Kom til Ørnens dag i Skjern enge

……. Og hjælp ornitologerne med at få øje på ørnene - Søndag d. 27. februar mellem kl. 10.00 – 13.00 afholdes Ørnens dag, som er et landsdækkende arrangement i Skjern enge.

Meget ofte ser vi havørnen svæve over Hestholmsøen, siddende i Vesterenge eller flyvende højt over Skjern Enge på vej fra Borris Hede til Tipperne. Vi står på Pumpestation Nord, hvorfra vi har kontakt til de ornitologer, der står på udvalgte steder i Skjern Enge og kigger efter havørne og andre rovfugle.


Vi kan være heldige at se en vandrefalk og Sølvhejrer, årets første rørhøg. Flokke af bramgås, grågås, kortnæbbet gås og sangsvaner kan også ses og høres i engene.
Her kan du se hvilke fuglearter der er set i Skjern enge de seneste 14 dage.

Havørnen var forsvundet fra Danmark i en længere årrække, men begyndte at yngle igen i 1996 og fra dette tidspunkt er det kun gået en vej -> fremad for den store fugl. I 2010 ynglede Havørn for første gang i velsagtens 150 år i Vestjylland og nu er der flere par her. Landsbestanden var i 2021 på imponerende 152 ynglepar og i DOF´s medlemsblad, som netop er udkommet, er der 2 fine artikler, dels om den store ynglebestand, men også en om at der i sidste efterår kunne ses op til 100 unge Havørne i vadehavsområdet.

Mødested: Pumpestation Nord, Langkærvej 11, 6900 Skjern
Turleder: Børge Vistisen, tlf. 30-821719 – Erik Mørk Nielsen, tlf. 26-245879