Ture

Ørnens dag i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 25. februar kl. 10.00 - 14.00
MødestedFugletårnet ved Hestholm Sø ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Kontaktperson Skjern: Børge Vistisen, tlf. 3082 1719, email: bv@em-bv.dk
Arrangør: DOF-Vestjylland

Ørnens Dag er et landsdækkende arrangement. Kom ud og hjælp ornitologerne med at få øje på ørnene.
Meget ofte ser vi Havørnen svæve over Hestholmsøen. Vi står i fugleskjulet og har teleskoper med. Måske kan vi også være heldige at se en vandrefalk og årets første rørhøg. Flokke af bramgås, grågås, kortnæbbet gås og sangsvaner kan ses og høres i engene.

Hald sø ved Viborg (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 8. marts kl. 08:30 - ca. 13:00
Mødested: Haderup Kirke kl. 08:30, alternativt ved Niels Bugges Kro, Hald Sø kl. 09:00
Turleder:Leif Novrup Tlf. 2331 5601, Email: leifnovrup@pc.dk
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

Vi vil se efter bjergvipstjert og isfug,l samt spætmejser og træløber / korttået træløber ved Niels Bugges Kro. Vi vil også lede efter spætter - måske er vi heldige at se Lille Flagspætte Desuden vil vi gå en tur ved Dollerup Mølle. Husk kaffe/te.

Harboøre Tange og Thyborøn Havn
Tidspunkt: Lørdag d. 10. marts kl. 07:30 - 11:00
Mødested: Harboøre Kirke kl. 07:30
Turleder: Allan Kjær Villesen, Tlf. 2627 3258, email: akv@tdcadsl.dk 
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi stopper flere steder på tangen for at kigge på de forhåbentlig mange andefugle og knortegæs. Der burde også være nogle rovfugle, og måske er de første vadefugle dukket op. Undervejs vil AKV også fortælle om plejen og forvaltningen af området og vi skal se de to nye fugleøer, der er lavet for at tilbyde fuglene sikre ynglesteder. I Thyborøn Havn vil vi primært kigge måger, og prøve at finde Gråmåge og/eller Hvidvinget Måge.
Husk varm kaffe/te

Gæs og svaner i Skjern Enge
Tidspunkt: Søndag d. 11. marts kl. 13.00 - 16.00
Mødested: Fugleskjulet på vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann, Tage Madsen (tlf. 3082 1719) og Børge Vistisen (email: bv@em-bv.dk)
Arrangører: DOF-Vestjylland og Danmarks Naturfredningsforening

Mange hundrede svaner og gæs gæster engene vinteren igennem. Her fouragerer de og hviler ud inden de i løbet af april måned atter flyver op til ynglepladserne i det nordlige Skandinavien. Kom og oplev de store flokke af sangsvaner og pibesvaner, kortnæbbede gæs, bramgæs og blisgæs. I egne biler kører vi ud og finder dem på dagrastepladserne. Husk kikkert og teleskop. Vi medbringer også teleskoper.

Tur til Mossø og Salten Langsø (Senior)
Tidspunkt: Onsdag d. 11. april kl. 08.00 - ca. 14.00
Mødested: P-pladsen ved Sønder Vissing Kirke - ca. 20 km. syd for Silkeborg
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland Senior

Vi kigger på de smukke landskaber ved Mossø og Salten Langsø. Mulighed for vandstær, isfugl, havørn, flere spættearter, træløbere, ravn m.m.
NB: Der tages forbehold for vejret, så ring venligst til turlederen tirsdag d. 10 april mellem kl. 1700 og 1800 og hør om turen gennemføres

Hede, skov og indsande øst for Ulfborg
Tidspunkt: Lørdag d. 14. april kl. 08.00 - ca. 14.00
Mødested: Torsted Kirke (bag Friskolen), Torsted er beliggende mellem Tim og Grønbjerg
Turleder: Jens Ballegaard, tlf. 2282 1175, email: jballegaard@youmail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi kører gennem de flotte indsander nord for Torsted og videre gennem skove og plantager til Sdr. Vosborg Urfuglereservat. Her går vi en tur på ca. 3 km gennem hede og indsande. Vi holder pause og går en lille tur ved Fuglsang Bro ved Lilleåen. På denne dag skulle vi gerne høre de første sangere sydfra. Endvidere ravn, spætter, trane m.fl.
Både kaffepause og frokostpause holdes i de smukke landskaber.

Fuglene netop nu i Skjern Enge
Tidspunkt: Lørdag d. 14. april kl. 08.00 - 12.00
Mødested: I fugleskjulet ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Jens Hasager Kirk, tlf. 2072 8378, email: jhkirk53@gmail.com
Arrangør: DOF-Vestjylland

Foråret er begyndt. De gulnæbbede svaner, kortnæbbet gås og bramgås er ved at gøre sig klar til at flyve til yngleområderne i nord. skestorkene er ankommet fra Afrika og er i gang med at yngle. Grågås og gråand har fået første kuld unger. Vi starter med at kigge fra tårnet og beslutter derefter, hvad vi ellers skal på udkig efter. Vi medbringer teleskoper. Husk kaffe/te

Værnengene og Tipperne
Tidspunkt: Torsdag d. 19. april kl. 17:30 - 20:30
Mødested: Nordladen på Værnengene Tippervej, 6830 Nr. Nebel
Turleder: Ole Amstrup Tlf. 2046 8336
E-mail amstrup.ole@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland og Danmarks Naturfredningsforening

Forhåbentlig er de våde enge fyldt med vadefugle, blandt andet brushane og stor kobbersneppe. Vi tar' et kig i og omkring Nordladen, hvorefter vi kører til fugletårnet ved Værnsande. Her skulle helst være både skestork og klirer, og i krattet kan der nemt gemme sig en Ringdrossel. Sidst kører vi op til Tipperne for at se endnu flere engfugle, mens vi nyder en kop kaffe/te. Under hele turen vil der også være gode chancer for vandrefalk og dværgfalk. Husk kaffe/te

Forårets fugle i Resenborg Plantage ved Kilen
Tidspunkt: Lørdag d. 21. april kl. 09.00 - 12.00
Mødested: P-pladsen ved Resen Kirke
Turleder: Svend Aage Knudsen, tlf. 3074 0862, email: ruthsigh@mail.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Vi går en tur ned i plantagen og ser og hører på forårets fugle.
Husk at medbringe kaffe / brød.

Tårnenes Dag - DOF-Vestjylland
Tidspunkt: Lørdag d. 5. maj
Mødested: Oplysninger kommer senere på www.dofvestjylland.dk

Tårnenes dag er en landsdækkende og skandinavisk begivenhed. Tårnene i Danmark konkurrerer om fra hvilket tårn der ses flest forskellige fuglearter. Og de tre lande konkurrerer om, hvilket land der ser flest forskellige arter. Kom ud og se de mange fugle og hjælp ornitologerne med at få øje på alle fugle, der netop nu er på lokaliteterne.
Oplysninger om hvor, hvornår og hvilke vestjyske tårne der deltager kommer senere på  hjemmesiden www.dofvestjylland.dk

Forårsfugletur ved Nissum Fjord
Tidspunkt: Lørdag d. 5. maj kl. 08.30 - 12.30
Mødested: Nørre Fjand Havn overfor Fjandø
Turleder: Agner Svenstrup, mail: svebra@webspeed.dk
Arrangør: DOF Vestjylland

Netop denne tid er højdepunktet for fuglelivet ved fjorden. Gæssene er netop ikke trukket og de mange arter af vadefugle raster på engene på deres videre tur til fjeldhederne i Nordskandinavien. Ternerne er ankommet, også mange småfugle kan observeres.
Fra Fjandø køres op på Thorsmindetangen (stor kobbersneppe) for at kikke efter vadere og videre til Krogshedeengene, som altid er god for overraskelser.
Kaffen med tilbehør nydes på et hyggeligt sted.

Kom og se fuglelivet på Geddal enge
Tidspunkt: Søndag d. 6. maj kl. 10:00 - 12:00
Mødested: P-pladsen på Geddalvej ved Geddal Enge
Turleder:  Leif Novrup Tlf: 2331 5601, Poul Krag, Steen Fjederholt m. fl.
Arrangør: DOF Vestjylland og Naturstyrelsen Midtjylland

Denne dag vil skrænten og fugletårnet være bemandet af ornitologer med teleskoper. I løbet af et par timer kan de besøgende høre om fuglene og få dem udpeget i teleskoper. Lad derfor søndagsturen gå her forbi. Tag madpakken med og nyd den ved de opstillede borde og bænke.

Pomeransfuglene i Skjern Enge
Tidspunkt: Mandag d. 14. maj kl. 19:00 - 21:00
Mødested: Fugletårnet ved vejen mellem Skjern og Lønborg
Turleder: Marianne Linnemann tlf. 2014 5010, Ole Amstrup, Børge Vistesen og Tage Madsen
Email: linnemann.marianne@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland og Danmarks Naturfredningsforening

Pomeransfuglene raster i ganske få dage på markerne i Skjern Enge på vej fra deres vinterkvarter i Nordafrika til de Skandinaviske ynglepladser. Vi kører ud i egne biler og leder efter dem. Der kan også være flokke af hjejler, rørhøge der jager over markerne og andre arter at kigge på

Skjern Enge (Seniortur)
Tidspunkt: Torsdag d. 8. november kl. 09:00 - ca. 13:00
Mødested: Fugletårnet ved Hestholm Sø
Turleder: Jens Ballegaard Tlf : 21681398
Arrangør: Seniorgruppen DOF Vestjylland

På dette tidspunkt er der masser af fugle i området: Rastende rovfugle m. bla. Havørn. Endvidere ænder, gæs, vadefugle, gulnæbbede svaner. Vi kører rundt i området og besøger flere fugletårne og udsigtspunkter. Også gode muligheder for Lapværling og Bjerglærke

Bustur til Vejlerne for medlemmer
Tidspunkt: 26. maj 2018, endelig starttidspunkt kommer senere.
Mødested: Bussen afgår fra og slutter i Ringkøbing med flere opsamlinger undervejs.
Turledere: DOF Vestjyllands ekskursionsudvalg, Marianne, Poul og Jens.
Arrangør: DOF Vestjylland

DOF Vestjyllands bustur for medlemmer går i år til Vejlerne.
I marts måned kommer der yderlig oplysning om tidspunkt, tilmelding, opsamling m.m. på DOF Vestjyllands hjemmeside.