Nyhedsbrev 6/2016


Maj er altid en måned hvor der sker rigtig meget på fuglefronten og den sidste weekend i måneden var der flere muligheder for at
deltage i DOF-Vestjylland arrangementer. Om lørdagen af viklede lokalafdelingen den årlige medlemstur, som i 2016
varen
busturtil
til Fanø. 

Fuglenes dag blev godt afviklet om søndagen, der var ærgerligt nok ikke så mange deltagere til vore 3 arrangementer i år, som der tidligere har været, men de godt 100, som deltog fik i hvert fald god valuta for at stå tidlig op og høre fuglene og nyde den dejlige morgen.

På hjemmesiden er der referat for både busturen til Fanø og Fuglenes dag

I samme weekend blev der også afviklet det første "Folkemøde med natur på dagsordenen i Hirtshals i lighed med folkemøderne på Bornholm og Mors. DOF centralt deltog og havde et telt opstillet. Mødet blev en succes og arrangørerne har derfor besluttet at gentage arrangementet i 2017.


FaunastriberDOF-Vestjylland deltager jo i forskellige samarbejder bl.a. Grønt råd og i brugerråd eksempelvis i Naturstyrelse regi. Et andet samarbejde som vi har deltaget i de sidste par år er med Herning-Ikast Landboforening og Danmarks Naturfredningsforening for at forsøge at fremme dialogen og forsøge at skabe små projekter, som evt. kan styrke naturen i landbrugslandet.

Sidste år forsøgte vi at løbe et projekt i gang omkring Naturstriber, hvilket vil sige at landmænd kunne få sået striber med frø i deres marker, som kan fremme biodiversiteten i landbrugslandet lidt. Projektet fik kritik for at kalde projektet naturstriber og at der var for mange ikke hjemhørende frøarter i blandingen.

Det jo selvfølgelig ikke natur man skaber i marker i drift, men der blev solgt 27 km i 2015 af omtalte striber og vi besluttede at forsætte projektet i år, dog har vi ændret navnet til "Faunastriber" hvilket ikke indikerer, at det er natur der bliver skabt, men mere at få variation i store ensartede marker, så det begunstiger, insekter, bier, fugle og dyr. Ligeså har vi brugt en del tid på at få frøblandingen sammensat således at den skulle bestå af hjemmehørende frøarter og samtidig være økologisk. Det har været en udfordring, idet nogle af de frø der blev spurgt på ikke fandtes i handelen, idet der ikke tidligere har været forespørgsler af den art til frøfirmaerne og derfor har vi været nød til at indgå et kompromis og så efterfølgende arbejde frem mod at forbedre blandingen.

 Vi fik blandingen på plads og der er i de sidste uger sået 50 km  "Faunastriber" i de 2 kommuner.
 Hvor der er sået er der mange steder sat et skilt op, som fortæller om  projektet, som både Herning og Ikast-Brande kommuner sponsorerer.

 Man kan altid være kritisk i forhold til sådanne projekter, men formålet  er ikke at skabe natur i markerne, men mere at få landmænd til at  tænke på at skabe variation og dermed give mad til bl.a. insekter, som  jo så er føde til eksempelvis fugle........
     .... Et andet tilbud i dette samarbejde er et arrangement mandag          den 13. juni i Bording ..........Vær med til at præge 
fremtidens fødevarer

Fire foreninger inviterer til besøg på økologisk svinefarm og efterfølgende debat

Der er lagt op til god diskussion, når fire lokale foreninger mandag 13. juni inviterer til gårdbesøg og efterfølgende debat. Det er nemlig foreninger, der ellers ofte er på kant med hinanden, når det handler om synet på miljø og fødevare produktion.

Men Danmarks Naturfredningsforening, Herningegnens LandboUngdom, Dansk Ornitologisk Forening og Herning-Ikast Landboforening vil gerne tage debatten.

- Vi håber, at mange vil deltage, for vi fornemmer jo, at landbruget og fremtidens fødevarer er noget, der optager mange mennesker, siger formand for Herning-Ikast Landboforening, Karsten Willumsen.

Arrangementet indledes med gårdbesøg hos Jacob og Sofie Gammelgård, Trekanten 2, Bording. Parret er nystartede økologiske svineproducenter. Her kan man opleve, hvordan et økologisk svinebrug ser ud.

Efterfølgende er der spisning i Munklindehus, hvor Overgaard Multisite præsenterer et konventionelt landbrug, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål til de to landmænd.


Øvrige indlæg: 

John E. Hermansen - Institut for Agroøkologi, Århus universitet:
Hvad er de faktuelle forskelle på økologiske og konventionelle fødevarer?


Thyge Nyegård - Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens fødevareproduktion set fra naturfredningsforeningens side.


Marianne Gregersen - markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer
Hvad siger forbrugerne i Danmark og i verden?


Karsten Willumsen - Herning-Ikast Landboforening
Fremtidens fødevareproduktion set fra landbrugets side.


Aftenen er arrangeret af DN Herning, DOF Vestjylland, Herningegnens Landboungdom og Herning-Ikast Landboforening. Desuden deltager Friland i arrangementet, og der er mulighed for en snak om f.eks. levering af grise. Formålet med arrangementet er bedre forbrugeroplysning (styrker og svagheder ved de forskellige produktioner) samt bedre beslutningsgrundlag for nuværende og kommende landmænd.

OBS: 

Deltagere må ikke have været i anden svinebesætning inden for de sidste 12 timer

Yderligere oplysninger:

Leo Lisby, Naturfredningsforeningen, tlf. 97136373
Lars Holm Hansen, DOF – Vestjylland, tlf. 22961317
Brian Rahbek, Herning Landboungdom Herning-Ikast, tlf. 40855585
Karsten Willumsen, Herning Landboforening, tlf. 2095 1875

Program:

17.30 Besøg ved Jacob & Sofie Gammelgård, Trekanten 2, Bording
Ny-opstartet økologisk svineproducent

18.30 Pølser og brød ved Munkelindehus, Munklindevej 44, Bording
Friland er vært (LU griller)

19.00 Præsentation af konventionel svineproduktion
Ved Overgård Multisite

19.15 Spørgsmål til de 2 landmænd

19.30 John E Hermansen - Institut for Agroøkologi, Århus universitet
Hvad er de faktuelle forskelle på økologiske og konventionelle fødevarer?

20.00 Thyge Nyegård - Danmarks Naturfredningsforening
Fremtidens fødevareproduktion set fra naturfredningsforeningens side

20.15 Marianne Gregersen - markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer
Hvad siger forbrugerne i Danmark og i verden?

20.30 Karsten Willumsen - Herning-Ikast Landboforening
Fremtidens fødevareproduktion set fra landbrugets side

20.45 Pause

21.00 Debat

22.00 Tak for i dag

Ordstyrer: Anders Søgård, Landbrug & Fødevarer


Atlas Atlasdeltagerne har fornyelig modtaget et nyhedsbrev fra vore lokalkoordinatorer omkring hvordan det går med projektet i det vestjyske, hvor du kan læse noget af den grundlæggende information her og det går jo ganske fornuftigt fremad her på tredje år af projektet.

Vil lige gøre opmærksom på at alle jo har mulighed for at hjælpe til med at få opgraderet de forskellige ynglearters status, mulig, sandsynlig og sikker, så hvis du har sikre ynglefund i din have eller andre steder, vil det være rigtig fint at tjekke om arten også er registreret således i det kvadrat du har observationen.


Kære deltagere i ATLAS III.

Statusmeddelelse til ATLAS lll - kvadratansvarlige. m.v.
Vi har holdt statusmøde i Atlas – koordinatorgruppen.
Først nogle nøgletal for DOF Vestjylland og vores dækning her midt i 3. år.
I alt har vi 237 kvadrater i lokalforeningen
Heraf har 232 kvadrater en kvadratansvarlig
5 kvadrater mangler en kvadratansvarlig

Her ser det rigtig, rigtig fint ud. Siden sidste fællesmøde har en række kvadratansvarlige taget ansvar for endnu et antal kvadrater. De sidste 5 kan klares på flere måder, og dem skal vi nok få afsat.

På grundlag af den statistik, som koordinatorerne har adgang til, kan vi kikke projektet i kortene. Her er det selvfølgelig interessant at se på, om antal arter i de 3 kategorier skønnes OK i forhold til et forventet antal arter for kvadratet. Der vil selvfølgelig være stor variation i, hvor mange arter de enkelte kvadrater kan indeholde. Her spiller udstrækningen af landarealet i kvadratet og kvadratets biologiske variation en stor rolle.

En forsigtig tommelfingerregel kunne være, at i kvadrater med 100% landareal bør der være mindst 50 – 60 arter. I nogle kvadrater væsentligt flere. Topscorer i Vestjylland er indtil nu 91 fundne arter i et kvadrat. I kvadrater, hvor andelen af landareal er væsentlig under 100%, vil antallet af arter ligge væsentlig lavere 

................


Fuglekursus
 

Nu kan du på hjemmesiden se en artikel om det foregående "Fuglestemmekursus" samt se datoerne for Trækfugle kurset, som starter lige efter sommerferien.