Ture

Bækbygaard Strand og Vest Stadil Fjord (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 24. oktober kl. 08.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Bækbygård Strand ca 10 km nord for Søndervig
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 2282 1175, Email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Seniorgruppen

Vi starter ved havet. Her er der chance for søkonge m.m. Efter havobsen tager vi ind i området ved Jens Bjerg-Thomsens hytte ved Vest Stadil Fjord. Mulighed for flere arter rovfugle og andefugle. På markerne måske bjerglærker.
Hold øje med hjemmesiden angående evt. aflysning.

Fugle i Vestjylland (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 11. november kl. 09.00 - ca. 12.00
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke - nordsiden
Turleder: Peder J. Pedersen, tlf. 2367 8875, e-mail: pjp@post7.tele.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi kigger efter måger, sortgrå ryler, skærpiber m.m. i Thorsminde Havn. På Bøvling Klit kan der være rovfugle, gæs og ænder m.m. Vi vil også se hvad Krogshedetårnet har at byde på i det sene efterår.
Husk kaffe/te samt en god madpakke.

Julemøde hos Leif (Seniortur)
Tidspunkt: Mandag d. 2. december kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested: Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf: 9744 8301 / 2331 5601- leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Som de foregående år begynder vi med at drikke den medbragte kaffe/te. Foreningen er vært ved et rundstykke. Vi snakker om fugleoplevelser og ser på fotos fra året.
Herefter kører vi en tur til Geddal eller Rettrup Kær, hvor der er sangsvaner og grågæs m.m.  
Tilmelding til Leif senest søndag  d. 1/12 kl. 20.00 på mail leifnovrup@pc.dk eller tlf. 2331 5601
Husk selv at medbringe kaffe / te.

Årets ornitologiske oplevelser
Tidspunkt: Tirsdag d. 3. december kl. 19.00
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Kontakt: Marianne Linnemann, tlf. 2014 5010, email: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi mødes og ser fotos og film, samt hører beretninger fra årets oplevelser. DOF Vestjylland er vært ved en bid brød og lidt at drikke til. Har du indslag så kontakt Marianne Linnemann på tlf. 2014 5010 eller mail Linnemann.marianne@gmail.com senest 27. november. 


Vinterfugle i Vestjylland
Tidspunkt: Lørdag d. 11. januar 2020 kl. 09:00 - ca. 12:00
Mødested: P-pladsen ved Søndervig Supermarked. Lige ved lyskrydset
Turleder: Peter Leth Olsen, tlf.: 2751 4909, email: peterletholsen@hotmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Hvide Sande havn og moler kan være gode for måger og vadefugle. Ved isvinter mange andefugle i havnen. Vi kører måske også til Vest Stadil Fjord og kigger på ting og sager, der overvintrer der. En meget vejrafhængig tur, så kig på hjemmesiden om evt. ændring/aflysning.
HUSK kaffe/te samt lille madpakke

Generalforsamling i DOF Vestjylland
Tidspunkt: Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 19:00
Mødested: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

- mere info følger på hjemmesiden

Harboøre Tange og Thyborøn Havn
Tidspunkt: Lørdag d. 8. februar 2020 kl. 09.00 - 12.00
Mødested: Harboøre Kirke
Turleder: Allan Kjær Villesen, tlf. 2627 3258, mail: akv@tdcadsl.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Vi stopper flere steder på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og knortegæs. Der burde også være nogle rovfugle, måske Vandrefalk og Havørn, og de første vadefugle er nok dukket op. I Thyborøn Havn vil vi primært kigge måger og prøve at finde Gråmåge og Hvidvinget Måge. Her er der også mulighed for overvintrende vadefugle, f.eks. Stenvender og Sortgrå Ryle. Husk kaffe / te.
Hold som altid øje med hjemmesiden for evt. ændring/aflysning