Fjandø, Thorsminde og Bøvling Klit.

Trods en halvdårlig vejrudsigt mødte 20 seniorbirdere op ved Sdr. Nissum Kirke. Det var tåget og småregnede, men som en af deltagerne sagde der skal komme 2mm regn og nu har vi passeret 1,5 mm så går det ikke helt galt! Og vi fik fint vejr resten af turen.

Læs mere...

Slørugle – vildt kuld i Vestjylland

Har over en årrække fra begyndelsen 00erne beskæftiget mig en del med opsætning af redekasser og ringmærkning af Slørugler og henover årene er der håndteret mere end 200 unger, som har fået ring på, men i sidste uge fik undertegnede + et lille hold bestående af en landmand /Sløruglevært + yderligere to, som hjalp til med at hænge redekassen op sidste år, sig en oplevelse

Læs mere...

DOF-Vestjylland er med på "Skjern å dag"

Søndag d. 24. september i tidsrummet fra kl. 10.00 - 16.00 afholdes "Skjern å dag" og DOF-Vestjylland deltager med en stand. Dagen afholdes på en teltplads ved Borris lejren, Borriskrogvej 4. Der er en palette af aktiviteter bl.a. hestevognstur på Borris hede, 

Læs mere...

Fugleåret 2016 - Kan bestilles nu

Hvis du gerne vil modtage "Fugleåret 2016" har du som kerne-, hustands- eller ungdomsmedlem i DOF muligheden for at få en rigtig fin bog gratis ekskl. fragt eller afhentning i Naturbutikken. Bogen er en samling af DOFs fuglefaglige aktiviteter, såsom 


Læs mere...

DOF-Vestjylland har stand på Økologisk høstmarked

Søndag d. 3. september i tidsrummet fra kl. 10. til 16.30 stiller DOF-Vestjylland igen vores telt op på økologisk høstmarked i Forundringens have i Velling.

DN og svampeforeningen "Æ skurrehat" deltager også i vores telt og sidst nævnte står for smagsprøver, iidet der bliver kokkereret svampesuppe, som man kan smage!

Læs mere...

Elg, Kongeørne og Sølvhejrer.

Seniorturen til Lille Vildmose torsdag den 24. august.

Det blev en dejlig dag som DOF Vestjyllands seniorer havde i Lille Vildmose. Overskriften siger næsten det hele. 19 biler på rad og række og ca. 35 interesserede fuglekikkere kørte rundt i mosen i godt fire timer i fint vejr.

Læs mere...

Sløruglen - ungerne flyver inden så længe

Sløruglen er en art, som kan være svær at finde hvis man deltager i Atlasprojektet og derfor kommer her en artikel med opfordring til at melde tilbage hvis du kender nogen, som har Slørugle på deres gård, så vi kan få dem registreret i Atlas III projektet, som kører på sidste år!

Sløruglen, som er en rigtig gård ugle, hvilket vil sige at den altid yngler indendørs herhjemme og oftest på kvæg ejendomme, hvor den bl.a. ynder at yngle i store redekasser opsat specielt til den.

Læs mere...

Kursus i bestemmelse af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle 2017

I efteråret 2017 tilbyder DOF-Vestjylland igen kursus i bestemmelse, fænologi og levevis af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle. Kurset strækker sig fra august til ultimo september og indbefatter 8 mødeaftener á 2 timer på onsdage samt 4 fire ture á ca. 3 timer på lørdage.

Kurset starter op 16.8 da Videbæk skole først starter op i uge 34 og vi har nået min. deltagerantallet Smile - men du kan også nå at være med !!

Læs mere...

Mursejlere får 3 uger til at få ungerne på vingerne i Struer

DOF-Vestjyllands kommunekontakt i Struer kommune Svend Aage Knudsen kom torsdag i sidste uge forbi en boligblok i Struer, som er under nedrivning, men rundt om bygningerne sværmede adskillige Mursejlere, som yngler i luftkanalerne i den dødsdømte boligblok og var derfor ret opskræmte.

Læs mere...

”Fugle i den vestjyske natur” – fugleudstilling / galleri på Skjern Å Museet i Skjern

Søndag den 18. juni kl. 15 åbner en ny udstilling på Skjern Å Museet i Skjern. DOF Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Museum slår døren op til fugleudstillingen/ galleri "Fugle i den vestjyske natur". Syv vestjyske naturkunstnere har bidraget til udstillingen med flotte malerier og skulpturer af fuglene, som de oplever dem i det vestjyske landskab.

Læs mere...

Ekskursion til Vest Stadil Fjord, Tim Enge og Hoverdal Plantage 12. juni 2017.

Denne såkaldte sommeraften havde kaldt 5 velpåklædte deltagere til det forblæste mødested ved Jagthytten. Allerede inden velkomsten fik vi i læ af hytten øje på 2 Sortterner og 1 fin Skestork. Viber og Grågæs fløj lidt rundt. Vi tog en lille tur til aftensolen ved Vesterhavet. Vi kunne sidde lidt i læ ved "Kongelogen".

Læs mere...