Generalforsamling 2022 - DOF Vestjylland

Det er kun 4 måneder siden vi afholdt seneste generalforsamling i DOF-Vestjylland, men nu er forventningen, at den kan afvikles, som vi ”plejer” og derfor indbydes alle vore medlemmer til ordinær generalforsamling i slutningen af januar:

 
Mandag den 24. januar kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum

 
Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af dirigent

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Forslag til beslutning

8. Eventuelt

 
Eventuelle forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen hvilket vil sige 3. januar 2022.

 Af hensyn til bespisning bedes man fremsende tilmelding til Marianne Linnemann senest 20. januar!

 

 
Vel mødt!

 Bestyrelsen