Rød glente - Vintertælling 2016

Vintertællingen 2016 af Rød glente løber af stablen i weekenden den 9. og 10. januar 2016. Denne weekend tælles der igen glenter i hele Europa i en koordineret tælling, som den danske glentegruppe og en lang række feltornitologer også tidligere har deltaget i. I 2015 blev der, på trods af stormen Egon, sat ny rekord af overvintrende

Læs mere...

Glædelig jul og Godt nytår fra DOF-Vestjylland

Så er 2015 også snart "rullet forbi", vi har netop haft vintersolhverv og dermed årets længste nat og går nu mod lysere tider .....

Under fanebladet til venstre kan du læse DOF-Vestjyllands sidste Nyhedsbrev i år.

Læs mere...

Årets Ornitologiske oplevelser - 9.12. 2015

2015 udgaven af "Årets ornitologiske oplevelser" blev atter en rigtig god aften for omkring 65 fremmødte medlemmer onsdag d. 9. december i Aulum. Deltagerne var på rundtur og fik set fotos af fugle i Danmark, Spanien, Marokko og Island.

Læs mere...

Finsk Vandrefalk på Skjern enge

I august/september havde vi i Vestjylland en periode besøg af Aftenfalke bl.a. på Skjern enge, hvoraf en havde ring på, denne fugl blev fotograferet og aflæst og det viste sig at fuglen var fra Ungarn og ringmærket i juli, 1265 km fra det vestjyske. Keld Skytte Petersen, som tog foto af aftenfalkene og aflæste ringen på det tidspunkt var 12. oktober igen på Skjern enge,

Læs mere...

Fuglestemmekursus i din lokalafdeling 2016

DOF-Vestjylland tilbyder atter fugle-stemmekursus i foråret 2016 for alle interesserede, det strækker sig fra februar til maj og indbefatter otte mødeaftener á to timer på hverdage, samt fire ekskursioner (hver ca. tre timer) i weekender. På kurset vil du med hjælp fra en kompetent kursusleder få både teoretisk og praktisk træning af ca. 50 danske fuglearter,

Læs mere...

Julemødet for Seniorer i Sevel.

Traditionen tro blev julemødet for Seniorer i Sevel et hyggeligt indslag i december travlheden.
18 seniorer nød kaffen og rundstykket indendøre med hyggelig snak ved bordet om årets fugleoplevelser. Senere viste Leif foto fra årets gang herhjemme samt fra en tur til

Læs mere...

Årets Ornitologiske Oplevelser - 2015

Onsdag - d. 9. december kl. 19.00 afholdes "Årets Ornitologiske Oplevelser", som sædvanligt i Aulum Fritidscenter. 

Der er tradition for en god aften med mange deltagere og gode indslag fra året der gik, så vi håber

Læs mere...

Bartramsklire - 2. fund i Danmark

Søndag d. 8. november blev en mindeværdig dag for en lokal ornitolog og fuglefotograf Birthe Lindholm Pedersen fra Herning og hendes mand Erling Lund Olesen, idet en vanlig fugletur først til Skjern enge, og dernæst Værnengene resulterede i 2. fund af Bartramsklire i Danmark.

Læs mere...

Senior-ekskursion til Skjern Enge 12. nov. 2015

Der skal allerførst gives en stor ros til de myndigheder, der har indrettet Pumpestationerne i Skjern Enge til bl.a. fuglefolkets fordel. På en flot, men blæsende dag havde vi 20 velpåklædte deltagere stor glæde af faciliteterne. Først fugletårnet ved Hestholm Sø, hvor 2 Sølvhejrer blev spottet på nogen afstand, den ene gav fin flyveopvisning sammen med

Læs mere...

Bevar de danske enge

Hjælp med at stoppe regeringens overgreb på Danmarks grønne enge med din underskrift her. Vores enge er truet af gift og gødning, som regeringen vil give landbruget lov til at bruge, hvor nogle af vores mest truede fugle lever.

DOF opfordrer til at skrive under og dermed vise, at vi er imod forringelse af natur og biodiversitet på vore enge!!

Skriv under nu!

Læs mere...

Vestjylland slår til igen!

Her kommer Leif Novrups finder beretning af den Amerikanske Svømmesneppe på Geddal Enge.

Tirsdag den 26. oktober skulle jeg lige ind til Vinderup og have benzin på inden kl. 10.
Kunne så lige så godt køre en tur til Geddal Enge for at se på fuglelivet der.

Kl.10:00 opdagede jeg i mit teleskop på relativt stor afstand en Svømmesneppe

Læs mere...