Nyhedsbrev 7/2017                Medio juli, den halve sommer gået og håber alle nyder sommerferiemåneden og måske får kigget lidt fugle og natur, sommerfugle, blomster eller hvad man nu interesserer sig for.

I DOF-Vestjylland er juli en måned hvor der ikke bliver arrangeret fugleture, men vi starter op igen 12. august med en tur til Bækbygaard og Vest Stadil fjord.Fuglekursus


DOF-Vestjylland tilbyder i lighed med de 2 foregående år Fuglekursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle.

Ole Amstrup står for kurset, hvor mødeaftnerne afholdes på Videbæk skole, mens ekskursionerne går til gode fuglelokaliteter i det vestjyske.Kurset kan absolut anbefales, da man får undervisning i kendetegn og adfærd for de enkelte fuglearter præsenteret bl.a. med foto´s på powerpoint og efterfølgende praktik i felten på ekskursionerne og så er det også rigtig givtigt, at man mødes med andre fugle interesserede, som ønske at blive klogere på de mange forskellige fuglearter man kan møde i det vestjyske.


I skrivende stund mangler kun ganske få tilmeldinger for at vi kommer i gang for tredje år i træk.Atlas

Atlas-projektet kører på sidste sæson og derfor er det jo vigtigt at få mest muligt med og der kan stadig nås at få lavet forbedringer, idet mange fuglearter pt. er ungeførende eller fodrer ungerne her i juni og juli og derfor er det nemmest at få arterne gjort helt sikre i kvadraterne nu.

Har således i mine 6 kvadrater haft ganske mange gode oplevelser her i den seneste periode, hvor nogle få eksempler vises her:

   

     Facebook


Først på året blev der op startet en ny facebook gruppe DOF-Vestjylland, med samme navn, som den gamle, men med bedre mulighed for selv at lægge indlæg foto og lignende op. I løbet af juni fik vi rundet 100 "likes" og dd. er der 104 brugere.


Der har været et ganske fint oplæg af foto´s og andet så bliv endelig ved med det! Der har også været enkelte diskussioner i den sobre tone, som vi har opfordret til.


              


Omkring foto´s har der ofte i dofs facebookgrupper og andre steder været forskellige diskussioner omkring redefoto´s og synes det er en meget svær diskussion - Hvad må vises, og hvad må ikke vises og hvem skal bestemme om det skal fjernes. Hvid Stork på rede - Stæren som sidder på en redekasse – Tårnfalkeunger i kasseåbningen er også redefotos, såvel som Fiskeørne-fotoet der er oplagt pt. - hvortil der har været nogle kommentarer.


Håber facebook-brugerne selv tænker sig om, for problemet er jo ikke selve fotoet, men iveren for at få det perfekte foto og derved går man tættere og tættere på og specielt hvis det drejer sig om sjældne fugle kommer der måske en dagen efter og tænker det samme og pludseligt bliver det måske for meget for forældrefuglene og de opgiver og fortrækker, hvilket jo er meget trist, så endnu en gang kære fuglevenner "pas på omkring fuglenes reder – forstyr mindst muligt – og lad vær med at gå for tæt på og specielt når det drejer sig om, de arter vi ved, er sjældne og fåtallige og ikke tåler vedvarende forstyrrelser" !


Synes vi alle er ansvarlige for det man selv lægger på og opfordrer til at endnu flere melder sig på vores nye facebook og deltager eller følger med i hvad der sker omkring vores lokalafdeling "DOF-Vestjylland".Fuglene

På DOF-basen er der indtastet adskillige vadefugle-arter de seneste dage og ligeså ganske store tal af Skestork på flere forskellige lokaliteter, men det bedste sted at følge med er jo DOFbasen, så kig der og tast ligeledes gerne dine egne iagttagelser. Der har ikke været de store hit på det sidste, men vi er dog stolte af at Perleugle med unger blev fundet i Klosterheden i det redekasseprojekt, som DOF-Vestjylland har i samarbejde NST-Vestjylland – artiklen kan læses på hjemmesiden.


Til slut


Endnu engang ønskes alle medlemmer og øvrige  læsere en god sommer og vil også lige minde om at der er mulighed for at se Fugleudstilling i Skjern, som DOF-Vestjylland har været med til at arrangere. Tid og sted kan læses i artikel på hjemmesiden og skulle man komme til Skagen i ferien er der nu mulighed for at besøge det grå fyr, som er indrettet med fugleudstilling og andet, samt virker endvidere, som A-fuglestation under DOF. Det Grå fyr blev officielt indviet i maj og DOF-Vestjylland støttede stationen, som vi er sikre på bliver et godt aktiv for DOF og fuglene fremadrettet og som der stod i takkebrevet efterfølgende fra Skagen fuglestation, så er alle doffere meget velkomne deroppe.


..... og ellers varer der jo ikke længe inden det på ny bliver træktid og vi antagelig får besøg af spændende fugle fra nær og fjern.Vi ses derude Smile


God fornøjelse
Lars HH