Nyhedsbrev 1/2018


Årets generalforsamling i DOF-Vestjylland afholdes tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter.

Kom og hør hvordan det går med din forening!

Generalforsamling i DOF Vestjylland

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af revisor
7. Forslag til beslutning
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffe mv. og herefter vil Allan Kjær Villesen fra Lemvig fortælle om fugle oplevelser i Canada, samt vise fotos.
                                                                   Foto: Allan Kjær Villesen

----------


DOF-Vestjylland tilbyder endvidere Fuglestemmekursus på Naturcenter Kjærsgårds mølle med Hans Henrik Larsen, Thyholm som underviser:


Er du dus med himlens fugle? Glæden ved fuglesangen bliver endnu større, hvis man kan kende arterne fra hinanden. Det bliver der nu mulighed for at lære, når DOF-Vestjylland udbyder et fuglestemmekursus til alle interesserede. Kurset strækker sig fra april til juni og indeholder 9 mødeaftener samt 3 ekskursioner. Første aften vil være indendørs, hvor underviseren vil fortælle om fuglesangen som fænomen. Herefter vil en stor del af undervisningen foregå i felten. Der vil kun i begrænset omfang blive undervist i feltkendetegn.


Naturskolen Kjærsgaard mølle, Struer

Adresse: Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer

Dato for mødeaftner: 4/4 – 11/4 – 18/4 – 25/4 – 2/5 – 16/5 – 23/5 – 30/5 – 6/6 (onsdage)

Dato for ekskursioner: 21/4 – 19/5 – 9/6 (lørdage)

Kursusleder: Hans Henrik Larsen, tlf. 26-608660

Tilmelding: Efter først-til-mølle princippet på e-mail: hhgl@mail.dk


Mødetidspunkter for kurset er kl. 19.00 – 21.00 og der bliver informeret om ekskursionerne den første aften. Prisen for de ca. 28 timers undervisning er kr. 875,- og har du naturinteresserede børn eller børnebørn, så er prisen for de unge under 18 år kr. 400,-


Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere og max. 20 deltagere. Når der er tilmeldinger nok informeres deltagerne og kursus- afgiften indbetales.

Kurset, afvikles netop i de uger hvor de fleste standfugle for alvor er gået i gang med yngleforberedelser og trækfuglene en efter en dukker op og gør fuglekoret komplet og derfor, giver en god indgangsvinkel til at lære mere om fuglene i den vestjyske natur, med udgangspunkt i fugle stemmerne og det at møde andre med samme natur interesse er tillige en god ting.


                                                                   Foto: Hans Henrik Larsen

----------


I weekenden 27. – 28. januar afholdes fælles ørnetælling for at få et overblik af vinterbestanden af specielt Havørn og Kongeørn i Danmark, så hvis du skal i felten i de dage er det vigtigt at få indtastet i dofbasen, hvis du ser nogle af de store vingefang.

På Pandion er en detaljeret artikel om Havørnen, som bl.a. fortæller at der på sidste års vintertælling taltes over 400 ørne for første gang og at ynglebestanden er gået tilbage i 2017.Fra Ørnens dag ved Kytterup                                                             Foto. Keld Christensen