Nyhedsbrev 10/2016                                                                               "Glædelig jul og Godt nytår" ønskes af DOF-Vestjylland Smile


Endnu et år er gået og vi skal snart skrive 2017. I DOF-Vestjylland ser vi tilbage på 2016, som et godt år, hvor der igen har været mange aktiviteter i form af ture og møder og forskellige andre tilbud til vor medlemskare på omkring 580 medlemmer.


hjemmesiden kan læses omkring 50 referater og beretninger om årets arrangementer, du kan selv trykke på ikonet "nyhedsarkiv" og kigge lidt under aktiviterne som spænder vidt, herunder et lille udpluk:
 

• En af årets lidt specielle ture blev afholdt 21.2. hvor der var mulighed for at se Blå Kærhøg gå til overnatning på Borris hede. 30 deltog og der blev set 25 kærhøge.
 

Ørnens dag, som kunne byde på Havørn både ved Skjern enge og Kytterup havde over 100 deltagere.
 

• Der blev afholdt 2 tema-møder, hvor emnet var Havørne og Trækfugle. Til begge møder, som blev afholdt henholdsvis Idom og Aulum var der omkring 40 deltagere.
 

• For første gang deltog 4 tårne i Vestjylland i den nordiske landskamp "Tårnenes dag". Hestholm-tårnet (68 arter), Vest Stadil fjord, Geddal enge (81 arter) og en debutant – Gørding-tårnet (73 arter) kæmpede om, at se flest fuglearter fra sit tårn. Finland, Sverige og Litauen var de øvrige deltagende lande. Vest Stadil fjord blev bedste tårn i Vestjylland med en 5. plads i den danske konkurrence og en vestjysk tårnrekord, idet der blev set 86 arter, bl.a. Steppehøg. Hestholmtårnet, Skjern enge som er en af de få tårne, som har været med alle år siden konkurrencen startede i 2006 satte også rekord. Verdens ende, Skagen vandt med ny DK rekord - hele 108 arter. Landskampen blev vundet af et finske hold med 110 arter.
 

  


Årets medlems bustur gik til Fanø hvor vi havde en lokal guide med, som viste os rundt til alle de gode fuglesteder på øen.
 

• Sidste søndag i maj var det 35. gang vi afholdt "Fuglenes dag" i Vestjylland, med 3 arrangementer henholdsvis på Skjern enge, ved Nr. Vosborg og på Hjerl hede. Cirka 85 fik gode fugle oplevelse i et rigtig flot vejr.


  
 

• Årets sidste arrangement var "ornitologiske oplevelser" i Aulum først i december og det forløb rigtig godt og igen i år med særdeles flot tilslutning med 70 fremmødte, som så flotte fotos fra nær og fjern.
 

Fugleværnsfonden har hele året fejret 50 års jubilæum. 


Næste års turprogram er langt hen ad vejen tilrettelagt og du kan følge med på hjemmesiden. Vi afholdt 2 fugle kurser i 2016 og håber vi igen kan tilbyde dette i det nye år. Først i juni går turen med bus til Øland med lokalafdelingen, en tur som er fuldt booket og ellers er der jo også mulighed for at detage i de sædvanlige ture + Ørnens dag, Fuglenes dag osv.


I foråret 2017 kan vi også se frem til indvielse af et projekt, som der er arbejdet meget med i DOF, nemlig åbningen af Skagen fuglestation i det grå fyr. Det bliver virkelig interessant at se udviklingen her de kommende år.


Til  "årets ornitologiske oplevelser" var bl.a. et indslag med overskriften "Aktiv i DOF", hvor vi fortalte lidt om hvordan der arbejdes i lokalbestyrelsen ud fra de 4 pinde, som står i DOFs mål.

DOF har grundlæggende fire typer tilbud til medlemmerne:

• Oplevelser med fugle i naturen
• Viden om fuglene
• Beskyttelse af naturen og fuglene
• Deltagelse i naturprojekter


Vi har en lang række medlemmer, som deltager aktivt i DOF-Vestjyllands virke, men det kan jo godt være du måske også har lyst til at være med i en eller anden aktivitet, måske være turleder eller kan godt lide at arbejde med naturpolitik, har lyst til at hjælpe med at snakke om fugle med besøgende, når vi har trailer og telt med på eksempel landskuet eller andre lokale events, hvor vi gerne vil udbrede kendskabet om fugle og natur, eller du har en helt ny ide. En af de steder vi gerne vil gøre en større indsats er i forhold til ungdomsmedlemmer, som vi desværre ikke har så mange af.

Bestyrelsen hører gerne fra dig, hvis du kunne tænke dig at gøre en indsats i en eller anden form i din lokalafdeling – DOF-Vestjylland.


Med disse ord og nedenstående foto fra årets medlems-tur til Fanø, hvor den obligatoriske morgenbasse netop er ved at blive indtaget, tillige med udkig ud over vadehavet  - Ønskes alle fugle og naturinteresserede i Vestjylland en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR Smile


Med Venlig hilsen og godt Fugleår 2017


Lars Holm Hansen
formand