Nyhedsbrev nr. 7/2018                                                                                                  


Så nåede vi igen årets sidste måned og dermed starter vinteren, som så ifølge kalenderen varer ved de næste 3 måneder.


Dagene er korte og nætterne lange og de fugle, som stadig er her, har jo så færre timer til at finde dagens føde i og derfor er det ganske fint at hjælpe lidt til ved at lægge lidt ud til småfugle, som mejser, finker og spurve, som meget gerne kommer til foderbrættet og samtidig får man liv i haven og måske nogle spændende fugle på besøg. Ikke alle arter kommer til foderbrættet, men har man en varieret have, så kan man ind imellem godt få en god oplevelse hvilket jeg fik i den forløbne uge, hvor der en dag hoppede en fin Vindrossel rundt på solsorte-manér og fangede regnorme.


             I DOF-Vestjylland er der kun ganske få arrangementer tilbage i år og et af dem er på tirsdag d. 4. december hvor vi afholder vores årlige julemøde i Aulum Fritidscenter kl. 19.00:


ÅRETS ORNITOLOGISKE OPLEVELSER

Også i år er der modtaget en 6 – 7 indslag fra lokale doffere, som vil berette om oplevelser fra nær og fjern i det forgangne år.

DOF-Vestjylland er vært ved kaffe og en bid brød, som vi plejer ..... Smile  men da vi i 2017 blev overrasket over det meget store fremmøde, vil vi af hensyn til køkkenet, sikre at der er nok mad til alle, og derfor vil vi meget gerne modtage en tilmelding til Marianne Linnemann senest 2. december.

På forhånd Tak Smile


VINTERPUNKT-TÆLLING

Sidste forår afholdt DOF-Vestjylland 2 kurser i punkttælling med omkring 20 deltagere i alt, hvilket var medvirkende til at antallet af ynglefuglepunkttælling er steget fra 26 ruter i 2017 til 38 ruter her i 2018 i DOF-Vestjyllands område og det er rigtig flot!

Nu er vi ved at nå tidspunktet for den tilsvarende vintertælling, som skal afvikles mellem 20. december og 20. januar og i år er der rigtig mange fridage omkring jul og nytår og dermed gode muligheder for enten at tælle den rute man allerede har eller måske prøve at starte en ny rute op.

Hvis du vil læse og lære om punkttælling kan du på artiklen fra DOF-Vestjyllands forårskursus – se lidt om hvordan man gør!

Punkttælling er frisk luft, god motion og samtidig er man med til at hjælpe med DOFs allervigtigste opgave, nemlig at overvåge bestanden af vore almindelige fugle, som foreningen har gjort siden 1975.


            UNGDOMSMEDLEMMER

For et par måneder siden fik bestyrelsen tilsendt dette brev fra DOF centralt og har haft det med på vores bestyrelsesmøde, hvor vi blev enige om at forsøge at udsende det sammen med et nyhedsbrev, hvor vi så vil spørge jer? om der måske var en eller flere, som kunne tænke sig at byde ind på opgaven, med at gøre noget mere for de forholdsvis få unge, som er i vores forening, det være sig målrettede fugleture eller andre arrangementer målrettet børn og unge.


Kære formænd

Der er et ønske i hovedbestyrelsen, om at hver lokalafdeling udpeger en ungeansvarlig, hvis ikke I allerede har en sådan?

Planen er, at denne ungeansvarlige med tiden skal indgå i et netværk med ungeansvarlige fra de andre lokalafdelinger samt Fuglenes Hus med henblik på at erfaringsudveksle og planlægge fælles initiativer.

DOF UNG vil desuden, som det rådgivende udvalg det er, bistå med gode råd og erfaringer undervejs.

Den ungeansvarlige behøver ikke at være ung, men skal facilitere, at unge holder fugleture for andre unge i lokalafdelingerne.

Det er jo ingen hemmelighed, at det ikke ligefrem vrimler med ungdomsmedlemmer i hver lokalafdeling, så alternativt kan den ungeansvarlige inddrage sig selv eller afdelingens turledere til at afholde ture for unge mennesker i et bæredygtigt omfang.

Her vil DOF UNG naturligvis også hjælpe med at markedsføre turen.

SÅ; jeg vil bede jer om at sende mig navnet på jeres lokalafdeling og de ungeansvarlige(e), som er tilknyttet denne.

Såfremt I ikke har en sådan, må I meget gerne meddele det på samme måde, og dertil sætte det som et punkt på jeres næste bestyrelsesmøde med henblik på at udpege en eller flere ungeansvarlige.

Dette tiltag, som vist har været forsøgt tidligere, er en del af DOFs rammestrategi 2017-2020.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

God dag & god obs.!

Mvh
Mads Oddershede

Skulle du have lyst og mod på opgaven så send en e-mail til formanden. Som led i dette arbejde har et udvalg i bestyrelsen besluttet at udbyde et bedsteforældre/børnebørn arrangement i 2019.BOLIG-BIRDING

Har fra DOF-Vestsjælland i den forløbne uge modtaget et forslag om at deltage i en konkurrence på fugle i første halvår af 2019, hvor det drejer sig om at iagttage flest mulige arter fra sin matrikel i den givne periode.

Vi afholdt et tilsvarende arrangement "Mikro-birding" i 2009 og 2010, så måske er der nogle, som igen kunne tænke sig at være med?

Der vil blive lagt et opslag på hjemmesiden når vi har fået mere information.TIL SIDST ......

Fra fuglefronten har der inden for den sidste måneds tid været set en enkelt SU-art nemlig Halsbåndtroldand, som kunne ses i Skjern enge i nogle dage omkring 20. november og ellers er Stor Korsnæb en art, som har gjort sig bemærket på flere lokaliteter bl.a. Oustrup hede.

.... og mangler du en julegave ide, så kunne et medlemskab af DOF måske være en ide?