Nyhedsbrev nr. 4/2020Så er halvdelen af 2020 gået og vi er kommet et stykke ind i sommerferiemåneden, om end vi er i en periode, hvor det er lidt efterårsagtigt med blæst og regn, men sådan er den danske sommer jo ofte, når man kommer i en lavtryksperiode og dermed ustabilt vejr.

Fuglene er langt hen i ynglesæsonen og man ser ud fløjne unger mange steder i naturen.

2020 har været anderledes end normalt, da hele forårsprogrammet har været Corona-ramt, som langt de fleste andre aktiviteter i DK, men efter sommerferien er der igen muligheder for at deltage i ture med DOF-Vestjylland.

... men selvom vi har været igennem en periode som for os mennesker har sat mange ting på pause, så sker der jo rigtig meget i naturen og sandsynligvis har en del haft mere tid til at opleve naturen og fuglene og har måske fået inspiration fra TV, hvor der de seneste måneder har været vist en del udsendelser fra den danske natur, både for voksne og børn, hvilket antagelig er årsagen til, at vi har set en ret pæn og glædelig medlemsstigning de seneste måneder.


Boligbirding


Med udgangen af juni er den landsdækkende "Boligbirding 2020" konkurrence afsluttet for i år og på lokalafdelingens hjemmeside kan du læse om hvordan det gik, set ud fra lokalafdelingens vinkel!


Kort fortalt har godt 200 deltagere været med i årets konkurrence, hvoraf der var næst flest deltagere i vores vestjyske lokalafdeling, hvor 30 har været med. I konkurrencen gælder det om at "spotte" flest mulige forskellige fuglearter hjemme fra ens egen matrikel og efterfølgende registre observationerne i DOF-basen.


Førstepladsen i år gik til en af vores deltagere Erik Enevoldsen, Søndervig, som spottede ikke mindre end 137 forskellige fuglearter "hjemmefra" og det er en DK-rekord, som bliver svær at slå. Det er selvfølgelig kun et fåtal, som har en så gunstig matrikel, men mange har et fint antal og gennemsnittet for de vestjyske deltagere blev 54,6 art pr. deltager, hvilket er fjerdebedst, når vi sammenligner os med de øvrige lokalafdelinger.


I alt er der set 167 forskellige fuglearter hos de 30 deltagere i Vestjylland og dette var også højeste antal, sammenlignet med de øvrige 11 deltagende lokalafdelinger i DOF.DOF-Basen


Når man "kigger fugle" vil de fleste gerne registrere hvad man har ser og til dette har vi jo DOF-Basen og er du ikke bruger endnu og har lyst til at taste dine fugleiagttagelser, så er der her 2 link, dels generelt om DOF basen og de ofte stillede spørgsmål, samt et link til anmodning om oprettelse.


DOF-basen er generelt et godt sted at følge med hvad i hvad der ses af fugle og så derigennem få inspiration til ture og gode fugle lokaliteter.


I Vestjyllands område er der de seneste år sket en stor forøgelse i indtastningerne i DOF-basen, men her i 2020 stikker det helt af, både lokalt og på landsplan og det bliver en vild indtastningsrekord, idet der indtil videre pr. dag er tastet gennemsnitligt 6.739 observationer mod 4.685 pr. dag i 2019, som også var rekordår. I 2019 blev der således alt i alt indtastet 1,7 millioner observationer og selvom gennemsnittet falder lidt i årets sidste måneder, så vil det samlede tal nok kommer over 2,2 millioner indtastninger, hvilket er en forøgelse på over 20 %.


Hvis man sætter sig lidt ind i DOF-basens forskellige funktioner omkring statistik, søgefunktioner mv., så vil man finde ud af, at det er et særdeles godt værktøj til at finde enormt meget om hvor fuglene ses i Danmark.


Vil gerne slå et slag for indtastning af ynglepar, da funktionen er særdeles vigtig og god at have, når man skal lave status for arter eller lokaliteter og herunder kan ses hvordan de tastes i DOF-basen.

                        


Udover fugle kan der også tastes Pattedyr, Krybdyr, Padder og Sommerfugle i DOF-Basen.


Facebook

DOF-Vestjylland har 3 pinde til kommunikation og oplysning til de lokale medlemmer, dels vores hjemmeside www.dofvestjylland.dk og dels dette Nyhedsbrev, som der pt. er 534 abonnenter på, samt Facebook.


Facebooksiden "DOF-Vestjylland" har de seneste måneder haft stor tilgang og siden årsskiftet er der således tilkommet knap 120 nye brugere og det er vi jo særdeles glade for. Totalt er der nu 438 og hele sidste år var tilgangen – 70, så fin forøgelse og alle er meget velkomne til at bruge siden til foto, spørgsmål og andet relevant omkring fugle og natur i Vestjylland


Fuglene


2020 har indtil videre budt på mange sjældne fugle i Danmark og en del af dem ved de klassiske træksteder rundt i landet, mens vi i Vestjylland ikke har haft så mange, men der har da helt sikkert også været en del spændende fugle at se i vores del af landet.


For at starte med den største, så havde vi besøg af en Gåsegrib i en uges tid, først 25.6. i Stråsø plantage hvor fuglen blev fotograferet af Vagn Donskov og dernæst fløj fuglen lidt nord på og rastede i perioden fra 26.6. til 30.6. på en svinegård ved Hygum bakke mellem Klinkby og Harboøre, hvor en del fik set den store fugl, som har et vingefang mellem 2,40 og 2,70. Fuglen havde en ring på, som blev aflæst og det viste sig at være en spansk fugle udruget i 2018. Gåsegrib er aldrig tidligere set i Vestjylland.


              


Øster Hestholm i Skjern enge har været en rigtig spændende lokalitet dette forår, da der grundet det våde efterår/vinter har været væsentlig mere vand i området end sædvanligt og det har tiltrukket særdeles mange både træk og ynglefugle til området:

Hvidskægget terne – 3 fugle blev set på lokaliteten fra 21.5 – 23.5. og samtidig op til 2 – Hvidvinget terne, hvoraf der også blev set en enkelt fugl 13.6.

Stribet Ryle blev set 17.5 – 19.5.

Stylteløber blev set fra 12.5 – 20.5.

Kærløber blev set fra 15.5. – 20.5.


Også ynglefuglemæssigt har lokaliteten været fin i år med 3 arter ynglende lappedykker –

Sorthalset lappedykker min. 5 par med unger, Toppet lappedykker 3 par med unger og Gråstrubet lappedykker med 1 par. Klyde min. 2 par, Lille Præstekrave 1 par, 3 – 400 par Hættemåge, 1 par Sorthovedet måge, 3 par Fjordterne.


Den populære fugl Hvid Stork har der været en del af dette forår i Danmark, da bestanden er stigende syd for os og der derved var optræk til en stigning i antallet af ynglepar fra 3 til 6 par, men pga. forskellige forhold: hannen i Smedeager forsvandt kort før klækningen af æggene, 2 uerfarne unge storkepar i henholdsvis Ensted ved Grenå og Broderup i Sønderjylland , så blev der alligevel kun unger i 3 reder i Danmark, 2 i Gundsølille på Sjælland og 1 i Smedager (nyt par), samt hele 3 fine unger i Bækmarksbro i Vestjylland.


           


De 3 unger blev ringmærket 5.7. af storkene.dk / Hans Skov og der blev taget en blodprøve fra hver og de har nu vist, at det er 2 hunner og 1 han. Ikke siden 1974 har der været en storkerede i Vestjylland med 3 unger, så bestemt spændende og i området omkring reden er der planlagt, at etablere et større antal vandhuller, som kan begunstige parret fødemæssigt i årene fremover.AfslutningI bestyrelsen har vi afholdt et møde i juni, efter at der blev ændret retningslinjer vedrørende Corona, som jo har fyldt det meste i dette forår og derfor er vi fortrøstningsfulde i forhold til at ture og andre arrangementer bliver afholdt som normalt efter sommerferien og håber selvfølgelig at vi kan bibeholde den gode udvikling der har været i Danmark, modsat andre lande hvor epidemien stadig raser.


Der har været en fin medlemsstigning i 2020 og det er vi selvfølgelige rigtig glade for og håber at også de nye medlemmer vil føle sig velkommen i foreningen og benytte sig af vores tilbud og muligheder.


I øvrigt kører DOF lige nu, et intro-tilbud til evt. nye medlemmer, så er du ikke allerede medlem, så er har vi et særdeles godt Tilbud til dig netop nu!


Fortsat god sommer Smile


Lars HH