Nyhedsbrev 5/2016                                                                           


Så er foråret og fuglene ved at være i højeste gear og langt de fleste fuglearter er vendt tilbage fra vinterkvarteret og er kommet i gang med yngleaktiviteter - redebygning, æglægning og fodring af unger.

... og bl.a. derfor afholdes "Fuglenes dag" søndag d. 29. maj 3 steder i det vestjyske: Hjerl hede, Nr. Vosborg og Skjern enge.


 


Fuglenes dag er en fast årlig tradition og i Vestjylland har der de sidste par år været 140 – 160 deltagere til vore arrangementer, hvor alle er meget velkomne til at deltage!

Vi starter kl. 7.00 alle steder og du kan læse flere detaljer på hjemmesiden.
Maj har budt på adskillige aktiviteter bl.a. deltog for første gang 4 tårne i Vestjylland i landskampen "Tårnenes dag" d. 7. maj hvor fire lande: Finland, Sverige, Litauen og Danmark deltog.


 

Konkurrencen afvikledes i rigtig godt vejr, hvilket resulterede i en del rekorder og mange besøgende. Såvel Skjern enge (68 arter), som Vest Stadil fjord satte rekord (86 arter), mens Geddals 81 arter også var rekord, men de har opnået dette resultat en gang før. Gørdingtårnet var debutant og nåede helt op på 73 forskellige fuglearter på denne spændende dag.

 


 12. maj afholdtes 40 års Punkttællingsjubilæum i Nyborg, hvor  punkttællerne var inviteret med, omkring 90 havde tilmeldt sig og de  fik en rigtig god dag, hvor der blev fortalt om starten i 1975 og hvor  vigtige tællingerne er. Vi fik endvidere en international synsvinkel fra  bl.a. England og Holland. Ornitologer bliver ældre og får høreapparat  og hvordan påvirker det samlede billede af eksempelvis Fuglekonge  bestanden. En af de sidste punkter var top-underholdning med  Morten DD, som fortalte om det at være "natur-nørd" og hvordan det  bl.a. kan påvirke familielivet. Inden dagen afsluttedes med en  festmiddag, fik 28 punkttællere et diplom for at have talt den samme  rute i mere end 30 år..

 Hvis du kunne have lyst at blive punkttæller, så kan du læse om det  på dofs hjemmeside og det er jo netop nu der er mulighed for at  komme i gang, få kikket på et kort og finde en rute, som man kunne  have lyst at tælle på i årene fremover.20. maj blev der indviet et nyt fugletårn på Ovstrup hede. Tårnet er fabrikeret af Aage V. Jensens fonde og er rigtig flot og stort. Fra tårnet er der flot udsigt over Ovstrup hede, som er et område hvor der ses mange hjorte af alle 3 arter: Kronhjort, Rådyr og Dådyr og ja, så er der jo også set ulv fra tårnet, her få dage før indvielsen.
 
Der har også været afviklet et par succesfulde Pomeransfugle-ture idet der var henholdsvis 35 og 22 deltagere til turene på Skjern enge og Pallisbjerg enge og alle fik de flotte fugle at se 37 i Skjern enge og 45 på Pallisbjerg enge.Lige efter sommerferien har du mulighed for at lære mere om fugle, idet vi afholder kurset:

Kursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle

I efteråret 2016 udbydes kursus i bestemmelse, fænologi og levevis for vadefugle, gæs, ænder og rovfugle. Kurset strækker sig fra august til oktober og indbefatter 8 mødeaftener á 2 timer på mandage samt 4 ture á ca. 3 timer på lørdage. På kurset vil vi gennemgå de mest almindelige vadefugle, gæs, ænder og rovfugle, så du er godt rustet til efteråret. 

Kurset starter mandag d. 8. august - Mødeaftener bliver kl. 19-21

Ekskursionslokaliteter og -tider aftales løbende.

TILMELDING

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet til Ole Amstrup 

Max. 22 deltagere.

Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.

PRIS 875 kr.

KURSUSLEDER Ole Amstrup, 20 46 83 36 (amstrup.ole@gmail.com )..... og så til allersidst er der også mulighed for at interesse tilkendegive på en tur til Øland næste år, måske har du læst det på hjemmesiden, men ordene er i hvert fald sådan:

Øland forsommeren 2017.

Lokalafdelingen planlægger en 5-dages bustur til Øland for DOF- Vestjyllands medlemmer samt disses eventuelle ledsagere fra 1. til 5. juni 2017.
I denne forbindelse vil vi gerne her have en interesse-tilkendegivelse fra jer - altså ikke en tilmelding i første omgang.


Bestyrelsen

Lars Holm Hansen