Generalforsamling 2024 - DOF-Vestjylland

Tirsdag den 30. januar kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum.Jævnfør DOF-Vestjyllands vedtægter, skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af februar måned og den skal annonceres i foreningens medier senest 4 uger før afholdelsen.


Dagsorden skal omfatte følgende punkter i lige år:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Forslag til beslutning

8. Eventuelt

 (i ulige år, desuden valg til repræsentantskab)

 
Eventuelle forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen, hvilket er senest 9. januar 2024.

Her kan DOF-Vestjyllands vedtægter ses!

14.1.2024
Der er ikke inkommet forslag fra medlemmerne og derfor er ovenstående dagsorden endelig og dermed gældende 30.1.2024


 
Efter generalforsamlingen er lokalafdelingen vært ved en kop kaffe og et par stykker smørrebrød.

Tilmelding senest lørdag den 27. januar til Marianne Linnemann


Der vil efter selve generalforsamlingen komme indlæg om:

  •  Sortterne-projektet ved Vest Stadil fjord og Husby sø!
  • "DOFs Punkttællingsprogram"

 


Vel mødt!
Bestyrelsen