Nyhedsbrev nr. 1/2020                                                                                           


DOF-Vestjylland afholder ordinær generalforsamling


Tirsdag d. 28. januar kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter!


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af revisor

7. Forslag til beslutning

8. Eventuelt
Efter selve generalforsamlingen og kaffen er der finale i fotokonkurrencen og de 10 finale fotos kan ses her


Venlig hilsen 

Bestyrelsen