Nyhedsbrev 11/2017                                                                                                            "Glædelig jul og Godt nytår" skal hermed lyde til alle vore medlemmer og øvrige natur interesserede med interesse for DOF-Vestjyllands område.


2017 er snart omme og dermed er der kun ganske kort tid tilbage af Atlas III projektet, som nu har kørt de sidste 4 år og egentlig er det helt utroligt så hurtigt årene er gået. I Vestjylland er langt de fleste kvadrater dækket godt og ligeså er stort set alle time-tælle-ture foretaget og dermed er de forhåbninger, man havde til projektet ved starten i 2014 til fulde indfriet. Så godt gået til alle jer, som har været involveret i det store projekt og vi kan nu se frem til, at se resultaterne, når de bliver færdige en gang i 2019 velsagtens.


Vi har også i 2017 haft mange aktiviteter af forskellig art, som der kan læses om her på foreningens hjemmeside, hvor du kan finde artiklerne under fanen "Nyhedsarkiv" ude til venstre.


Her et udpluk fra nogle af årets lokale aktiviteter:

• Årets første temamøde blev afholdt primo marts, hvor Atlas III resultater blev fremvist af Thomas Vikstrøm fra Fuglenes hus og efterfølgende et fotoforedrag om fugle-pletskud af Klaus Dichmann fra det sønderjyske. I november blev der afholdt endnu et temamøde hvor "Stæren i Danmark" var overskriften og Henning Heldbjerg også fra Fuglenes hus fortalte om et spændende forskningsprojekt omkring den kendte og afholdte fugl, som er reduceret med 60 % over de seneste 40 år.

• 30. april var DOF-Vestjylland afvikledes et "Fugle over alt" arrangement på Tipperne og Værnengene med omkring 300 besøgende, som havde mulighed for at komme på guidede safariture med "naturbussen", tegne fugle, deltage i fuglekonkurrencer, lave redekasser mm. og i efterårsferien blev en lignende tur tilbudt på Skjern enge hvor "Vandrefalken – verdens hurtigste dyr" var overskriften, til et arrangement hvor der kom omkring 250 gæster.
Fuglenes dag arrangeredes 3 steder i Vestjylland i 2017 – Hjerl hede, Nørre Vosborg og 2 arrangementer på Skjern enge og alt i alt omkring 180 deltog på den sidste dag i Kristi Himmelfartsferien hvor det var ganske godt vejr og dermed fik deltagerne masser af fuglesang og gode oplevelser.


• DOF-Vestjylland har i samarbejde med de lokale Naturstyrelsen enheder igennem en årrække samarbedet omkring redekasse projekter, bl.a. med opsætning af Perleugle kasser i distrikternes skove og plantager. I en halv snes år har Perleuglen ynglet på NST-Midtjyllands arealer, men på en redekasse inspektion i slutningen af maj kom det som en stor overraskelse at der sad 5 store unger i en Perleuglekasse i Klosterheden.

• Årets ornitologiske oplevelser, som jo er vores julearrangement havde i år en vild rekord idet ikke mindre end 95 af vore medlemmer mødte op for at høre en halv snes forskellige spændende fotoindlæg og beretninger om fugle fra nær og fjern, som er oplevet i årets løb. Færøerne, Costa Rica, Perleugle kasseprojektet, Zingst, v. Rügen, Fiskehejre, oplevelser i Danmark, Indien, Canada og Lapugle i Sverige, samt en serie fra lokalafdelingens tur til Øland.


Nedenstående foto´s er fra en rigtig spændende og god Ølands tur i de første juni dage, med mange fugle, orkideer, landskaber og så Eghjorten, som var en hel speciel oplevelse :-) 

          

          

          


Ja, der sker jo en del i lokalafdelingen henover året og vi håber selvfølgelig at I som medlemmer er glade ved at deltage og medvirke i de tilbud som bliver udbudt og skulle man selv have lyst til at byde ind eller have lyst til at være aktiv i foreningen er man rigtig velkommen til det.


Eksempelvis kunne det være, at du ofte kommer på en bestemt fuglelokalitet, som du gerne vil vise frem, som guide, så sig endelig til, vi kunne især godt bruge flere ture i den østlige del af lokalafdelingens område.


Vinterpunkttælling er en anden aktivitet, som vi gerne vil opfordre til at deltage i og det kunne jo være her i juledagene, hvor man så samtidig får frisk luft og motion!


Vil også lige nævne, at vi først i det nye år, når datoerne er på plads udbyder et Fuglestemmekursus og efter sommerferien bliver der igen mulighed for at deltage i trækfuglekursus.


… og så var 2017, jo også året hvor DOF-Vestjylland op startede en ny facebookgruppe, hvor alle gruppens medlemmer selv kan lægge foto på, komme med spørgsmål, formidle aktiviteter mv. og den har fungeret ganske godt, idet mange forskellige har bidraget. Gruppen har pt. 136 medlemmer og har plads til mange flere!


DOF arbejder hele tiden på at give medlemmerne oplevelser med fuglene i naturen, vi samler viden og kommer med gode argumenter, så vi kan være med til  fastholde og forbedre gode levesteder, så der både  lokalt og globalt er vigtige fouragerings og ynglesteder for de mange forskellige dyr og plantearter, som er særdeles vigtige for naturens kredsløb og balance og derfor et særdeles vigtigt arbejde at støtte op om.


Med disse ord afsluttes det sidste nyhedsbrev i 2017 og vi kan se frem mod et nyt fugleår 2018 og TAK for året der gik med mange aktiviteter, fugleoplevelser, naturpolitik og hyggelige stunder.


Vi ses derude  SmileMed venlig hilsen

Lars Holm Hansen

Formand – DOF-Vestjylland