Nyhedsbrev nr. 2/2020I forhold til vintersolhverv er dagens længde nu øget med over 3 timer og vi nærmer os marts og dermed den første forårsmåned.
Fugle sang har der været et stykke tid, idet den milde blæsende og særdeles fugtige vinter uden tvivl har været medvirkende til at
en art, som Ringdue kunne man allerede høre synge i slutningen af december, men også Solsorten, som normalt begynder at synge
med forårets komme, hørte jeg synge 7. januar, så vinteren 19/20 har været usædvanlig.


I morgen søndag d. 23.2. afholder DOF-Vestjylland


Ørnens dag i Skjern enge


Normalt har Hestholmtårnet været base for arrangementet, men grundet særdeles høj vandstand i Skjernå er mødestedet blevet flyttet til:

Pumpestation nord, Langkærvej 11, 6900 Skjern!


hvor lokale ornitologer har teleskoperne klar i tidsrummet fra kl. 10.00 – 13.00 og i vejrudsigten ser det ud til, at det skulle holde tørt, så forhåbentlig viser Havørnen sig, de er i hvert fald i området.


          


Arrangementet "Ørnens dag" er landsdækkende og i DOF-Vestjyllands område er der mulighed ved Skjern enge, men vores nabolokalafdelinger har lignende ørne-arrangementer: Bl.a. ved Bølling sø´s østside, har DOF-Østjylland et event og tillige ved Filsø i DOF-Sydvestjyllands område.Fuglestemmekursus – forår 2020I lighed med tidligere år tilbydes Fuglestemmekursus, som af holdes på Naturskolen Kjærsgaard mølle ved Struer med Hans Henrik Larsen som underviser.


På hjemmesiden kan du læse mere om kurset og se om det er noget for dig?


Naturskolen Kjærsgaard mølle, Struer

Adresse: Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer

Dato for mødeaftner: 1/4 – 8/4 – 15/4 – 22/4 – 29/4 – 6/5 –20/5 - 3/6 – 10/6 (onsdage)

Dato for ekskursioner: 11/4 – 9/5 - 30/5 (lørdage)

Kursusleder: Hans Henrik Larsen, tlf. 26-608660 - Tilmelding
Nyt fra bestyrelsen:


DOF-Vestjyllands Generalforsamling blev afholdt sidst i januar, hvor 35 medlemmer var mødt op.


På hjemmesiden kan referat + beretning læses.


Vil her gøre opmærksom på et lille tillæg til beretningen, som ikke blev nævnt d. 28. januar:

"I beretningen for 2018 havde vi et håb om at overskride grænsen på 600 medlemmer i DOF-Vestjylland ved indgangen til 2020, men trods stigning på 2 medlemmer til 596, som nævnt i beretningen, så lykkedes det ikke! Nu viser det sig så, at der var flere tilmeldinger i de allersidste dage af 2019 (måske var der nogen som fik et DOF-medlemskab i julegave?) og vi i stedet for 596 medlemmer ren faktisk brød "muren" og endte på 604 medlemmer i stedet – Herligt Surprised


Ved bestyrelsesmødet i februar gav konstituerings-runden ingen ændringer og bestyrelsen er som så:
Lars HH (Formand), Ole Amstrup (kassere), Poul Krag (referent), Kirsten Henriksen, Jonna Forsom, Marianne Linnemann, Agner Svenstrup, Lars Møgeltoft Poulsen, Gert Thorhauge Andersen.Boligbirding


Er en landsdækkende DOF-aktivitet, som kører i første halvår af 2020 og på nuværende tidspunkt er der knap 150 deltagere, hvoraf de 25 er i Vestjylland.


Konkurrencen går ud på at spotte flest mulige forskellige fugle arter fra sin bolig og efterfølgende registrere arterne i DOF-basen, hvor så lokale koordinatorer tæller arter sammen i et fælles "google drev" ark, som således hele tiden er rimelig opdateret.


Boligbirding konkurrencens seneste opdatering for januar måned i Vestjylland kan læses på hjemmesiden og du kan også stadig nå at være med, hvis du tilmelder dig til Lars HH, hvor også spørgsmål mv. kan rettes!


Fuglene i Januar – Februar


Fra slutningen af november og hele december var Kohejrene ved Gullestrup lige nord for Herning det store tilløbsstykke og en enkelt af fuglene blev også set her de første dage ind i januar. Fra vinterferien i uge 7 og frem har en Hærfugl ved Sletten i Holstebro også været et stort trækplaster og mange ornitologer har været forbi for at få et glimt af den flotte fugl, som antagelig har været i området, idet den også blev set samme sted i november.


         


Flere har haft fornøjelsen af vinter Munke, som bl.a. er set med op til 3 fugle i Rindum, men også i Skjern, nær Tarm og i Sevel er arten set i januar og februar. Den første Gransanger er også spottet 12.2 ved Bøvlingbjerg.


Skestork er begyndt at ankomme og er set på Værnengene og i januar iagttaget op til 16 Sølvhejre i Skjern enge. Også Trane er der mange iagttagelser af med største tal 46 rast. Lønborg hede (8.1.) og 37 of Silstrup ved Skarrild (12.1.)


... og apropos Havørn og Ørnens dag, så er der også tastet mange af dem i Vestjylland i januar og februar, så er der alt mulig grund til at tage ud i foråret for at se på fuglene og meget gerne taste dem i DOF-basen hvorfra ovenstående er hentet!


Lars HH