. Vi starter med en morgenvandring, hvor vi lytter til fuglekoret. Hannernes sang opmuntrer hunnerne til at bygge rede og lægge æg. Bagefter kigger vi på yngle- og trækfugle fra fugletårne og andre egnede steder.

Oplysninger om steder og tidspunkter for de enkelte arrangementer kommer senere på www.dofvestjylland.dk


Natravne i Nørlund Plantage (Seniortur)
Tidspunkt: Tirsdag d. 16. juni kl 20.00
Mødested: Naturcenter Harrild Hede på Fasterholtvej ca. 3. km øst for Fasterholt
Turleder: Bo Daugaard, tlf. 2311 5341
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Før mørket sænker sig, vil vi gå en 'kulturtur' langs engvandingskanalerne og kigge på den restaurerede akvædukt.
Efter kaffe/te kører vi nordpå til Nørlund Plantage og går ind på natravnens matrikelnummer. Lad os håbe på en stille og rolig aften.

Skestorke og vadefugle i Skjern Enge
Tidspunkt: Tirsdag d. 7. juli kl. 10.00 - 12.00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann tlf. 2014 5010 og Tage Madsen. Mail Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland og DN Ringkøbing-Skjern

Juli måned er en stille fuglemåned - og alligevel. Vi kan være heldige at se skestorke med deres unger, havørnene der er på jagt efter en god 'frokost' og trækkende vadefugle, som 'tanker op' i Skjern Enge. Vi stiller teleskoperne ind på fuglene.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord
Tidspunkt: Lørdag d. 1. august kl. 07.00 - ca. 11.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter ved havet. Det er træktid for vadefugle fra nord. Suler og Kjover er også en mulighed. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Vi håber her på Rovterne, Sortterne, Havørn m.m.

Rovfugle i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 16. august kl. 13.00 - 16.00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Laurids Andreassen, tlf.4226 0316, Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com og Tage Madsen.
Arrangør: DOF Vestjylland og DN Ringkøbing-Skjern

Vesterenge og Hestholmsøen er et par af de gode steder at kigge fugle. Her ses ofte havørn, rørhøg, fiskeørn og vandrefalk. Masser af lappedykkere og ænder opholder sig på vandfladerne. Måske ser vi også skestorke, som snart er på vej til Afrika. Vi stiller teleskoperne op og fortæller om fuglene.

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag d. 19. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601, e-mail leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene. På Hegnsvej kigges de vandfyldte grave efter for vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres ad Grønvej til den flotte Birkesø og fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarv. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Havfugleobs og Harboøre Tange (Seniortur)
Tidspunkt: Tirsdag d. 8. september kl. 06.30 - ca. 12.00
Mødested: Høfde 42 vest for Cheminova
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, e-mail: akv@tdcadsl.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi starter med at kigge havfugle fra solopgang og 1-2½ timer frem afhængig af vejr og fugletræk. Herter tager vi en tur rundt på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og vadefugle. Der burde også være nogle rovfugle, måske vandrefalk og havørn. Husk kaffe/te.
De knap så morgenfriske kan støde til senere - ring hvis I ikke kan finde os.

Trækfuglene i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 20. september kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Laurids Andreassen, tlf. 42260316, Poul Erik Jeppesen og Børge Vistisen
Arrangør: DOF-Vestjylland

Ådalen vrimler med trækfugle. Fra fugleskjulet på Lønborgvej kan vi se masser af trækkende vadefugle og ænder. Sandsynligvis ser vi både gamle og unge havørne og vandrefalk. Teleskoperne er stillet op og vi fortæller om de fugle vi ser.

Ekskursion til Vejlerne (Seniortur)
Tidspunkt: Tirsdag d. 29. september kl. 10.00 til 19.00
Mødested: P-pladsen ved nordenden af dæmningen ved Kilen på A11 lige nord for Struer
Turledere: Jens Ballegaar, tlf. 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Dette er lidt nyt. Vi mødes på ovennævnte p-plads kl. 10.00 og kryber sammen i færre privatbiler hvis muligt. Vi vil besøge en række gode fugleskjul og obs-steder i Vejlerne. I 2019 var der på dette tidspunkt store mængder fugle i området. Op til 14 havørne, flere vandrefalke, rørhøge, blå kærhøge, sølvhejrer og talrige ænder, gæs og vadefugle. Vi håber at se op til 300 traner flyve til overnatning på Bygholmengen, derfor det sene sluttidspunkt. Beregn at man først er helt hjemme ved 21-22 tiden. Mad og drikke medbringes til en lang dag. 
Turen gennemføres kun ved meget fint vejr så kig på hjemmesiden for evt. aflysning, eller ring gerne på 2282 1175 mandag d. 28. september mellem kl. 17 og 18.

Efterår ved Vest Stadil Fjord
 Tidspunkt: Lørdag d. 17. oktober kl. 08:00 - ca. 12:00
 Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
 Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, jballegaard@youmail.dk
 Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter med lidt havobs. Der er også chancer for småfugletræk over klitterne. Ved Vest Stadil Fjord er der på dette tidspunkt gode muligheder for forskellige gåsearter, flere arter af rovfugle og småfugle. Vi holder kaffepause ved Jagthytten.

Ænder og gæs i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 18. oktober kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Marianne Linnemann og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland, DN Ringkøbing-Skjern

Ådalen vrimler med fugle. Stort set alle arter af svømmeænder raster på vandfladerne sammen med store flokke af grågæs. Havørnene ses både flyvende og siddende. Fra fugleskjulet kan vi se masser af viber, hjejler og ænder. Teleskoperne er stillet op, og vi fortæller om de fugle, vi ser.

Havet og Nissum Fjord (Seniortur)
Tidspunkt: Onsdag den 11. november kl. 09.00 – ca. 13.00
Mødested: Thorsminde - P-pladsen ved Museet
Turleder: Peder J. Pedersen tlf. 2367 8875, mail pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi starter med at se, hvad havnen og havet har at byde på en efterårsdag. Efter at have set på fuglene på havnen og på molen kører vi nordpå ad tangen til Krogshedetårnet og ser undervejs på fuglelivet langs Bøvling klit. Vadefugle, gæs og ænder. Måske en vandrefalk
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Julemøde hos Leif (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 7. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 1/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601
Husk selv at medbringe kaffe / te.