Tilbud til ungdomsmedlemmer i DOF-Vestjylland

DOF-ungdom arrangerer forskellige ture for ungdomsmedlemmer til fuglelokaliteter rundt i landet. I skolernes efterårsferie fra. 12. oktober til 16. oktober er der således en efterårslejr på Bornholm. Er der ungdomsmedlemmer eller DOF-medlemmer, som har unge fugleinteresserede i hustanden vil DOF-Vestjylland give 50 % tilskud til turen!

Læs mere...

Medlemsaftener – hyggeaftener i Holstebro, Herning og Ringkøbing

I foråret startede lokalafdelingen DOF-Vestjylland et lille nyt tiltag: Medlemsaftener, hvor vi kan mødes og snakke om alle de ting, der interesserer, når man ser på fugle. Aftenerne har ikke noget egentligt program, der er ikke foredrag eller filmaften eller lignende. Man hyggesnakker,

Læs mere...

Fiskeørnen havde held med sig!

På ekskursionen til Tim Enge og Vest Stadil Fjord 30. august 2008 mødtes 15 deltagere ved Stadil kirke kl. 13. Ved sydenden af det nye vådområde Tim Enge fandt vi en Fiskeørn siddende på en pæl. Der var dog temmelig langt ud til fuglen, og varmeflimmer gjorde, at kendetegnene ikke var skarpe. Det skulle senere blive bedre!

Læs mere...

Nationalpark "Skjern å"?

September bliver en vigtig måned for, om der kommer en Nationalpark "Skjernå" eller ikke! Byrådet i Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner har nemlig fået brev fra miljøminister Troels Lund Poulsen om de, kan give sit samtykke til, at der kan etableres en Nationalpark, som foreslået i loven. Dette kan måske blive problematisk, da landbruget jo vil trække deres 8500 hektar ud! Danmarks Naturfrednigsforening og DOF har i denne uge fremsendt et brev til styregruppens formand borgmester Torben Nørregaard hvor vi foreslår

Læs mere...

En "sommeraften" ved Stubbergård sø, mellem bygerne.

Turen langs sydøst siden af Stubbergård Sø tirsdag aften den 19/8 samlede 16 deltagere. Fin tilslutning i betragtning af det havde regnet det meste af dagen, men det holdt tørt de to timer turen varede. Der kom deltagere helt fra Herning og Sunds, Holstebro og Skive.

Læs mere...

84 arter rakte til en 2. plads

Dof-Vestjyllands tårne blanede sig i et tæt opløb om æren af bedste fugletårn i Danmark i konkurrencen "Tårnenes dag" i går søndag d. 17. august.

Læs mere...

Tårnenes dag - rigtig fornøjeligt!

Dejligt vejr og rigtig god opbakning omkring DOF-Vestjyllands deltagelse i ”Tårnenes dag” konkurrecen, gav rekord i antallet af fuglearter, for alle tre medvirkende hold. Hestholm tårnet var med for tredje gang og kom op på 60 arter mod 48 sidste år. Tårnet på Geddal enge, som var med for anden gang fandt 81 arter og det var faktisk 11 arter mere end sidste år! Vest Stadil fjord ved Bjerg-Thomsens jagthytte, som var med for første gang kom dog op på

Læs mere...

3 Tårne er med i Tårnenes dag i det Vestjyske

Så har Hestholm Tårnet på Skjern enge også meldt sig ind i konkurrencen "Tårnenes dag", hvilket gør at konkurrencen bliver skærpet! I år vil de 3 tårne, hvis der da ikke tilmelder sig flere her de sidste dage, som sidste år være i telefonisk kontakt

Læs mere...

En uge til Tårnenes dag

Næste søndag er det "Tårnenes dag" og indtil videre har 2 hold i DOF-Vestjyllands område tilmeldt sig konkurrencen, men det kan nås endnu!

Læs mere...

DOF-Basen ikke kun til fugle!

DOF-Basen er selvfølgelig et program til at registrere alle iagttagelser af fugle, men der er også mulighed for at indtaste Padder, Krybdyr, Pattedyr og Sommerfugle! Især sidstnævnte gruppe

Læs mere...

Tårnenes dag 2008

Den 17 august i tidsrummet fra kl. 5.00 - 14.00 afholdes "Tårnenes dag" konkurrencen over hele landet. Sidste år deltog DOF-Vestjylland med 3 fugletårne og havde en ganske fornøjelige dag. Du kan også være med.

Læs mere...