Nyhedsbrev nr. 2/2019


Foråret er over os, om end det måske ikke føles at vi har haft en rigtig vinter, der har da været kolde perioder, men sne har der godt nok ikke været meget af. Så en mild vinter igen og de fleste tænker da nok lidt over, hvad det der sker med det globale klima i disse år.

Med marts måneds komme er lyset også for alvor ved at vende tilbage og det har jo stor betydning for fuglene, som så småt er begyndt at blive i forårshumør og der begynder at blive mere lyd over landet. Ringdue, Solsort og Sanglærke er nogen af dem der er begyndt at synge og en anden forårsbebuder stæren er nu også ved at indfinde sig på ynglelokaliteterne, hvilket giver anledning til en lille opfordring til dem som har redekasser opsat. Det er en rigtig god ide at inspicere sine kasser inden længe, i forhold til om de kan holde endnu en sæson, om ophængs snoren eller andet skal repareres lidt, da det jo er rigtig ærgerligt hvis der sker uheld med kasserne, når fuglene er i fuld gang med æg og unger. Stærene tømmer selv deres kasser for materialer som de ikke skal bruge, men mejsekasserne må man gerne tømme for gamle rede materialer mm.
  

 


Fra DOF-Vestjylland har vi også noget at berette og tilbyde og helt aktuelt afholdes Ørnens dag søndag d. 24.2. og vi har netop i denne uge oplagt annonce om forårets "Fuglestemmekursus"Kom til Ørnens dag på søndag i Skjern enge

Søndag d. 24. februar mellem kl. 10.00 – 13.00 afholdes Ørnens dag i Skjern enge. Lokale ornitologer står i Hestholm tårnet mellem Skjern og Lønborg og har teleskoperne klar.


Arrangementet "Ørnens dag" er landsdækkende og i DOF-Vestjyllands område er der mulighed ved Skjern enge, samt der er arrangementer ved Bølling sø´s østside, som DOF-Østjylland står, samt ved Filsø som er arrangeret af DOF-Sydvestjylland.Fuglestemmekursus – forår 2019


I lighed med tidligere år tilbydes Fuglestemmekursus, som af holdes på Naturskolen Kjærsgaard mølle ved Struer med Hans Henrik Larsen som underviser og med Naturstyrelsen Vestjylland, som samarbejdspartner.


Det er den helt oplagte årstid at lære fuglestemmer på og dermed blive lidt klogere på hvilke fugle, som man møder på sin færden. At gå til fuglestemmekursus giver et godt grundlag, for at blive bedre til at kende sangen fra mange af de almindeligere fuglearter og samtidig er det også meget værd og hyggeligt, at møde andre som har samme interesse for fuglene.


 


Naturskolen Kjærsgaard mølle, Struer

Adresse: Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer
Dato for mødeaftner: 3/4 – 10/4 – 24/4 – 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5 – 12/6 (onsdage)
Dato for ekskursioner: 13/4 – 18/5 - 1/6 (lørdage)

Kursusleder og tilmelding til: Hans Henrik Larsen, tlf. 26-608660 


Nyt fra bestyrelsen:


Generalforsamling og konstiuering


I slutningen af januar afholdtes Generalforsamling i DOF-Vestjylland hvor 42 af lokalafdelingens medlemmer var mødt op for at høre om hvordan det går i foreningen. Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen ved den lejlighed, idet Hans Rasmussen, Idom havde valgt at stoppe efter at have deltaget i arbejdet i 6 år og derfor mange Tak for indsatsen Hans! Til den ledige plads blev Jonna Forsom, Aulum valgt.


Ved bestyrelsesmødet i februar har bestyrelsen efterfølgende konstitueret sig og det gav ingen ændringer, hvilket vil sige at Lars HH stadig er formand, Ole Amstrup kasserer og Poul Krag referent. Udover de nævnte sidder Kirsten Henriksen, Marianne Linnemann, Agner Svenstrup, Lars Møgeltoft Poulsen, Gert Thorhauge Andersen, samt nyvalgte Jonna Forsom således i DOF-Vestjyllands bestyrelse.


Referat fra generalforsamling , samt beretning kan læses på DOF-Vestjyllands hjemmeside.Årets vestjyske fuglefoto 2019


Ture og mødeudvalget har netop lanceret en konkurrence, som opfordrer medlemmerne til at deltage i en fotokonkurrence, hvor de første ord i artiklen lyder:


DOF-Vestjylland inviterer lokalafdelingens medlemmer til en fotokonkurrence om Årets bedste fuglefoto 2019.


Vi gentager succesen. Mange af vores medlemmer tager mange gode fuglefotos. Disse vil vi gerne udbrede, så flere kan glædes over dem. Vi vil gøre dette gennem en fotokonkurrence, hvor medlemmerne efterfølgende kan være med til at udvælge vinderne!


Du kan læse regler med videre på hjemmesiden .....Boligbirding


24 fra lokalafdelingen dyster i en landsdækkende konkurrence, som DOF-Vestsjælland er tovholder på.

Konkurrencen går ud på at spotte flest mulige forskellige fugle arter fra sin bolig og efterfølgende registrere arterne i DOF-basen, hvor så lokale koordinatorer tæller arter sammen i et fælles "google drev" ark, som således hele tiden er rimelig opdateret.


 


I alt er der totalt 123 med i konkurrencen, flest i København med 26. Dags dato har deltagerne set i alt 127 forskellige fuglearter på deres matrikler og deltageren på første pladsen kommer fra Vestsjælland og har set 69 forskellige arter og vi har andenpladsen i Vestjylland hvor Allan Kjær Villesen, Lemvig har set 67 arter. Vestjylland ligger også på første pladsen, hvis man tager artslisten i de forskellige lokafdelinger her er vores på 93 mod 91 arter i Vestsjælland.

Jo, lidt spændende med boligbirding, hvor seneste opdatering på hjemmesiden kan læses her. Skulle du have lyst at deltage så er det bare at melde sig til og gå i gang!Håber I vil nyde foråret, fuglene og benytte jer af nogle af de tilbud som DOF-Vestjylland udbyder!


Lars HH