Nyhedsbrev 3/2017                                                                                      


Så har DOF-Vestjylland fornøjelsen af at kunne tilbyde fuglestemmekursus !!!Fuglestemmekursus i din lokalafdeling.


Måske har du allerede hørt solsorten synge i år? - den er en af de første fugle som indleder foråret med sin smukke sang, som de fleste jo kender. Lille Korsnæb er begyndt sin ynglesæson og også Natuglen tuder, hvilket er nogle af de første spæde tegn på, at vi går mod lysere tider og nu har du muligheden for at komme på fuglekursus med DOF-Vestjylland, som dette forår afholder to fuglestemme-kurser i henholdsvis Skjern og Struer.


De 3 foregående år har kursusaftnerne været afholdt i Videbæk, men da DOF-Vestjylland er et meget stort område har vi været lidt på udkig efter en underviser i den nordlige del og det er så lykkedes og derfor afholdes det nordlige kursus på Naturskolen Kjærgaard Mølle ved Struer med Hans Henrik Larsen, som underviser. Det sydlige kursus er flyttet til Skjern hvor undervisningslokalerne bliver på Amager skolen og underviser er her Ole Amstrup, som også har afholdt trækfugle-kursus de seneste par år, så der er ingen tvivl om, at vi har et par rutinerede ornitologer til at lære kursusdeltagerne om fuglenes sang, levevis, Jizz og meget andet hen over forårsmånederne.


 


De 2 kursus forløb foregår efter DOFs koncept og strækker sig fra februar – juni og indbefatter otte møde aftener á to timer på hverdage, samt fire ekskursioner på (ca. tre timer) i weekender. På kurset vil du få både teoretisk og praktisk træning af ca. 50 danske fuglearter, så du er rustet til på egen hånd at genkende fuglestemmerne efterfølgende.


Herunder de to kursus forløb:


Skjern-kurset


Sted: Amagerskolen, Amagervej 35, 6900 Skjern

  • Dato for mødeaftener: 23/2, 2/3, 30/3, 6/4, 27/4, 4/5, 25/5 og 1/6 (torsdage)
  • Dato for ekskursioner: 4/3, 8/4, 6/5 og 3/6. (lørdage)

Kursusleder: Ole Amstrup, tlf. 20-468336.

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail til Ole


Naturskolen Kjærsgaard mølle, Struer
 

Sted: Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer

  • Dato for mødeaftner: 1/3 – 15/3 – 29/3 – 5/4 – 19/4 – 3/5 – 17/5 – 1/6 (onsdage)
  • Dato for ekskursioner: 1/4 – 22/4 – 13/5 – 10/6 (lørdage)

Kursusleder: Hans Henrik Larsen, tlf. 26-608660

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail til Hans Henrik


Mødetidspunkter er for begge kurser kl. 19.00 – 21.00 og der bliver informeret om ekskursionerne den første aften. Prisen for de ca. 28 timers undervisning er kr. 875,- og for unge under 26 år kr. 450,-

Kurserne gennemføres ved min. 12 deltagere.

Når der er tilmeldinger nok informeres deltagerne og kursus- afgiften indbetales.
 

Vore fuglekurser er en rigtig god investering, hvis man vil vide mere om de forskellige fuglearter i den vestjyske natur og samtidig lærer du nogle interesse-fæller at kende, så DOF-Vestjylland kan absolut anbefale dig at deltage og derved få endnu mere ud at færdes i natur og landskab.


-----

Desuden vil vi lige gøre opmærksom nogle af vore kommende arrangementer her i  februar / marts:


I lighed med sidste år afholdes en tur til Borris hede for at se Blå Kærhøge gå til overnatning. NU ER DER SAT DATO OG TID på turen, som bliver søndag d. 12. februar i tidsrummet fra kl. 14.30 - 17.30.

Du kan læse om arrangementet i en artikel på hjemmesiden.
 

-----

Ørnens dag afholdes 2 steder i det vestjyske søndag d. 26. februar, Skjern enge og Felsted kog/Nissum fjord.


 
 

Information står under ture og møder her på hjemmesiden, men der vil komme lidt mere info når vi nærmer os. 


-------


Atlas III projektet
er gået ind i sit fjerde og dermed sidste år, så derfor inviteres alle interesserede til et info møde i Aulum 1. marts hvor der fortælles om projektet jf. nedenstående:

Hermed indbyder vi til ATLAS – møde i Aulum Fritidscenter onsdag 1. marts kl 19.00.

Projektleder Thomas Vikstrøm kommer og fortæller om status i projektet, og om hvordan vi får afsluttet på en god måde.

Nogle vigtige emner vil være:

  • Frigivelse af TimeTælleTure.
  • Vanskelige arter som Krikand og Svaleklire
  • Kobling mellem DOF-Basen og ATLAS III
  • Markant tilbagegang for 43 ynglefuglearter.
  • De 18 arter.

Klaus Dichmann vil ligeledes komme og vise nogle pletskud, Klaus arbejder meget med foto og specielt Slørugle har hans store interesse:

 God fornøjelse - du kan altid følge lidt med på hjemmesiden!


Bestyrelsen 
DOF-Vestjylland