Generalforsamling 2023 - DOF-Vestjylland

Vi nærmer os Generalforsamlingen og hermed udsendes den endelige dagsorden.

Der er ikke indkommet forslag, men har man ting man gerne vil have drøftet, er der mulighed under punktet Eventuelt!

Vi har et par udskiftninger i bestyrelsen og kunne du have lyst til at være med i det spændende arbejde, så giv gerne et praj til Lars HH pr. E-mail eller telefon 22-961317!

 

Generalforsamlingen afholdes: Tirsdag den 24. januar kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg til repræsentantskabet

7. Valg af revisor

8. Forslag til beslutning

9. Eventuelt

 

Efter selve generalforsamlingen er der anden halvleg af foredraget:

 

”50 år med fuglene i Vestjylland”

hvor Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen fortæller og viser anden del af fugleforedraget, som afholdtes på Nørre Vosborg i oktober i forbindelse med DOF Vestjyllands 50års jubilæum.

 

Tilmelding til smørrebrød er nødvendig. Tilmelding til Marianne Linnemann senest den 22. januar 2023

 

Vel mødt!

Bestyrelsen