Generalforsamling i DOF-Vestjylland + tur til Ovstrup hede

Langt om længe indbyder DOF-Vestjylland til den årlige generalforsamling og da vi nu er i en årstid hvor det er lyst, bliver det på en lidt anderledes måde end vanligt.


Generalforsamlingen bliver i Aulum Fritidscenter d. 25/8-2021
, men inden generalforsamlingen, indbyder vi til et arrangement i Aage V. Jensens reservat ”Ovstrup hede”, hvor Ole Olesen, Aulum vil fortælle om og vise os området med start kl. 18.00.


Mødested:

Ovstrup tårnet, Bindstowvej 20, 7400 Herning.
P-pladsen nås enten ad Bindstowvej, hvis du kommer vest fra, og ad Kiersvej, hvis du kommer øst fra.

 

Program for aftenen:

18.00 Tur på Ovstrup Hede
19.30 Afgang mod Aulum Fritidscenter
19.45 – 20.30 Smørrebrød
20.30 – 22.00 Generalforsamling

 

Tilmelding til turen af hensyn til bespisning til Marianne Linnemann senest 23. august

 

….. og herefter forsættes med:

 

Generalforsamling i DOF Vestjylland

Den 25. august 2021 i Aulum Fritidscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg til repræsentantskabet

7. Valg af revisor

8. Forslag til beslutning

9. Eventuelt

 

Vel mødt!

 Bestyrelsen