Nyhedsbrev nr. 3/2018                                                                               


Marts er ifølge kalenderen første forårsmåned, men i år har vi ikke mærket noget af det lidt lunere vejr, som vi godt kunne bruge,
men dagene bliver længere og det har stor betydning i forhold til fuglenes begyndende yngletids-aktiviteter og derfor er en del arter
begyndt at synge og opstarte med bl.a. redebygning
. Solsorten, Sanglærke, Bogfinke, Tyrkerdue, Ringdue, Stær med flere er begyndt,
at give lyd til foråret.

Det kølige vejr forsinker også de trækkende fuglearter, hvor et godt eksempel er Gransangeren. I DOF-basen er der endnu ikke registreret
nogle fugle af arten her i marts i Vestjylland, hvor der i 2017 var indtastet mere end 40 fund af over 80 syngende fugle. Gransangeren
er dog registreret i år med et par vinterfund i både januar og februar.


Foråret er den tid på året, hvor der er mest aktivitet i fuglenes verden, både fordi det er yngletid i naturen her og ligeså trækker millioner af fugle gennem landet, for at nå frem til deres ynglepladser i Skandinavien, det nordlige Rusland, Svalbard og andre steder og det giver så os mulighed for at få gode interessante og nogle gange unikke fugleoplevelser af sjældne og fåtallige arter i de næste par måneder og derfor er der også i foråret arrangeret adskillige fugleture og andre aktiviteter i DOF-Vestjylland regi, som du har mulighed for at deltage i, så følg med under "ture og møder" på hjemmesiden. Her en april oversigt.

• Tur til Mossø – Salten Langsø
• Hede, skov og indsande øst for Ulfborg
• Fuglene i Skjern enge
• Værnengene og Tipperne
• Ekskursion til Hørbylunde
• Kursus i Punkttælling
• Forårets fugle i Resenborg plantagePå hjemmesiden har der været flere opslag, som får nogle ord med på vejen i dette nyhedsbrev.


Fuglestemmekursus som vi annoncerede først på året med start 4. april på Kjærsgaards mølle ved Struer med Hans Henrik Larsen, som underviser havde for et par uger siden 17 tilmeldinger og måske er der kommet flere til siden.

Vi er rigtig glade for, at der kom nok deltagere til dette kursus i år, da det jo er første gang DOF-Vestjylland afvikler fuglestemmekurset i Struer, som er i den nordlige del af vores lokalafdelings område, idet der de tidligere år har været undervisningssted i Videbæk.

Vi håber deltagerne får et godt kursus og får lært nogle af de mange forskellige fuglestemmer man kan høre i den vestjyske natur.


På hjemme siden kan du også læse om årlige Medlemstur for DOF-Vestjyllands medlemmer, som i 2018 er en bustur til Vejlerne lørdag den 26. maj.


    Atlas III projektet, som har løbet siden 2014 og formelt er færdigt nu, med afvikling af de sidste vintertimetælleture i februar. Deltagerne i projektet har nu frem til 1. maj, til at få indskrevet de evt. sidste observationer og herefter skal alle data valideres, så der kan fabrikeres en spændende rapport/bog om de 4 års feltarbejde, hvor hele Danmark har været inddelt i 5 km x 5 km og alle vore ynglende fuglearter er registreret på bedste vis.


I en artikel på hjemmesiden siges der TAK til alle som var med og gav bidrag til det store arbejde, som for DOF-Vestjyllands vedkommende vil sige at der var kvadratansvarlige på samtlige 237 kvadrater, samt at ud af 618 Time Tælle Ture var dækningsgraden 98,9, så alt i alt meget tilfredsstillende.Flere har udtrykt at de synes Time-Tælle-Turene har været spændende og da en af DOFs vigtigste feltopgaver er Punktællingsprojektet, som findes henholdsvis i en Yngle- og i en Vinterpunkttælings udgave har lokalafdelingen besluttet at arrangere et kursu/møde om det, at have en punkttællingsrute.


Vi har valgt at tilbyde kurset, henholdsvis en torsdag og en onsdag i uge 16 og 17 og da vi ligeledes har valgt de to destinationer Skovlund, Holstebro og Harrild hede Naturcenter, håber vi du har mulighed for at deltage og høre mere om det vigtige arbejde, som er udført på en standardiseret måde af frivillige doffere i mere end 40 år og derfor er en af årsagerne til, at DOF har meget unik viden om vore almindelige fuglearter, som ikke kan generes på andre måder.

Tirsdag d. 17. april på Skovlund Naturskole , Nybovej 28, 7500 Holstebro - kl. 17.30
Onsdag d. 25. april på Harrild hede Naturcenter , Fasterholtvej 36, 7330 Brande - kl. 17.30


Programpunkterne for de 2 aftener, ser således ud:

• Oplæg og instruktion/vejledning i hvordan man vælger en punkttællingsrute og optæller den!
• Punkttælling og de resultater der kommer ud af det!
• Hvordan indtegner man sin tælle-rute
• Praktisk "punkttælling" i felten i hold/grupper.
• Forplejning

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have Tilmelding – se hjemmesiden.


         
             Grønsisken er en af de arter der trækker igennem Danmark nu og ses også ved foderbrættet.


Fuglene - netop nu

Der har ikke været de helt store hit i det vestjyske i 2018 endnu, men det er jo ikke ensbetydende med, at der ikke er meget at se på derude.

• Brilleand har været observeret en del gange ved Bækbygaard strand i perioden fra primo januar til medio marts.
• Jagtfalk er observeret en enkelt gang i januar ved Ringkøbing fjord
• Stor Korsnæb er observeret flere steder i flokke på op 25 fugle ved henholdsvis Harrild vandmølle og Momhøje plantage
• Perleugle er hørt et par steder
• Kongeørn observeret en enkelt gang på Borris hede i januar.
• Op til 830 Blisgås på Værnengene

Trane, Sølvhejre er observeret hele vinteren, sidstnævnte blev endda set med 11 eksemplarer i Skjern enge sidst i februar og når man kigger i DOF-basen er arter, som Havørn, Isfugl og Vandrefalk arter, som er tastet mange gange.

I DOF-basen er der allerede indtastet over 16.500 observationer i Vestjylland og Ringkøbing-Skjern kommune er indtil videre den kommune hvor der i 2018 er observeret flest fuglearter pt., nemlig 165 forskellige og sådan ser oversigten over alle 6 kommuner ud dd.

• 165: Ringkøbing-Skjern
• 141: Holstebro
• 124: Lemvig
• 116: Ikast-Brande
• 114: Herning
• 81: Struer


DOF-Vestjyllands hjemmeside, vores Facebook, DOF-basen er nogle af de steder hvor du kan holde med hvad der sker i din lokalafdeling.


Vi håber du vil benytte dig af lokalafdelingens tilbud og ud over de nævnte her vil der jo hen over foråret også komme andre arrangementer, som Tårnenes dag første lørdag i maj og Fuglenes dag sidste søndag i maj m.fl.


Når du færdes i skoven og måske lægger mærke til store rovfuglereder eller spættehuller i et gammelt træ er det vigtigt at skrive det ned og efterfølgende melde stedet til skovdistriktet eller kommunen, som så vil registrere observationen og dermed frede træet fremadrettet, så man tager de fornødne forbehold i forhold til de ynglende fugle og specielt hvis der skal skoves i området. På hjemmesiden kan du læse en artikel om dette emne.


God Påske


Og forhåbentlig ses vi "derude" Smile