Nyhedsbrev nr. 1/2019            Årets generalforsamling i DOF-Vestjylland afholdes tirsdag den 22. januar kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter.


Kom og hør hvordan det går med din forening!


Generalforsamling i DOF VestjyllandDagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg til repræsentantskabet
6. Valg af revisor
7. Forslag til beslutning
8. Eventuelt


Efter selve generalforsamlingen er der kaffe mv. og herefter vil Christian Hjort fra Sevel fortælle om fugle oplevelser i Australien, med overskriften:


   Et (stort) hjørne af Australien


På 28 dage kørte vi (Else og jeg) 6.100 km fra Darwin i Northern Territory til Brisbane i Queensland, ofte ad uendelige, lange lige vej.
Christian Hjorth viser billeder af og fortæller om landet, naturen og især fuglene, men også om spændende mennekser, vi mødte.

De første 14 dage sneg temperaturen sig op på 41 grader om eftermiddagen, og soverummet var uden AC.
Vi fik store oplevelser med fuglene, og ikke mindst med Southern Cassowary – turens targetart nr. 1.