Nyhedsbrev 7/2019Vi har haft den første nattefrost, hvilket bevirker at bladene på træerne ændrer sig hurtigt og giver fantastisk flotte efterårsfarver, inden de falder af. Mange fuglearter er på træk og da fuglene jo har ynglet i sommer og ungfuglene derfor også skal ud på tur/rejse for første gang, så er efteråret jo den årstid hvor der er allerflest fugle.


Sandsynligvis på grund af sidste års tørre sommer er 2019 et oldenår, hvilket vil sige at træerne sætter mange frugter og iøjnefaldende er specielt bøgen i år. På vej hjem fra arbejde har jeg den seneste uge lagt mærke til, at der flere steder er faldet de såkaldte bog ned og ligger så på vejbanen og ja, nogle småfugle løber så rundt og fouragerer på dem og gæt selv hvilken art, ja det er ikke overraskende – det er "Bog"finken, navnet er ikke helt forkert. 


DOF-Vestjylland har afviklet et par gode kurser henholdsvis: Kursus i bestemmelse af vadefugle, rovfugle mm. + Fuglefotograferingskursus på Præstbjerg Naturcenter og tillige har der været en uges tur til Fanø i sommerhus, hvor der i løbet af ugen blev set alt i alt 109 forskellige fuglearter, trods en vejrmæssigt blandet uge med rigelig regn. Dagsberetninger kan ses på DOF-Vestjylland Facebook. Et rigtig STOR TAK skal lyde til arrangørerne af de fine aktiviteter, som har givet god viden, fællesskab og oplevelser for deltagerne.Nyt lys på fuglenes evolution


..... Er overskriften på et spændende foredrag på Holstebro bibliotek d. 21 oktober, hvor Jon Fjeldså kommer og fortæller om hvordan nye metoder i forskning giver bedre forståelse af hvorledes fuglelivet udvikler sig.

Jon Fjeldså har i mange været ansat på Zoologisk museum i København, som biolog og forsker og bl.a. beskrevet flere nye arter for verden, eksempel vis Mørk Batis (Batis Crypta), en fluesnapperart, fra Tanzania, som han selv fandt, tegnede og efterfølgende beskrev.


Jon har tillige siddet i DOFs Hovedbestyrelse i en lang årrække og er stadig med i Internationalt udvalg. I 2009 blev Jon hædret i DOF regi og på DOFs hjemmeside kan man i hæderstalen læse om nogle af de mange ornitologiske aktiviteter, som han har deltaget i.


                          


Holstebro Folkeuniversitet er hovedarrangør, med DOF-Vestjylland som en af medarrangørerene og derfor er foredraget gratis for DOF-medlemmer.


Årets vestjyske fuglefoto 2019


I foråret lancerede DOF-Vestjylland en fotokonkurrence, hvor lokalafdelingens medlemmer er inviteret med til at deltage og efterfølgende selv skal være med til at udvælge vinderne ved henholdsvis Årets orntologiske oplevelser i december og efter følgende en finalerunde på generalforsamlingen i januar.


Vi er begyndt at modtage foto´s, som bliver lagt ind "løbende" på hjemmesiden.


Herunder er reglerne for konkurrencen hvor de 3 bedste vinder en præmie!


Kriterierne i konkurrencen er følgende:

• Hver deltager må fremsende op til 3 fotos
• Fotos til konkurrencen skal vise vilde fugle, som naturligt hører hjemme i Danmark. Det kan være både danske ynglefugle eller trækfugle, man kan se i Danmark.
• Alle fotos skal være taget i DOF-Vestjyllands område i 2019 (se også nedenfor)
• Der skal være fugle på fotografierne og meget gerne en kommentar eller titel tilknyttet.
• Fotos skal være taget med størst muligt hensyn til fuglene. Særligt skal man være ekstra hensynsfuld nær fuglenes ynglepladser. Ture & Møder-udvalget forbeholder sig ret til at afvise et indsendt foto, hvis optagelsen vurderes, at kunne have været til gene for fuglene.
• Til hvert fotos skal medsendes oplysning om tid og sted for optagelsen.
• Kun medlemmer af DOF-Vestjylland kan deltage.
• De deltagende fotografier vil blive lagt ud på hjemmesiden efterhånden, som de fremsendes.
• Ved deltagelse i konkurrencen giver du samtidigt DOF-Vestjylland ret til at bruge de indsendte fotos fremover i alle DOF-Vestjyllands medier, herunder sociale medier, samt eksterne medier, hvor det tjener fuglenes interesse. Fotografens navn vil normalt/altid fremgå ved brug af foto.


Konkurrencen løber i perioden 1. januar 2019 til 15. november 2019. Herefter skal lokalafdelingens medlemmer, i forbindelse med Årets Ornitologiske Aften i december, stemme om og dermed udvælge de 10 bedste fotos. Blandt disse 10 finalister skal findes de 3 bedste. Det afgøres ved afstemning i forbindelse med DOF-Vestjyllands generalforsamlingen i januar 2020.

Herunder vinderfoto taget af Poul Henne Lund Pedersen i en tidligere DOF-Vestjylland konkurrence:


             


Der er følgende præmier i form af gavekort til Naturbutikken:
1. præmie, 750.- kr.
2. præmie, 500.- kr.
3. præmie, 250.- kr.


Fotos skal være i jpg-format og i en passende høj opløsning - dog en filstørrelse på max. 5 Mb.


Fotos indsendes pr. mail til Poul Krag senest den 15. november 2019.DOFs Klimafond


Der snakkes og skrives meget om klima og klimamål og i den forbindelse har DOF siden 2013 haft en klimafond, hvor til der eksempel vis går et beløb, hver gang man rejser med DOF-Travel. Beløbet er, afhængig af destinationen og rejser i Europa betales således med kr. 100,-, mens en rejse til Australien koster kr. 900,-

Pengene i fonden bliver så brugt til opkøb af skov og her er der i årenes løb købt 100 hektar tågeregnskov i det sydlige Ecuador.


Der en lille artikel på hjemmesiden, hvorfra man kan linke over til DOFs side og læse om muligheden for at støtte i klimaudfordringen.


Fugleåret


DOF udgiver hvert år en bog "Fugleåret", som er en samling af de mange DOF-aktiviteter, som årsrapporter, sjældne fugle, Projekt ørn, Fugleværnsfonden etc.

                         


Kerne-, Ungdom og Husstandsmedlemmer kan bestille bogen frem til 1. november i Naturbutikken.Afrunding

Fuglemæssigt har der været rigtig mange, som har fået gode oplevelser med op til 3 Aftenfalke, som i en hel måned fra 2.9. til 30.9 kunne iagttages i Skjern enge.


2 SU arter er også tastet i DOF-basen i perioden fra primo august til nu, Balearskråpe 11.8. ved Lyngvig fyr Amerikansk Hjejle 2.10. Vest Stadil fjord.


Ud over disse er der flere sjældnere arter, set i forbindelse med havobs: Mellemkjove, Lille Kjove, Sodfarvet og Almindelig Skråpe og Stor Stormsvale, samt Sabinemåge, som dog er set i Bøvling fjord, men normalt er det også ved kysten den bliver observeret.


Stribet Ryle, Steppehøg, Savisanger, Silkehejre, Odinshane, Kærløber, Hærfugl og Hortulan er andre arter, som også er set i perioden i det vestjyske.


God fornøjelse


Lars HH