Nyhedsbrev 4/2016Foråret er godt i gang, og fuglene synger og gør forberedelser til en ny ynglesæson, ja nogle af de tidligste ynglende har
allerede fået unger. Forårsbebudere som Hvid Vipstjert,
Løvsanger og Landsvale er observeret og hen over de næste par
uger
, vil mange andre arter ankomme eller trække igennem Danmark.


Denne årstid er højsæson for fuglefolket, og derfor er der arrangeret en del ture i april og maj rundt i hele lokalafdelingens område, som du kan læse om under ture og møder på foreningens hjemmeside.


I april har der indtil videre været ekskursioner til Skjern enge, Kilen, samt Hoverdal / Vest Stadil fjord hvor referaterne kan læses på hjemmesiden og i den resterende del af måneden har du mulighed for at komme med på tur til Geddal enge, Filsø og Værnengene/Tipperne, som alle kan ses under ture og møder.


2016 er et jubilæumsår i DOF-regi hvor 2 begivenheder fejrer henholdsvis 40 og 50 års jubilæum.


Punkttællingsprojektet markerer i maj måned, at det er 40 år siden at dette projekt startede op. Projektet har gennem den lange årrække udviklet sig til at være en af DOFs allervigtigste aktiviteter, idet man med den meget lange tids serie har fået et rigtig godt værktøj, som er meget anvendeligt i naturovervågningen til at vurdere en lang række af Danmarks almindelige fugleartes bestandstendenser i såvel negativ som positiv forstand.

Punkttælling foregår enten, som en vinter- eller en ynglefuglerute og udføres ved at tælleren opretter en rute, hvor hun/han selv ønsker det og på ruten udlægges mellem 10 og 20 punkter, hvorfra der tælles og nedskrives alle observerede fugle i præcis 5 minutter og efterfølgende gentages den samme rute og de samme punkter år efter år.

I Vestjylland er der mellem 20 og 30 ruter af både vinter- og yngletællingerne og nogle ruter har mange år på bagen. Der kan altid bruges flere tællere, så hvis det var noget du kunne have lyst til, så læs om det på dof.dk eller kontakt vores punkttællingskoordinator Gert Thorhauge Andersen.

 

          


Fugleværnsfonden fylder også rundt, det er nemlig 50 år siden at en lille gruppe af landets på det tidspunkt førende ornitologer med Lorenz Ferdinand i spidsen stiftede "Fugleværnsfonden", med det formål at opkøbe gode fuglelokaliteter og efterfølgende udarbejde plejeplaner og ad den vej sikre gunstige levesteder for et varieret fugleliv.

Igennem årene er der opkøbt 21 reservater på i alt 960 hektar fordelt rundt i Danmark, men dog flest i de sydlige egne af Danmark. Også Vestjylland rummer et enkelt reservat, idet fonden er medejer af nogle engparceller på alt i alt 6,5 hektar ved Bøvling klit, Nissum fjord.

Fonden har I anledningen af jubilæumsåret forberedt en lang række forskelligartede aktiviteter:

• Der udgives en spændende fotobog "Fugleværnsfonden – for fugle, for folk og for fremtiden" skrevet af Jan Skriver, med essays af Søren Ryge Pedersen. Bogen udkommer i juni og koster kr. 195,-, men ved forudbestilling er prisen kr. 175,-

• Fugl – En udstilling i anledningen af jubilæumsåret åbner på Johannes Larsen museet i Kerteminde den 11. juni, hvor den kan ses frem til begyndelsen af september hvor den flyttes til Sophienholm og senere til Vendsyssel kunstmuseum

• Fugleværnsfondens hidtil største lifeprojekt ved Sølsted mose i Sønderjylland er afsluttet og indvies med en fest d. 17. juni på lokaliteten, som i perioden fra 2011 – 2016 gradvist er åbnet op og mosen har ændret karakter fra at være meget tilgroet til at blive et åbent landskab, hvor en højmose efterhånden skal tage form.

• I efteråret udgiver foreningens videnskabelige tidsskrift DOFT en særudgave omhandlende Fugleværnsfonden

• Fugleværnsfondens årsskrift for 2016 udsendes til alle DOF-medlemmer og fondens støtter.

• I løbet af 2016 arrangerer Fugleværnsfonden ligeledes mere end 100 ture og andre aktiviteter på fondens besiddelser.


Tårnenes dag


"Tårnenes dag 2016" – Skal du være med?
lørdag d. 7. maj kl. 5.00 - 13.00.


Om knap 3 uger løber konkurrencen "Tårnenes dag 2016" af staben, en "dyst", hvor alle kan være med, blot man finder et fugletårn og danner et hold på 3 – 8 personer.
Konkurrencen er afviklet i Danmark siden 2007 og sidste år ændredes den, fra at være en national dyst i august, til at være en forårs-landskamp mod Finland og Sverige.
Konkurrencen har nogle regler, men den vigtigste er den første, som siger at "Tårnenes dag" er en konkurrence, som har til formål at udbrede interessen for fugle og natur, samt give deltagerne og besøgende en spændende dag.


 


I Vestjylland er de 3 sædvanlige deltagende tårne ved henholdsvis Skjern enge, Geddal og Vest Stadil fjord tilmeldt, men vi håber stadig, at flere har lyst at være med.
Lokalafdelingen betaler forplejningen i "tårnene" på konkurrence dagen. Vi arrangerer ligeledes en ringegruppe mellem de lokale tårne og alle som har lyst at hjælpe er meget velkommen til at komme de respektive steder og hjælpe til eller besøge os og se hvordan konkurrencen forløber.


Har du/I lyst at deltage så saml et hold og meld jer til en sjov og anderledes konkurrence.
Mere information kan læses på lokalafdelingens hjemmeside.


Over de næste uger er der også gode tilbud fra din lokalafdeling - DOF-Vestjylland. Tur til Geddal enge søndag d. 24.4, Filsø mandag d. 25.4. og tirsdag d. 26. er der vadefugle at se på Tipperne og Værnengene.


De flotte Pomeransfugle gæster Vestjylland fra begyndelsen af maj og 12. maj er der en tur Pallisbjerg enge og Vest Stadil fjord, hvor målet er finde netop den art og sidst i måneden er der medlemstur til Fanø, som dog er fuldtegnet og 29. maj arrangeres der Fuglenes dag 3 steder i Vestjylland. Der vil inden længe også blive mulighed for at tilmelde sig et trækfuglekursus, som starter op i august med Ole Amstrup som underviser, så hold øje med dofvestjylland.dk og Facebook


Lars Holm Hansen