Nyhedsbrev nr.6 - 2018        


Så er vi en måned inde i efteråret og efter vejrskiftet midt i august ændrede landskabet sig forbavsende hurtigt fra gult til grønt, da der begyndte at komme regn efter flere måneders tørke og en rekord varm sommer, med rigtig mange dage over 20 – 25 grader.

Fugletrækket er godt i gang og specielt ved vestkysten har et par storme givet en del havfugleobservationer og bl.a. er der set en del kjover af alle 4 arter der ses i danske farvande Almindelig, Stor, Mellem og Lille. Flere har været heldige at se Stor Stormsvale og Sodfarvet Skråpe og her de sidste dage har der også været et par iagttagelser af Thorshane i Hvide Sande havn.Medlemstur 2019


I det foregående DOF-Vestjylland nyhedsbrev blev der annonceret, om der var interesse for en tur til det tyske vadehav i 13. – 16. april 2019 og da der kom tilstrækkelig med tilkendegivelser for deltagelse i denne bustur, har tur udvalget efterfølgende arbejdet videre med planlægningen og er nu kommet så vidt, at turen udbydes efter "først til mølle, princippet" på:


DOF-Vestjyllands hjemmeside, hvor turen vil blive opslået – mandag d. 1. oktober!


På turen skal vi opleve nogle af det nordtyske vadehavs natur- og kulturperler. Turen er primært en fugletur, hvor vi oplever fuglelivet i de mest fuglerige marskområder og koge, "øen" Hallig Hooge, Eiderdæmningen, storkebyen Bergenhusen og Friedrichstadt, der også kaldes "Lille Amsterdam".


... og er du interesseret i at komme med, så er det med at være klar på mandag, hvor hele artiklen vil blive oplagt!         Bestyrelsen - Hvad arbejder vi med netop nu!

Der har været afholdt 2 møder efter sommerferien og der er stadig mange punkter på dagsordenen og herunder kommer nogle uddrag af det, der arbejdes med i DOF-Vestjylland:

• Et par stykker fra bestyrelsen deltog medio september i et DOF to-i-et seminar i Vejle om henholdsvis "afholdelse af store arrangementer" på lokalt plan og fuglekurser, hvor deltagerne skulle diskutere og byde ind med gode ideer til fremtidige events og fælles samarbejder lokalafdelingerne imellem.


• Vi har deltaget med vores trailer til events i henholdsvis Forundringens have i Velling og Ikast-Hernings åbent landbrugs arrangement i Sørvad.


• Vi har fået en opfordring fra Hovedforeningen i DOF, at vi skal finde en "unge-ansvarlig" i lokalafdelingen og her kunne vi godt tænke os at udbyde opgaven, da der jo ikke er så mange unge i bestyrelsen og der måske kunne være nogle af vore medlemmer, eksempelvis en familie eller to som kunne tænke sig at arbejde med dette emne. Opgaven er rimelig fri, men vi kunne da godt forestille os, at der var minimum et par arrangementer om året målrettet yngre medlemmer og familier, som er medlemmer af lokalafdelingen i Vestjylland. Skriv eller ring hvis du er interesseret i opgaven.


• For nogle år siden blev der afsat midler fra statens side til at gøre en større indsats for at den invasive Mårhund skulle udryddes i Danmark og der er gennem årene blevet gjort meget for at fjernet denne nærmest altædende østasiatiske fætter, men nu har man meldt ud, at det sandsynligvis er umuligt at få den helt væk, da dyret er særdeles produktiv, og kan få ganske mange unger hvert år. Naturstyrelsen og jægerne i det vestjyske har gjort en stor indsats og aflivet mange dyr og nu er vi blevet inbudt til et møde først i oktober med jagt forbundet i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor vi skal diskutere hvordan vi doffere evt. kan være behjælpelig med at støtte det vigtige arbejde mod et rovdyr, som er meget mobilt og ikke går af vejen for at tømme fuglereder på jorden og ikke mindst i vådområder.           


• Vi har afholdt det sidste møde med Naturstyrelsen Midtjylland, som fra årsskiftet bliver splittet op og indlemmet i flere forskellige andre afdelinger af NST, men hovedparten kommer fremover til at ligge i Naturstyrelsen Vestjylland regi (Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, samt den del af Ringkøbing-Skjern kommune der ligger nord for hovedvej A15.) NSTs områder i Ikast-Brande kommune bliver lagt under NST-Søhøjlandet og den sydlige del af R-S kommune hører fortsat under NST-Blaavand.


• Vi har haft fokus på den store reduktion af Natura 2000 områder som Miljøstyrelsen har haft i høring og sendt ganske mange hørings forslag i første runde. 2. runde sendte vi også et svar på trods af vi ikke var hørings-berettiget, mens i 3 runde blev vi enige med Fuglenes hus om, at vi skulle sende input til dem og efterfølgende skulle de sende et fælles høringssvar for alle lokalafdelinger. Hovedforeningens har således udarbejdet et særdeles flot og stærkt brev, som de skal have stor ros for. Læs artikel på DOF og ligeså selve høringssvaret


• Vi har fået brev fra dof-base udvalget, som lykønskede DOF-Vestjylland med at vi allerede her ultimo september har sat ny årsrekord med hensyn til indtastninger i DOF-basen. Vi har således allerede nu, 3 måneder før årsskiftet, slået den hidtidige rekord fra 2017 på ca. 58.500 tastninger , idet antallet på nuværende tidspunkt har rundet 59.500 i 2018.


Lars HH