Ture

Lille Vildmose - heldagstur (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 23. august kl. 08.00 - 17.00
Mødested: Sevel Kirke kl. 08.00.
Alternativ mødested: Det nye høje brandtårn ved indkørslen til Hegnsvej, 9280 Storvorde, kl. 10.00
Turleder: Leif Novrup, tlf. 9744 8301 eller 2331 5601
Arrangør: DOF-Vestjylland Seniorgruppen

Vi vil besøge mosen for først og fremmest at se kongeørnene ved Høstemark Skov. Håber at se hele familien. På Hegnsvej kigges de vandfyldte grave efter  vadefugle, ænder, gæs og fouragerende rørhøge. Her er altid mulighed for en overraskelse. Senere køres til fugletårnet ved Tofte Sø, hvor der yngler havørn, kongeørn og skarver. Håber at den nye Birkesø viser sig fra sin gode side. Måske traner og Elge.
Husk en god madpakke og kaffe/te. Turen forgår i privatbiler (samkørsel fra Sevel Kirke). 

Efterårstrækket på Geddal Strandenge
Tidspunkt: Søndag d. 9. september kl. 10.00 - 12.00
Mødested: P-pladsen ved Geddal Enge
Turledere: Leif Novrup, tlf. 2331 5601, email: leifnovrup@pc.dk og Steen Fjerderholt m.fl.
Arrangør: DOF-Vestjylland og Naturstyrelsen, Midtjylland

Denne dag vil skrænten og fugletårnet være bemandet med ornitologer og teleskoper. I et par timer kan besøgende komme forbi og høre om fuglene og få dem udpeget i teleskop. Efterårstrækket er nu i fuld gang. Almindelig ryle, vibe og hjejle samt mange svømmeænder som pibeand, gråand og krikand ses sammen med grågås. Stor chance for en sjældenhed. Måske vandrefalk.

Ekskursion til Agger Tange ( Seniortur )
Tidspunkt: Mandag d. 10. september kl. 09:00 - 13:00
Mødested: P-pladsen ved færgelejet på Agger Tanges sydspids.
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875 / 97468481, mail pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Højtid for rastende vadefugle i lagunerne. Endvidere terner, ænder, rovfugle. Vi kigger også ud på den lange havmole, hvor der er mulighed for alkefugle, suler og kjover. Sydfra kommende deltagere kan benytte færgen, som afgår hver hele klokkeslet fra Thyborøn-siden. Husk kaffe/te samt en god madpakke

Havobs ved Bækbygaard Strand
Tidspunkt: Lørdag d. 15. september kl. 06.00 - ca. 11.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Lad os kalde det 'åben klit'. Man kan komme og gå efter behag. Dog er det som regel bedst i de første dagtimer. Midt i september er det højtid for kjover og suler, og er vinden rigtig - vest/sydvest - er der chancer for Sabinemåge. Måske skråper. Også enkelte vadefugle kan trække langs kysten.
Havobs kræver tålmodighed, kaffe og teleskop, samt varm, solid påklædning. Se på hjemmesiden dagen før for evt. aflysning pga. regn/tåge.

Trækfuglene i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 16. september kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Marianne Linnemann, Børge Vistisen og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010 og 2364 1406. Email: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland i samarbejde med DN Ringkøbing-Skjern

Ådalen vrimler med trækfugle. Fra fugleskjulet på Lønborgvej kan vi se masser af trækkende vadefugle og ænder. Sandsynligvis ser vi både gamle og unge havørne og vandrefalk. Teleskoperne er stillet op og vi fortæller om de fugle vi ser.

Ænder og gæs i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 14. oktober kl. 13:00 - 16:00
Mødested: Fugleskjulet ved vejen mellem Lønborg og Skjern
Turleder: Marianne Linnemann, Børge Vistisen og Tage Madsen. Tlf.: 2014 5010, email: Linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland, DN Ringkøbing-Skjern

Ådalen vrimler med fugle. Stort set alle arter af svømmeænder raster på vandfladerne sammen med store flokke af grågæs. Havørnene ses både flyvende og siddende. Fra fugleskjulet kan vi se masser af viber, hjejler og ænder. Teleskoperne er stillet op, og vi fortæller om de fugle, vi ser.

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord (Senior)
Tidspunkt: Torsdag d. 25. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Seniorgruppen

Vi kigger først lidt ved havet. Der kunne jo komme en søkonge. Ellers går det rundt i Vest Stadil Fjord-området, som I nu efterhånden kender det med gæs, ænder, rovfugle og måske bjerglærker og lapværlinger

Efterår ved Vest Stadil Fjord
 Tidspunkt: Lørdag d. 10. november kl. 08:00 - 13:00
 Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
 Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, jballegaard@youmail.dk
 Arrangør: DOF Vestjylland

Vi starter med lidt havobs. Ved Vest Stadil Fjord er der på dette tidspunkt gode muligheder for forskellige gåsearter, flere arter af rovfugle og småfugle. Vi holder kaffepause ved Jagthytten.

Tur til Nissum Fjord og Thorsminde (Senior)
Tidspunkt: Torsdag den 15. november kl. 09.00 – ca. 15.00
Mødested: Kirken i Ulfborg Kirkeby
Turleder: Leif Novrup, tlf. 2331 5601
Arrangør: Seniorgruppen DOF-Vestjylland

Vi kører først til Kytterup Engsø for at se, hvad der gemmer sig her. Videre til Indfjorden og Krogshedetårnet og over Hovsøre ad tangen til Thorsminde. En lang efterårstur med ænder, gæs, hjejler, rovfugle og måske en sortgrå ryle ved havnen. Mulighed for havørn.

Julemøde (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 3. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 2/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601