Nyhedsbrev 6/20171                                                                        


Måske har du allerede læst om Fuglenes dag på DOF-Vestjyllands hjemmeside, men har du ikke vil vil lige gøre opmærksom på
muligheden for at lære lidt om fuglene og deres sang på 3 gode lokaliteter søndag morgen her i Kristi himmelfartsferien.


Traditionen tro indbydes der til Fuglenes dag, den sidste søndag i maj og det er i år den 28. og i Vestjylland er der mulighed
for at deltage i 4 arrangementer på 3 lokaliteter i Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner, hvoraf de 3 er morgen fugleture
med start kl. 7.00 og på Skjern enge fortsættes med obs hele formiddagen fra Hestholmtårnet.


Skjern enge – Hjerl hede – Nr. Vosborg


      


DOF-Vestjyllands arrangementer:


Fuglenes dag på Hjerl Hede

Tidspunkt: Søndag d. 28. maj kl. 07:00 - 09:30
Mødested: Hovedindgangen Museet, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup
Turleder: Leif Novrup Tlf 2331 5601
Arrangør: DOF Vestjylland

En vandretur på et par timer, hvor der lyttes og ses på fuglene omkring os. Turen går gennem det idylliske frilandsmuseum med de gamle, smukke bygninger, gadekær, kirke, sø og mose til Danmarks største hedesø: Flyndersø, som er omgivet af skov med mange syngende småfugle. På søen ses den toppede lappedykker. Medbring kikkert.


Fuglenes dag på herregården Nr. Vosborg

Tidspunkt: Søndag d. 28. maj kl. 07:00 - 09:30
Mødested: P-pladsen til venstre inden Porttårnet ved Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb
Turleder: Lars H Hansen, tlf. 22961317, email lholmh@gmail.com
Arrangør: DOF Vestjylland

Fuglesangen er på sit højeste og Nørre Vosborg er et rigtig godt sted at kikke på fugle og høre deres stemmer, ja, helt op mod 50 arter på en sådan forårsmorgen, bl.a. Stillits, Munk, Gærdesanger og Rødstjert er arter du har mulighed for at opleve. Turen går rundt i parklandskabet. Turen forventes at vare cirka 2 timer og efter turen er der mulighed for at købe kaffe + rundstykke i cafeteriet på Nørre Vosborg.


Fuglenes dag i Skjern enge - Morgen

FUGLETUR/BEGYNDERTUR/OFFENTLIG TUR/BØRN OG UNGE

Tidspunkt: Søndag d. 28. maj kl. 07:00 - 09:30
Mødested: P-pladsen ved Lønborggård (restauranten, Lønborggårdvej 1, 6880 Tarm)
Turleder: Jens Hasager Kirk tlf. 20728378 - Kontakt: Marianne Linnemann tlf. 20145010
Arrangør: DOF Vestjylland, Danmarks Naturfredningsforening

Voksne og børn inviteres til at komme og opleve Skjern Enges rige fugleliv.

For de morgenfriske dagen starter vi med en tidlig morgenvandring, hvor vi tager ud og lytter til fuglenes fantastiske sang. Fuglene er i fuld gang med pardannelsen, og hannernes sang får hunnerne i stemning til at bygge rede og lægge æg.

Hvis I selv medbringer drikkevarer, sørger vi for rundstykker eller basser.


Fuglenes Dag i Skjern Enge - Formiddag

FUGLETUR/BEGYNDERTUR/OFFENTLIG TUR/BØRN OG UNGE

Tidspunkt: Søndag d. 28. maj kl. 09:00 - 12:00
Mødested: Skjern enge
Turleder: Børge Vistisen, Tage Madsen tlf. 20145010
Arrangør: DOF Vestjylland, Danmarks Naturfredningsforening - Kontakt: Marianne Linnemann tlf. 20145010

Fra Hestholmtårnet kigger vi på de yngle- og trækfugle, som vi kan se i Hestholmssøen og Vesterenge eller som flyver hen over engene. Her er teleskoperne stillet op til både børn og voksne, og ornitologerne står parat til at fortælle om de mange fugle i Vester Enge og Hestholmsøen.

Hvis I selv medbringer drikkevarer, sørger vi for rundstykker eller basser.

Dagen afvikles i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening


DOF-Vestjylland håber mange såvel voksne som børn vil gøre bruge af vore tilbud og i år er der tillige et fint vibe-badge til deltagerne i årets arrangement Smile


Vel mødt!