Nyhedsbrev 4 / 2017


Den kommende uges tid byder på flere tilbud til DOFs medlemmer i det vestjyske. Du kan læse om arrangementerne,
mere uddybende på hjemmesiden og facebook. Vi håber I vil benytte jer af de arrangementer, som i synes er interessante
 SmileØrnens dag – 26.2.
 

Søndag d. 26.2 afholder lokalafdelingen "Ørnens dag" 2 steder i henholdsvis Skjern enge med udgangspunkt fra Hestholm-tårnet og ved Nissum fjord med udgangspunkt ved Kytterup havn.


Når man byder på "Ørnens dag" vil der være en hvis forventning fra de besøgende til, at man så også får Havørnen at se og det er derfor vi har valgt de to steder, da vi selvfølgelig ikke kan love "ørne-garanti", men på begge lokaliteter holder der ørne til og ligeså blev der også set flere ørne på de 2 lokaliteter for en måned siden, da der var ørnetælling.


 
                                                                                                                                          Foto: John Larsen


Kom og hjælp ornitologerne med at få øje på havørnen og oplev den store fugl og se, hvorfor den kaldes "den flyvende dør". Søndag den 26. februar kl 10 – 14 står DOF Vestjyllands ornitologer klar med teleskoperne. Mødested ved Nissum Fjord er Kytterup Havn og i Skjern Enge er det, det store fugletårn ved vejen mellem Lønborg og Skjern i håb om, at ørnene er samarbejdsvillige og lader sig se. Nogen garanti kan der jo ikke gives. Det store fugletårn er et af de gode steder at besøge, hvis man vil se havørn. Ofte ses den flyvende over Hestholm Sø og Vesterenge på jagt efter en fisk eller en fugl.Mere sammenhængende natur i Naturens rige – 28.2.


DN i Ringkøbing-Skjern (Naturfredningsforeningen) har taget initiativ til et debatmøde omkring "Det grønne Danmarkskort" tirsdag d. 28. februar i Ringkøbing.

Det grønne kort er et nyt tema for kommunernes planlæggere idet alle kommuner skal udarbejde kort, som med tiden skal få mere sammenhængende naturområder og bedre ledelinjer og spredningskorridorer i landskabet.

Medarbejdere fra Ringkøbing-Skjern kommune og DN orienterer om deres forslag og der vil endvidere blive lagt op til spørgsmål og diskussion.

DOF bakker op om arrangementet og er medindbydere.Atlas III status – 1.3.  


Atlas III projektet kører nu på fjerde og sidste år og derfor indkaldes til et statusmøde i Aulum, hvor der vil blive orienteret om tendenser og andet omkring det store projekt, som ganske mange af vore medlemmer er involveret i rundt i vore 6 kommuner i det vestjyske.

Endvidere får vi også information om hvordan vi skal prioritere indsatsen her det sidste år, hvor der specielt skal gøres et arbejde for at få mulige ynglearter opgraderet til "sandsynlig", men allerhelst til sikre.

Nogle af punkterne der er sat på er:

• Frigivelse af TimeTælleTure.
• Vanskelige arter som Krikand og Svaleklire
• Kobling mellem DOF-Basen og ATLAS III
• Markant tilbagegang for 43 ynglefuglearter.                                                                 
• De 18 arter.

Efter kaffepause kommer Klaus Dichmann og viser nogle af sine mange flotte fuglefoto, hvor bl.a. uglerne som Klaus interesserer sig en hel del for, antagelig vil komme på "tapetet".Ny Facebook 


Hovedparten af lokalafdelingerne i DOF har en facebook-gruppe, som virker således at medlemmerne af gruppen selv kan lægge stof på. Den profil, som DOF-Vestjylland for år tilbage oprettede kan umiddelbart ikke ændres til denne form og derfor har vi længere tid snakket om at få oprettet en ny , hvor I som bruger har større mulighed for at være aktive på siden, og derfor er en ny side med samme navn oprettet og derfor skal lyde en opfordring til at ind på den nye side og "synes godt om" og fremadrettet være med til at den bliver mere aktiv.


VELKOMMEN til DOF-VESTJYLLANDS nye facebookgruppe med samme navn som den gamle, men denne er fabrikeret "mere moderne", således at alle medlemmer kan lægge opslag, foto mv. ind, modsat den gamle hvor kun administratorerne kunne lægge ind på hovedsiden.
Vi håber siden må blive brugt flittigt og blive mere "levende" når alle har muligheden. Den gamle side vil gradvist blive faset ud, men det er denne side, vi fremadrettet satser påFuglekursus


Annoncerede i seneste nyhedsbrev og på hjemmesiden for vore 2 fuglestemmekursus. Der er tilmeldte på begge kurser, men da vi gerne skal op på cirka 12 tilmeldte for at der startes op og der er vi ikke helt endnu opfordres eventuelt interesserede at melde til ret snart, da begge kurser vil have kursus-start i uge 9, hvis der bliver nok til holdet.

---

Måske har du allerede hørt solsorten synge i år? - den er en af de første fugle som indleder foråret med sin smukke sang, som de fleste jo kender. Lille Korsnæb er begyndt sin ynglesæson og også Natuglen tuder, hvilket er nogle af de første spæde tegn på, at vi går mod lysere tider og nu har du muligheden for at komme på fuglekursus med DOF-Vestjylland, som dette forår afholder to fuglestemme-kurser i henholdsvis Skjern og Struer.

De 2 kursus forløb foregår efter DOFs koncept og strækker sig fra februar – juni og indbefatter otte møde aftener á to timer på hverdage, samt fire ekskursioner på (ca. tre timer) i weekender. På kurset vil du få både teoretisk og praktisk træning af ca. 50 danske fuglearter, så du er rustet til på egen hånd at genkende fuglestemmerne efterfølgende.

Herunder de to kursus forløb:

Skjern-kurset

Sted: Amagerskolen, Amagervej 35, 6900 Skjern

Dato for mødeaftener: 23/2, 2/3, 30/3, 6/4, 27/4, 4/5, 25/5 og 1/6 (torsdage)
Dato for ekskursioner: 4/3, 8/4, 6/5 og 3/6. (lørdage)

Kursusleder: Ole Amstrup, tlf. 20468336.

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail: amstrup.ole@gmail.com


Naturskolen Kjærsgaard mølle, Struer

Adresse: Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer

Dato for mødeaftner: 1/3 – 15/3 – 29/3 – 5/4 – 19/4 – 3/5 – 17/5 – 1/6 (onsdage)

Dato for ekskursioner: 1/4 – 22/4 – 13/5 – 10/6 (lørdage)

Kursusleder: Hans Henrik Larsen, tlf. 26-608660

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail: hhgl@mail.dk


Mødetidspunkter er for begge kurser kl. 19.00 – 21.00 og der bliver informeret om ekskursionerne den første aften. Prisen for de ca. 28 timers undervisning er kr. 875,- og for unge under 26 år kr. 450,-
Kurserne gennemføres ved min. 12 deltagere. Når der er tilmeldinger nok informeres deltagerne og kursus- afgiften indbetales.


Vore fuglekurser er en rigtig god investering, hvis man vil vide mere om de forskellige fuglearter i den vestjyske natur og samtidig lærer du nogle interesse-fæller at kende, så DOF-Vestjylland kan absolut anbefale dig at deltage og derved få endnu mere ud at færdes i natur og landskab.


God fornøjelse