Nyhedsbrev 9/2016  December og dermed første af de 3 vintermåneder. Dagene bliver kortere og kortere 3 uger endnu. Der har allerede været en del kolde frostmorgener og det kan være svært for fuglene at finde føde og derfor er dette også årstiden hvor mange begynder at fodre fuglene i haven. Fuglebrættet er et rigtig godt sted at se på fugle og fodrer man med forskellige fødeemner, ja så kan man godt få besøg af mindst 10 – 15 forskellige arter.Årets ornitologiske oplevelser


Tirsdag d. 6. december har du mulighed for at deltage i "årets ornitologiske oplevelser", som bliver afholdt i Aulum fritidscenter med starttidspunkt kl. 19.00.

Her er der mulighed for at høre om og se fotos fra gode fugleoplevelser i året der gik. Vi har på forhånd bedt folk fremsende deres input og derfor kan du læse aftenens spændende program herunder:

Vær Aktiv i DOF

Lars HH

Fugle i og omkring Aulum

Carl Johnsen

Fugle fra Oman og DK

Ole Amstrup

Lysbuget Spætmejse

Kjeld Christensen

Fugle i Ringkøbing og Hindø - Isabellastenpikker


Lene Ørskov

Helgoland

Lars HH

Cuba

Bjørn Møller

Fugle – Sydøstlige Polen og Christiansø

Allan Kjær Villesen


Er overbevist om at det nok skal blive en interessant aften og som sædvanlig er lokalafdelingen vært, med lidt godt til ganen også.


   Punkttælling


En af DOF's vigtigste aktiviteter er punkttællingsprogrammet, som består af henholdsvis vinterpunktælling, som skal afvikles i perioden fra 20. december til 20. januar og en tilsvarende med fokus på ynglefugle i perioden fra 1. maj til 15. juni.

I Vestjylland har der de senest år været omkring 20 vintertællingsruter og lidt flere om sommeren.

Essensen i punkttællingsprogrammet, som i øvrigt havde 40 års jubilæum netop i år er at man selv vælger sig en rute med 10 – 20 punkter og på disse punkter tæller man og nedskriver alle fugle der iagttages i nøjagtig 5 minutter. I de følgende år tælles nøjagtig samme punkter og rute, +/- en uge og ligeledes samme tid på dagen. Efterfølgende tastes iagttagelserne ind i DOF-basen.
 

                          


Ud fra disse mange registreringer udarbejdes årlige indeks og med nu 40 års tællinger kan ses tendenser på lang og kortsigtede bestandsudviklinger på rigtig mange af de almindelige fuglearter. Bl.a. kan ses at mange trækfugle, som flyver til Afrika på den lange bane har faldende indeks.

DOF's punkttællingsprogram bliver støttet af den danske stat.Repræsentantskabsmøde


DOF-Vestjylland var repræsenteret med 3 deltagere til efterårets repræsentantskabsmøde i Dalum på Fyn.
 Det blev igen et godt møde hvor nogle af de vigtigste punkter var:

• Formandens halvårsberetning
• Diskussion og ideer til DOFs strategi 2017 – 2020 plan, med fokus på "Flere aktive medlemmer og International naturpolitik og birdlife
• DOFs fuglestationer og information om Skagen fuglestation, som næste år bliver indviet i Det grå fyr
• Indblik i hvordan elever på danske gymnasier er blevet introduceret i fugle verdenen i DOF´s projekt "Jeg kigger på fugle"


Fuglene


På fuglefronten har der ikke været de helt store hit i november, dog er der iagttaget en enkelt SU-art Kohejre ved Vest Stadil fjord og så er der ligeledes fundet en død Høgeugle.

En del har de sidste par uger haft fornøjelse af op til 3 Storpibere ved Thorsminde.

Silkehejre er set på Værnengene og ved Tarm kær.

Både Islom og Hvidnæbbet lom er observeret over havet ved Harboøre tange.

Silkehale invasionen primo november er ved at klinge af og højeste antal blev 115 set i Tarm 6.11.God fornøjelse
Lars HH