Nyhedsbrev nr. 8/2018                         Med ønsket om en "Glædelig jul og et Godt nytår" fremsendes årets sidste
nyhedsbrev til vores medlemmer og andre naturinteresserede
i det vestjyske.


Vanen tro kommer dette nyhedsbrev til at omhandle nogle af de aktiviteter og andet, som er foregået hen over året 2018 i DOF-Vestjylland.

Når man i forbindelse med, at skrive eksempel vis dette brev skal have lidt input til hvad der skal skrives om, så er det naturligt at kigge på foreningens hjemmeside og under fanen "Nyhedsarkiv" er det nemt at få sig et overblik over de artikler, referater og andet som viser hvad vi som forening har haft gang i af forskellige tiltag i løbet af året.


I 2018 er der oplagt omkring 50 opslag af vidt forskellige art og når man "bladrer her" glæder man sig over de ret mange referater, der er lagt ind fra årets ekskursioner og møder hvortil der tit kommer mere end 20 deltagere - .... her et lille eksempel fra Vandstære turen i februar:Et sådant forholdsvis lille referat siger jo ganske meget om, hvad der kan opleves på en ganske almindelig vinter formiddag inde midt i en større by som Holstebro, men tænker ikke der er mange af byboerne her, som er klar over det og at der så var hele 35 med på turen, det er imponerende.


Jo, bliv endelig ved at sende de små historier fra foreningens aktiviteter, så de kan lægges på hjemmesiden og deltagere og andre interesserede efterfølgende kan læse om oplevelserne og selvfølgelig stort TAK til vore turledere.


Fuglestemmekursus


I foråret afholdtes for første gang fuglestemmekursus i den nordlige del af vores lokalafdelingsområde, idet vi brugte Kjærsgaards mølle Naturcenter ved Struer, som base med Hans Henrik Larsen som underviser.


I foråret 2019 vil der igen blive udbudt fugle stemmekurser efter samme koncept som hidtil, hvilket vil sige en kombination af aftner med teori i kursuslokalet og efterfølgende praktisk undervisning i felten.


Kurserne vil blive udbudt i begyndelsen af det nye år på hjemmesiden, så hold øje med det hvis du kunne have lyst til at lære mere om hvordan de forskellige fuglearter synger og samtidig lære andre fugleinteresserede at kende.


Punkttællingskursus


I april måned udbød vi 2 kurser for "nye punkttællere" og det resulterede i et par gode aftner hvor i alt ca. 20 deltagere fik fortalt om et projekt, som DOF startede op i 1975 og således i 38 år har bidraget med uvurderlig viden om bestandene hos de almindelige fuglearter i Danmark, dels med en ynglefugletælling i foråret og dels med en vinterfugletælling i den mørke årstid.

Efter præsentation af programmet skulle deltagerne i felten og afprøve teorien i form af tælling på nogle få punkter inklusiv vurdering af naturtyper. Adskillige kursister startede efterfølgende deres egen rute, så det er jo rigtig postitivt.


Medlemstur til Vejlerne

DOF-Vestjyllands årlige medlemstur gik til Vejlerne og som sædvanlig var bussen godt fyldt op. Sommeren 2018 vil blive husket for et fantastisk sommervejr og det var netop hvad deltagerne fik på en rigtig fin tur, hvorfra der på hjemmesiden kan ses nogle rigtige fine fotos fra turen.

Turen bød på Havørn, Sortterne, Dværgmåge, Ride og mange flere, alt i alt 84 arter hvor en fin Rørdrum flyvende hen over deltagerne blev dagens fugl.


Et superfoto af dagens fugl                                                                                                                                    Foto: Lene Ørskov


og igen et par linjer fra referenten af turen....

Tænk, at man som medlem bare kan sætte sig til rette i bussen og nyde alt det, vi blev præsenteret for. Det var en sand fornøjelse. Mange tak til DOF Vestjylland, arrangørerne og Karsten for en hyggelig, behagelig, smuk og fuglerig tur med perfekt vejr.


Lidt af hvert


I bestyrelsen har der også været en del at arbejde med hen gennem året bl.a. deltager et par stykker i arbejdet med at få "NationalparkSkjernå" til at blive til virkelighed. Det er en længere proces og forudsætter at folketinget vil genåbne nationalparkloven for at det kan realiseres og området efterfølgende kan komme på finansloven.


Vi har afholdt møder med de 3 Naturstyrelsen enheder, som ligger i vores lokalafdelings område, NST-Blaavand og NST-Vestjylland og forsidste gang NST-Midtjylland, som bliver nedlagt pr. 31.12. i forbindelse med en omstrukturering i Naturstyrelsen. NST-Midtjylland bliver således delt mellem naboskovdistrikterne og grænserne vil i fremtiden passe mere med kommunegrænserne. I det vestjyske betyder dette så, at hele Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommune, samt den del af Ringkøbing-Skjern kommune, som ligger nord for A15 er under Vestjylland distriktet, mens resten af kommunen som hidtil er under NST-Blaavand. Hele Ikast-Brande kommune vil efterfølgende være en del af NST-Søhøjlandet.

Vi er rigtig glade for samarbejdet med skovdistrikterne og på de årlige møder hvor flere af vores caretakere også deltager diskuterer vitiltag og status og møderne er rigtig givende for begge parter. Bl.a. har vi haft samarbejdsprojekter om redekasser til Perleugle og her i 2018 er opstartet et Sortterne projekt, som løber de næste 3 år.

•   
I første halvdel af 2019 har du muligheden for at deltage i en konkurrence "Boligbirding", som DOF-Vestsjælland har opfordret os til at deltage i.

Konkurrencen går ud på at spotte flest mulige forskellige fuglearter fra sin egen matrikel (bolig) og indtaste dem på dof-basen. Efterfølgende vil der med jævne mellemrum på hjemmesiden blive udarbejdet stillinger og det kan jo være at vi raffinere lidt, hvis der kommer mange deltagere.

Artiklen blev lagt på fredag og indtil videre har 6 tilkendegivet at de gerne vil deltage!
... men ellers er det jo altid en god ide, at holde lidt øje med DOF-Vestjyllands hjemmeside og Facebook, da det er her du kan læse om de forskellige aktiviteter i forenings regi og bl.a. kan der under ture og møder ses at det første tilbud i 2019 allerede løber 5. januar hvor der er mulighed for at se "vinterfugle i Vestjylland og vil også lige nævne det første møde, som er Generalforsamlingen d. 23. januar i Aulum, hvor der efter selve generalforsamlingen er mulighed for at høre et foredrag af Christian Hjort om en tur til Australien.


Det ser ud til at DOF-Vestjylland ved udgangen af 2018 kommer til at have det højeste medlemstal nogensinde og på DOF-basen har vi heller aldrig tastet så meget som i dette kalenderår, hvor total antallet af indtastninger bliver mere end 72.000, hvilket vil sige at der er tastet næsten 20 % mere end det næsthøjeste år – så et par flotte resultater at slutte året af med.


Naturen og fuglene er under pres lokalt og globalt og håber du vil være en god ambassadør for DOF og fortælle om vores arbejde og gøremål til venner og bekendte, så vi kan få endnu flere til støtte op om en forening som vores, hvor medlemmerne på mange områder gør en forskel: Det være sig som ejer af Fugleværnsfonden, samarbejde med Birdlife, hjælper til med at sætte fokus på trækfuglenes problemer i specielt Sydeuropa og omkring Middelhavet hvor der bliver fanget og skudt hundredtusindvis af fugle hvert år, fokus på trækfugle i Danmark på 3 fuglestationer hvoraf Det grå fyr i Skagen og Blaavand ligger i det jyske, udviklingsarbejde flere steder i Afrika og Nepal og helt lokalt holder vi øje med og påpeger når der sker forringelser for naturen, eksempelvis når en minister pludselig vil fjerne store Natura 2000 og Ramsar områder.


Jo, der er helt sikkert brug for et stærkt DOF også i fremtiden og med et pædagogisk foto taget her i nabolaget i forgårs af Sang- og Pibesvaner, to arter som bruger Danmark at overvintre i, inden de igen om nogle måneder drager højt mod nord til en ny ynglesæson.... 


      


... Ønskes alle fugle og naturinteresserede det vestjyske en rigtig GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR


Med venlig hilsen

Lars Holm Hansen

Formand – DOF-Vestjylland