Nyhedsbrev 6/2016
    


Så er de fleste ved at have overstået sommerferien og de 2 første sommermåneder i årer gået ligeså hurtigt som de plejer.
Juni og juli
var over gennemsnittet temperaturmæssigt og ligeså hvad vandmængden angår, så fornemmelsen er en lidt blandet fornøjelse,
når det mere eller m
indre kommer regnbyger hver dag.


I DOF-Vestjylland har der som vanligt været en pause i ture/mødeaktiviteterne her i juli måned, men det er ikke ensbetydende med at fuglefolket holder pause med kikkerten. Juli måned er nemlig en god måned ikke mindst for de, som er med i Atlas projektet, her er det bestemt en af de gode måneder til at få rykket "mulige" og "sandsynlige" over i gruppen "sikre ynglefugle".

I slutningen af juni var lokalafdelingen igen på Landsskuet i Herning og havde 3 gode dage med mange besøgende på vores stand.

2. august blev afholdt en tur
"Hav og bagland" til Bækbygaard strand, Vest Stadil fjord og Hoverdal plantage og i morgen lørdag d. 6. august afholdes en tilsvarende tur til de 2 første destinationer med fokus på måger, terner og andre hav- og vadefugle.

I næste uge starter vores "Kursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle" op på Videbæk skole. Kursets underviser er som sidste år Ole Amstrup, som vil undervise og give fif til, hvordan man kender de forskellige arter fra hinanden, i såvel teori som praksis. Kurset forløber fra august til oktober og indbefatter 8 kursusaftner og 4 ture i felten.Her fra en kursus-ekskursion til Vest Stadil fjord, hvor sidste års deltagere fouragerede, mens vi ventede på tågen lettede. Det var en lidt anderledes oplevelse, da vi godt kunne høre fuglene, men ikke se dem.
 

Har du lyst at lære mere om fuglenes kendetegn og jizz, sammen med andre interesserede ornitologer er der endnu få ledige pladser på fuglekurset ved henvendelse til Ole Amstrup.


I løbet af august/september måned er der bl.a. ture til Nissum fjord, Geddal enge, Skjern enge, hvor informationer, som sædvanligt ligger under "ture og møder" på hjemmesiden.


Vi har over 400 følgere på DOF-Vestjylland Facebook, som vi for år tilbage blev oprettet, således at administratorerne lægger opslag ind, som brugerne efterfølgende kan kommentere på. Brugerne kan også komme med indslag, men ulempen er, at de er lidt anonyme ude i siden af facebook-siden og derfor arbejdes i stedet med en ny facebook side, som i stedet oprettes som en gruppe, hvor brugerne efterfølgende kan lægge relevante opslag op.

Siden vil komme til at hedde det samme DOF-Vestjylland Facebook, men da man ikke kan konvertere brugerne af den nuværende, direkte over på den nye model, vil I så snart vi har den klar, blive orienteret om, at nu kan man komme på den også.


Fuglene

Gennem juli måned har der ikke været de helt store hit i Vestjylland, men skimmer man DOF-basen har der alligevel været ganske mange gode fugle at opleve i vores del af landet.

• Engsnarre et par steder
• Havørn, en del steder bl.a. Vest Stadil fjord, Felsted kog, Flyndersø og det ser ud til at Borris fuglene igen har fået en unge      på vingerne.
• Hedehøg set på Borris hede og Skjern enge
• Hvepsevåge et par steder
• Rovterne, Tipperne og Vest Stadil fjord
• Sangsvane – par med 1 unge Bølling sø, Skjern enge og Borris hede
• Skestork, mange steder, op til 105 fugle ved Høje Sande og 70 på Værnengene
• Sortstrubet Bynkefugl, en del observationer
• Sølvhejre, mange obs, 4 fugle Krogshede og 3 Skjern enge
• Trane, ses mange steder, bl.a. flere steder ungeførende fugle, 23 of - Hemmet er da en del!


I den kommende weekend arrangerer Feltornitologisk udvalg i DOF - Feltornitologisk træf i det vestjyske med fokus på Thisted og Lemvig kommuner, måske bliver der fundet et sommerhit?


Træktiden er allerede begyndt bl.a. med vadefuglene og det bliver interessant om vi også i år skal begunstiges med sjældne og interessante fund, som eksempelvis de mange Aftenfalke i fjor.


Husk at DOF-Vestjyllands hjemmeside og facebook, altid gerne modtager gode historier om fugle og oplevelser i den forbindelse!


Fortsat God sommer!