Referat af DOF Vestjylland generalforsamling den 24. januar 2022

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt mandag den 24. januar 2022 i Aulum, med 27 fremmødte deltagere.

1. Valg af dirigent

Ad.1.
Lars Holm Hansen bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Ingerid Elmquist som dirigent.
Ingerid Elmquist startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til foreningens vedtægter.


2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år


Ad.2.
Lars Holm Hansen fremlagde beretningen om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning og kan læses her!


3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Ad.3.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde årsregnskabet.
Årsregnskabet godkendt.
Endvidere orienterede Ole Amstrup om Forlaget Dof-Vestjylland regnskab for 2021.
Efterfølgende spurgte et medlem til, om forlaget har overvejet at investere forlagets midler.
(På baggrund af forlagets negative afkast af indestående på bankkontoen).
Ole Amstrup svarede at forlaget antageligt vil bruge penge på plakater mv. i anledning af DOF Vestjyllands 50 års jubilæum her i 2022.


4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Ad.4.
Kasserer Ole Amstrup fremlagde budgettet for 2022.
Budgettet for 2022 godkendt.


5. Valg til bestyrelsen

Ad.5.
• Lars Holm Hansen
• Gert Thorhauge
• Poul Krag
• Kirsten Henriksen
Ovenstående blev alle genvalgt.
Der blev ikke valgt nogle nye suppleanter til bestyrelsen.


6. Valg af revisor

Ad.6.
Laurids Erik Andreassen blev genvalgt.


7. Forslag til beslutning

Ad.7.
Ingen indkomne forslag.


8. Eventuelt

Ad.8.A) Nyt om Holing Sø

Ole Olesen orienterede os om, at han og Gert Thorhauge Andersen har deltaget i flere møder med Herning Kommune, hvor Holing Søs fremtid er blevet diskuteret.
Herning Kommune har planer om at ændre området omkring Holing Sø.
Der er planer om at udvide Holing Sø og anvende dele heraf til kano og kajaksejlads.
Endvidere øge muligheden for at offentligheden at kan benytte området ved at anlægge yderligere stier i området.
Holing Sø er kendt for at tiltrække mange vadefugle, gæs, ænder og svaner.
Dele af arealerne ved Holing Sø er omfattet af § 3.
DOF Vestjylland er bekymret for at ovenstående tiltag vil forstyrre fuglene.
Politikerne i Herning Kommune vil have sejlads og yderligere offentlig adgang til området.
DOF Vestjylland vil helst bevare Holing Sø i sin nuværende form og begrænse forstyrrelsen af fuglene mest muligt.

Herning Kommune vil nu tilbyde et ”erstatnings vådområde” øst for den nuværende Holing Sø.
Men hvordan fuglene vil gøre brug af dette område i fremtiden er usikkert.
DOF Vestjylland overvejer næste skridt i sagen.

B) DOF Vestjylland 50 års jubilæum

Marianne Linnemann fortalte, hvordan DOF Vestjyllands 50 års jubilæum her i 2022 skal fejres/markeres:

Flere af arrangementerne skal foregå på Nr. Vosborg.

Den 3. september 2022 er der fernisering på Jens Overgaard Christensen fugleakvareller på Nr. Vosborg.
Fugleakvarellerne vil blive hængt op i Nr. Vosborg gamle og hyggelige stuer herunder riddersalen.
Fugleakvarellerne kan ses frem til den 30. oktober 2022.

DOF Vestjylland vil i samarbejde med Folkeuniversitet tilbyde 4 spændende foredrag, som skal foregå på henholdsvis Nr. Vosborg og Skærum Mølle;
7. september 2022, kl. 19.00 – 21.00.
13. september 2022, kl. 19.00 – 21.00.
4. oktober 2022, kl. 19.00 – 21.00.
12. oktober 2022, kl. 19.00 – 21.00.

Endvidere vil der i weekenden 24/25 september blive tilbudt to heldagsdags busture til spændende fuglelokaliteter i vores område. En til den nordlige del og en til den sydlige del.

En jubilæumsfest vil blive holdt på Nr. Vosborg lørdag den 29. oktober 2022.
Om eftermiddagen vil der blive tilbudt forskellige foredrag.
Mere om de forskellige jubilæumsaktiviteter vil bl.a. blive vist på DOF Vestjyllands hjemmeside.

C) Gert Thorhauge Andersen 25 års bestyrelsesjubilæum.

Lars Holm Hansen fortalte at Gert Thorhauge Andersen har siddet 25 år i DOF Vestjyllands bestyrelse. Gert er derved det bestyrelsesmedlem, som har siddet i længst tid.
Gert har gennem årene bl.a. været formand for DOF Vestjylland i en periode og været meget aktiv i forskellige arbejdsgrupper til gavn for fuglene og naturen.
Sidder bl.a. nu i en arbejdsgruppe, som skal planlægge Stråsø Naturnationalpark fremtid.

D) Havørn ramt af en vindmølle

Leif Novrup fortalte at en voksen havørn var omkommet efter den havde kollideret mod en vindmølle ved Sunds.


Afslutningsvis blev der fortalt om det at være aktiv i en tællegruppe i DOF Vestjylland.

Det er at være med i tællegruppe er en rigtig fin medlemsaktivitet.
Der blev fortalt om følgende tællegrupper:

• Marianne Linnemann, Skjernågruppen.
• Agner Svenstrup,,Nissum Fjord gruppen
• Lars Holm Hansen, om Ringkøbing K og Storå Folkeskov grupperne.

Endvidere fortalte Lars Holm Hansen, at der er planer om at starte en tællegruppe op i Gjellerup Enge (Herning Kommune).
Interesserede kan kontakte bestyrelsesmedlem Jonna Forsom.


Referent: Lars Møgletoft Poulsen