Nyhedsbrev 9/2017                                                                                                     


Sommertiden er ovre for denne gang og årets mørkeste periode er over os de næste måneder. November er ofte lidt stille i naturen og fugletrækket af vore egne fugle er ved at værre ovre, men så er det jo rigtig dejligt at vi får besøg af fugle fra nordligere himmelstrøg, som vil opholde sig vinteren over hos os. For et par dage siden fløj en mindre flok Sangsvaner over vores matrikel med deres vidt lydende sang og flere gange er der kommet V-kiler af Grå- og Kortnæbbede gæs henover også. Hen sidst på eftermiddagen kommer hver dag en Stor Flagspætte, som fouragerer lidt hvorefter den, er jeg ret sikker på går til ro i en Stærekasse, så jo selvom dagene bliver kortere og vi nærmer os vinteren, så gør fuglene sig ofte bemærket man får en lille oplevelse og dermed en bedre dag.Stæren i Danmark – Tema aften

DOF-Vestjylland arrangerer som regel 2 tema-aftner i årets løb, hvoraf den ene afvikles 15. november kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter og du er meget velkommen til at komme og lytte på et spændende foredrag om, hvordan det går med stæren i Danmark.

Stæren er som alle ved, en vidt udbredt ynglefugl i Danmark, men bestanden er over de seneste 40 år faldet med skønnet omkring 60 %, viser tal fra DOF punkttællingsprogram, hvilket svarer til en reduktion på ca. 400.000 ynglepar.

Henning Heldbjerg fra Fuglenes hus kommer og fortæller om udvikling og årsag til tilbagegangen, med udgangspunkt i forskellige nye undersøgelser og ligeså vil vi høre hvordan det går i det øvrige Europa.


             


Henning, som er i gang med et forskningsprojekt om videnskabelig anvendelse af data indsamlet bl.a. af frivillige i DOFs punkttællingsprojekt vil også komme ind på vigtigheden af disse tællinger fremadrettet, samt viden om hvordan de udføres og fuglebeskyttelse.

Stæren er en populær fugl, som er blevet berømt ikke mindst i den sønderjysk marsk, hvor der hvert specielt hvert efterår bliver arrangeret rigtig mange "sort sol" ture, hvor folk tager ud at se fænomenet, hvor enorme flokke af stære udfolder et fantastisk skue, umiddelbart inden de går til ro om aftenen.

KOM OG HØR DETTE SPÆNDENDE FOREDRAG OG TAG GERNE DIN "FUGLE-INTERESSEREDE" NABO MED SmileÅrets Ornitologiske Oplevelser

Om en lille månedstid, helt nøjagtig 6. december afholdes DOF-Vestjyllands årlige julemøde, hvor medlemmerne har mulighed for at fortælle om gode fugleoplevelser i årets løb.

Der plejer også denne aften at være et spændende program, men da vi gerne skal have det nogenlunde tilrettelagt er det vigtigt at fremsende sit input til aftenen forlods.

Foto fra en rejse, lokale fugle fra sin have, en oplevelse man gerne vil fortælle er noget af det der før har været på programmet, så hold dig ikke tilbage, hvis du har noget du vil bidrage  men, men send en e-mail til Marianne Linnemann om tema og hvor lang tid du har behov for.

Til inspiration kan du her se referatet fra "Årets ornitologiske oplevelser 2016"Fugle - siden sidst

Det er ca. 3 uger seneste nyhedsbrev er udsendt, men i dofbasen kan der jo altid findes nyt om fuglene og der sker jo noget hele tiden, så her er nogle få nævnt fra de seneste uger.

I Vestjylland har der ikke været de hel store hit på det sidste, men Thorshane i Hvide Sande havn har flere haft held med i slutningen af oktober og et par gange er Brilleand også set.

De traditionelle vinterfugle i det vestjyske er begyndt at indfinde sig

• Bjergirisk – største flok 80 Thorsminde
• Bjerglærke – største flok 32 Tangsø
• Blå Kærhøg – nu med 2 natrastepladser - max. 51 Borris hede og max. 11 Nørlund plantage
• Bramgås – 12.500 Værnengene
• Pibesvane – 420 r Vildbjerg
• Snespurv – 18 r Bjerregaard
• Sortgrå ryle – 13 Thyborøn

Og der er også andre interessante ting:

• Blishøne – min. 8000 Søndervig – nær Sandende
• Dværgmåge – 150 trækkende syd - Lyngvig
• Lille Korsnæb – 125 trækkende ved Lyngvig fyr
• Stor Gråsisken – 650 Lodbjerg hede, noget der tyder på at der også er invasion af denne art
• Stor Korsnæb - 150 Stråsø plantage
• Vindrossel – 9660 trækkende Nørre Snede – 19.10 er immervæk en slat!


DOF-basen


Nu jeg var ved at fremsøge fugleobservationer i dofbasen er det rart at se, at vore medlemmer fra det vestjyske og ligeså at mange af de besøgende fra andre dele af landet er flittige til at taste i DOF-basen. En del af Atlas tællerne, som i en periode har brugt krudt på dette vigtige projekt, vil jeg gerne opfordre til, såfremt man har energi og lyst her i den mørke tid, at taste sine iagttagelser og yngle-registreringer fra kvadraterne ind i DOF-basen også.

Har selv været i gang med at kigge lidt på det og kan se at i flere af mine atlaskvadrater er der lokaliteter, som ikke findes i dofbasen og såfremt i løber i det samme, så få dem indsendt til dofbasekoordinatorerne i Vestjylland, som er Poul Krag og Gert Thorhauge Andersen, som så vil få lokaliteterne oprettet.

Man kan godt blive fanget lidt af DOF-basens mange muligheder for at søge og derfor gav skrivningen af dette nyhedsbrev, lige lyst til at fabrikere en artikel som er lagt på hjemmesiden om nogle af de mange muligheder der er, foruden interessante statistikker osv.


Til sidst


Temamødet om "Stæren i Danmark" er jeg overbevist om bliver vældig interessant at høre om.

I bestyrelses regi er for tiden i gang med at kigge på et høringsforslag fra regeringen om ændringer i Natura 2000 områderne. Regeringen lægger op til at Natura 2000 arealet total set skal reduceres med samlet 23.000 hektar, tal som dækker over 28.000 hektar ud og 5.000 nye områder ind. Et forslag om reduktion fra det vestjyske er eksempelvis Natura område N66 – Stadil fjord og Vest Stadil fjord hvor forslaget er at man vil fjerne i alt 1349,4 hektar og tilføje 1,1 !!!!

Naturråd er en nyskabelse, som skal arbejde med et grønt Danmarkskort, hvor man vil forsøge at binde naturområder sammen i korridorer, så arterne nemmere kan vandre og udveksle bestande og her har vi indsendt kandidater.

I den kommende weekend drager 3 medlemmer af DOFs repræsentantskab til Fyn og deltager i efterårs-rep.mødet i Dalum, hvor bl.a. et "Nyt stort frivilligprojekt" efter Atlas III skal diskuteres, Branding af DOF, budget og uddeling af hæderspris er andre punkter på programmet.

På næste bestyrelsesmøde i lokalafdelingen får vi besøg af DOFs formand Egon Østergaard, som er vores kontakt til hovedbestyrelsen og ved den lejlighed har vi så mulighed for at få drøftet nogle lokale ting og forhåbentlig give  ideer og input videre til HB.

Så der arbejdes med mange ting i DOF og synes at det er særdeles vigtigt, at vi har øje for hvad der sker med naturen såvel positivt som negativt og vil opfordre dig til også at kigge på de kandidater og partier, som stiller op til kommunevalget, inden du skal sætte dit X d. 21. november.

... Vil de naturen og mangfoldigheden nu og på den lange bane? Naturen og klimaet er en meget vigtig bestanddel af vores liv, så det er særdeles vigtigt at der tages hensyn og gode beslutninger i forhold til levesteder, dyr, planter og al anden biodiversitet også på kommunalt niveau, men ofte bliver naturen ned prioriteret i forhold til veje, sygehuse og vækst, men håber emnet kommer højere op på dagsordenen i debatten.


God fornøjelse med Nyhedsbrevet 


Lars HH