Nyhedsbrev nr. 5/2019                          

Så er vi på den anden side af Sankt Hans og snart er vi på vej ind i juli, som er en rigtig feriemåned. På fugle fronten hører man stadig en del fugle, som synger og der er også en del, som stadig fodrer unger, men fra nu af bliver yngleaktiviteten langsomt mindre.

I vores have har Tårnfalke-ungerne forladt deres redekasse for et par uger siden og øver sig nu i at flyve og tigge føde fra forældrene. Adskillige stærepar er i gang med 2. kuld, hvilket ikke sker hvert år, men det var i hvert fald ikke fordi, at første kuld mislykkedes, idet jeg en aften først i juni så omkring 80 1K fugle fouragerende på marken. Gærdesmutten har været særdeles aktiv hele foråret her og kom fornylig til at se, at den havde lavet en fin rede i carporten.


              

I juli er der en enkelt fugletur i Skjern enge, men ellers startes der jo op med turene igen i august, men vil alligevel lige gøre opmærksom på nogle af lokalafdelingens tilbud.


Landsskuet - 2019


I 3 dage fra 4. til 6. juli afholdes det årlige Landsskue i Herning og her deltager DOF-Vestjylland igen med en stand, hvor vi stiller op med vores telt og en udstilling.

Vi har bemandet standen alle dage med minimum 2 mand formiddag og eftermiddag, men vil meget gerne opfordre vores medlemmer til at tage en tjans og hjælpe lidt til, det kan anbefales og er en god oplevelse.

Agner Svenstrup er tovholder på Landskuet og skriver således på hjemmesiden, hvor hele artiklen også kan ses:

"Har I lyst og kan I afse en formiddag eller en eftermiddag til en tørn i teltet så lover vi en god oplevelse og selvfølgelig gratis entre som standpasser. Dette kan så kombineres med en tur rundt på pladsen, som i øvrigt er en spændende og lærerig oplevelse. Vi er altid 2 ad gangen og du vil så blive parret med en erfaren. Du skal ikke nødvendigvis være superstærk i argumentationen om emnet, da det ofte er de besøgende, som gerne fortæller om deres fugle og deres oplevelser så almindeligt kendskab til agerlandets fugle og fuglekendskab i almindelighed er fint nok."

Måske besøger du Landsskuet en af dagene og så er du også meget velkommen til at besøge DOF-Vestjyllands stand.Fuglekursus


"Kursus i bestemmelse af vadefugle, rovfugle mm. 2019"

Medio august opstartes et kursus i bestemmelse, fænologi og levevis af især vadefugle og rovfugle.

Herudover vil vi gennemgå andre fuglegrupper efter ønske (gæs, ænder, lappedykkere, ugler, måger og terner). Kurset strækker sig fra august til primo oktober og indbefatter 7 mødeaftener á 2 timer på torsdage samt 5 ture á ca. 3 timer på lørdage.

Mødeaftnerne er på Videbæk skole og ekskursionerne er til gode fuglelokaliteter i det vestjyske

Ole Amstrup er kursusleder og startes op ved 12 tilmeldte.

          
Skal du med DOF Vestjylland til Fanø i uge 40?


Fanø har mange fine fuglelokaliteter og ikke mindst i efteråret hvor fuglene trækker sydover er der gode chancer for at få fine fugleoplevelser og derfor tilbyder DOF-Vestjylland/John Toft Kristensen en fugletur til den spændende ø i Vadehavet i uge 40, hvor man kan booke sig ind i et lejet sommerhus i det antal dage man ønsker til en favorabel pris.


                                                        


På hjemmesiden er en artikel om turen og her står også hvordan man tilmelder sig og øvrig information.

DOF-Vestjylland/John Toft Kristensen har for nogle år siden arrangeret ture til Fanø efter samme koncept og det fungerede rigtig fint.


Bedsteforældredag


Der er endnu ikke lagt omtale om Bedsteforældredag på Geddal enge op på hjemmesiden, som afholdes søndag den 11. august, men hold øje med hjemmesiden, for den kommer nok på inden længe.Dette var info for denne gang og samtidig vil DOF-Vestjylland ønske vore medlemmer og nyhedsbrevmodtagere en rigtig god sommer Smile


Lars HH