Nyhedsbrev nr. 4/2018


Det er endnu forår, men det føles som sommeren er over os, nyd den så længe det varer og det kunne jo være en ide, at tage med på
Fuglenes dag her på søndag d. 27. maj, hvor DOF-Vestjylland afholder 3 arrangementer i vores del af landet.

Maj er måned er den måned hvor der er flest fugle, som går i gang med yngleaktiviteter og rigtig mange fugle trækker også igennem landet mod nordligere egne.


Her i sidste del af måneden er langt de fleste Afrika trækkere vendt tilbage til ynglepladserne og deres sang lyder overalt og specielt om morgenen er der stor aktivitet.


Fuglenes Dag kan man vælge at komme med på en tur gennem det idylliske frilandsmuseum Hjerl Hede ved Sevel med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmark største hedesø, Flyndersø. Søen er omgivet af skov med mange syngende småfugle, og her kan den toppede lappedykker opleves på vandet. Vandreturen starter kl. 7 og varer et par timer.


           


Der er også mulighed for at komme med på en tur ved Skovlund plantage i Holstebro, som arrangeres i samarbejde med kommunens naturskole og Holstebro bibliotek. Skovlund er den mest varierede af plantagerne rundt om Holstebro og derfor er der mulighed for at høre mange forskellige fuglearter i skoven. Turen starter kl. 7 og varer et par timer.


Skjern enge er der 2 arrangementer, dels et morgen arrangement ved Lønborggaard med start kl. 7.00 og fra kl. 9.00 er der åbent i Hestholmtårnet til snak om kig på fuglene i Skjern enge.


Fuglenes dag på Hjerl Hede

Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00 - 09.00
Mødested: Museets indgang
Turleder: Leif Novrup tlf. 2331 5601

Vi tager en vandretur på et par timer, hvor der lyttes og ses på fuglene omkring os. Turen går gennem det idylliske frilandsmuseum med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmarks største hedesø, Flyndersø, omgivet af skov med mange syngende småfugle. På søen ses den toppede lappedykker.

Fuglenes dag Skovlund Naturskole, Holstebro

Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00
Mødested: Skovlund Naturskole, Nybovej 28, 7500 Holstebro
Turleder: Agner Svenstrup tlf. 4131 7700

Turen går rundt i forårsskoven i Skovlund plantage, som er en varieret plantage, som bl.a. ligger ned til Vegenå. I plantagen er der mange forskelllige fuglearter, som netop nu synger på fuld tryk.


Fuglenes dag Skjern Enge

Tidspunkt: Søndag d. 27. maj kl. 07.00 - 09.00 og 09.00 - 12.00
Mødested: Lønborggård P-Pladsen, Løndborggårdsvej 2, 6880 Tarm
Turleder: Jens Hasager tlf. 2072 8378 og Marianne Linnemann tlf. 2014 5010

Turen starter med en tidlig morgenvandring, hvor vi tager ud og lytter til fuglenes fantastiske sang. Hannernes sang opmuntrer hunnerne til at bygge rede og lægge æg. Senere (kl. 09.00 - 12.00) kigger vi på yngle- og trækfugle fra fugletårnet.


      DOF-Vestjylland – tilbyder også ........


Fuglekursus

Vi har netop afviklet et Fuglestemmekursus og på hjemmesiden kan du læse om lokalafdelingens næste fugle kursus, som start medio august og er en rigtig fin måde, at lære bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle på. Kurset forgår med dels en teoretisk del i et lokale på Videbæk skole og dels gennem 4 ekskursioner til gode fugle lokaliteter i det vestjyske.

Ole Amstrup er kursus leder og der startes op ved 12 tilmeldte

-----


Foråret er altid en hektisk tid på fuglefronten og på vores hjemmeside og Facebook kan du følge med i aktiviteterne i lokalafdelingen, hvor vi i april afviklede 2 kurser i Punkttælling og har endvidere også gang i et sortterneprojekt ved Vest Stadil fjord /Husby/Nørresø, hvor den sjældne terne, som det eneste sted yngler fast i Vestjylland.


God fornøjelse med fuglene og husk at taste dine iagttagelser i DOF-basen