Årets ornitologiske oplevelser - 2018

Så nærmer vi os en af julens traditioner i DOF-Vestjylland, nemlig Årets ornitologiske oplevelser, som afholdes i Aulum Fritidscenter tirsdag d.4.12. kl 19.00.

Har du et bidrag til aftenens underholdning?  


Læs mere...

Seniorturen Nissum fjord rundt den 15. november.

Endelig var der lovet solskin ! og det fik vi også ved start og slut, men derimellem diset vejr med omkring 10 grader, hvilket er fint i november.

21 veloplagte doffere startede

Læs mere...

Ekskursion til Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord 10. nov. 2018

På "YR" stod der, at regnen ville starte kl. 10 - og det begyndte først 10.03. Man kan da efterhånden ikke regne med noget. Men det betød, at vi 8 velpåklædte fuglekiggere havde 2 timer, der kunne bruges fornuftigt. Den første time ved havet. Vinden i SØ, så vi sad med frit udsyn til det rolige hav.

Læs mere...

Hjælp Vådområderne - Birdlife opfordrer os til at støtte kampagnen!

DOF BirdLife deltager i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU's vandrammedirektiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle.

De danske vådområder er nogle af de vigtigste i verden, når det gælder raste- og fourageringsområder for en lang række vadefuglearter, lappedykkere, andefugle og vandhøns. Det samme gælder vådområder andre steder i Europa, som generelt indeholder stor artsrigdom.

Læs mere...

Fugleåret 2017

Så er der igen mulighed for at bestille en god oversigt over DOFs aktiviteter, nemlig "Fugleåret 2017"

Som kerne-, husstands- eller ungdomsmedlem kan du bestille Fugleåret fra 29. oktober.

Læs mere...

Boganmeldelse - Birds of Prey

Brian K Wheeler er ikke en hvem-som-helst indenfor studiet af nordamerikanske rovfugle. Med adskillige udgivelser gennem årene om emnet bag sig og som illustrator af andre må denne bog, der har været under forberedelse i 13 år, dog nok betegnes som den foreløbige kulmination på hans arbejde.

Læs mere...

Foredrag - Urfugl - Folkeuniversitetet

I mange år frem til 1996 var der på Vind Hede et statsligt Urfuglereservat, og mange fugleglade mennesker har frydet sig over en tidlig morgen at se den flotte fugl.

Læs mere...

Det tyske vadehav forår 2019 - tilmelding

Lokalafdelingen arrangerer nu en 4-dages bustur til det tyske vadehav – Nationalpark Slesvig – Holstensk Vadehav - for DOF- Vestjyllands medlemmer samt disses eventuelle ledsagere fra 13. til 16. april 2019.

Læs mere...

Biædere i Sønderjylland, Danmark

Har fra en ornitolog i det sønderjyske Per Bangsgaard modtaget information om en bog, han har skrevet omkring Biæderen, som han har fulgt på en ynglelokalitet igennem de seneste 2 sæsoner.


Læs mere...

Boganmeldelse - Rovfugleguiden

I 2015 udsendte Lars Gejl bogen om Europas Vadefugle. Ud fra samme koncept, men i mindre format og i blødt omslag, følger han op med denne fine guide til Europas Rovfugle.

Bogen er baseret på talrige fine fotos af de 40 rovfuglearter, der yngler i Europa. Disse fotos er leveret af forfatteren og 40 andre fotografer, hvor af ca. halvdelen er danske.

Læs mere...

”Åben klit” ved Bækbygård Strand 15. september 2018

Man kan vel ikke sige, at havobsen i dag var en stor succes, men dog heller ikke helt en fiasko. 8 deltagere mødte op kl 7. De fleste holdt ud i ca 1½ time. I denne periode tak nogle Rødstrubede Lommer, en snes Suler, 1 Fløjlsand og lidt Strandskader. Også enkelte Splitterner og Fjordterner trak. På stranden rastede en masse måger og et par Sandløbere. Det var en lidt blæsende, men meget smuk morgen her ved havet.

Læs mere...