Nyhedsbrev 1/2016 "Tårnenes dag"                                          


Finland har igen inviteret os til at deltage i den fælles nordiske konkurrence ”Tårnenes dag” - "Tornien taisto" i Finland og ”Fågeltornskampen” i Sverige, så derfor bliver der 7. maj 2016 igen fløjtet op til landskamp mellem Birdlife Finland, SOF og DOF.


"Tornien taisto" er specielt i Finland en stor begivenhed og godt 320 tårne deltog sidste år, mod 70 tårne i Sverige og 18 i Danmark. Konkurrencen er opfundet i Finland og har været afviklet hvert år siden 1993.


Vindertårnet i landskampen i 2015 blev "Parhalahti i Pyhäjoki" fra Finland, som på 8 timer observerede hele 111 forskellige fuglearter. Sveriges bedste tårne på henholdsvis Gotland og Ottenby, Øland løb med den samlede 4./5. plads med 106 arter og i Danmark blev "Team Verdens ende" nr. 1 med 101 arter (ny rekord i DK), dog skal nævnes, at det bedste fugletårn i DK blev "Team Vejlerne" i Kraptårnet med 85 fuglearter.


DOF-Vestjylland har afviklet konkurrencen siden 2009 og håber på, vi kan øge antallet af deltagende tårne her i Danmark i 2016. Det er en ganske spændende måde at se fugle på og egentlig også imponerende, at der kan ses så mange forskellige fuglearter fra et punkt på landkortet i løbet af kun 8 timer.
 
 
Danmark blev nr. 3 i landskampen i 2015, men vi kan prale med, at vi havde et "team" i det ældste tårn - Bastruptårnet fra 1100 tallet.  Foto: Alice Jørgensen


Har man lyst at deltage, er det en god ting at være nogle stykker, som så hjælper hinanden med konkurrencen. I det vestjyske har lokalafdelingen betalt proviantering i tårnene og vi har tillige arrangeret ringegrupper for at kunne følge lidt i med hvordan det går i nabotårnene, samt vi har informeret aviser og andre medier om konkurrencen.


"Tårnenes dag" bliver afviklet via facebooksiden af samme navn, samt Pandion.


Konkurrencens email til tilmelding og spørgsmål
: taarnenesdag@gmail.com


Håber lokalafdelingerne igen vil hjælpe til med at reklamere og tage initiativer, så vi får afviklet et spændende arrangement.


Som noget nyt har vi ligeledes fabrikeret et Nyhedsbrev her på DOF-Vestjyllands hjemmeside, idet nogle informationer publiceres bedre her end på facebook. Vil du gerne modtage nyhedsbrevet når det udkommer kan du tilmelde dig her.


..... og på Pandion kan du også læse om hvordan  "Tårnenes dag 2015" forløb!


Konkurrenceregler og formål for Tårnenes dag – 2016


1. "Tårnenes dag" er en konkurrence, som har til formål at udbrede interessen for fugle og natur, samt give deltagere og besøgende en spændende dag.

2. Konkurrencen starter lørdag d. 7.5. kl. 5.00 og afsluttes kl. 13.00, hvorefter resultaterne fremsendes til arrangørene snarest. DK og Sverige er færdige en time senere end Finland, grundet 2 tidszoner.

3. Hvem kan deltage: Slaget er åbent for alle interesserede. Et hold er fra 3 – 8 personer, men holdet må gerne få hjælp fra besøgende.

4. Fugleobservationer skal ske fra et fugletårn, platform eller afgrænset udsigtspunkt.


5. Fuglearter er godkendt når mindst 2 af konkurrence deltagerne har observeret /hørt den respektive fugl. Fangenskabsfugle, tamme fugle, samt fjerkræ accepteres ikke.


6. CD og apps med fuglestemmer, fløjter eller andre tekniske hjælpe midler, bør ikke anvendes.


7. Resultater i form af "fugleregistreringsark", samt antal arter fremsendes til arrangørerne pr. E-mail snarest muligt efter konkurrencen "fløjtes" af.


8. Vinder af konkurrencen i landskampen og på nationalt plan vil blive bragt på "Tårnenes dag Facebook", samt i DOFs medier så hurtigt, som muligt efter konkurrencens afslutning Landskamp 7. maj


Tilmelding:


Fremsend tilmelding på E-mail adressen: taarnenesdag@gmail.com

Vi vil gerne have flg. oplysninger:

• Tårnets navn:
• Evt. Holdnavn:
• Kontaktperson og evt. yderligere deltagere på holdet:
• Kontakt E-mail:

Vi håber i vil læse reglerne, som gælder for alle 3 lande godt igennem og leve op til dem.

Deltagene hold skal tilmelde sig via ovennævnte e-mail adresse, og vil efterfølgende få tilsendt et afkrydsningsark med fuglenavne påtrykt, som kan bruges i tårnet og når konkurrencen er færdig skal sammentælling i excel-arket ske, ved at skrive et "1" tal udfor fuglearten og når arket er udfyldt (tæller selv automatisk sammen), fremsendes det til arrangørerne.


De Bedste hilsner

 

Henrik og Lars