Årsrapport og film - Ringkøbing K

I efteråret 2015 opstartedes en tællegruppe i den nye bydel "Ringkøbing K" umiddelbart syd for byen. I det forløbne år har gruppen haft 10 tællinger og har netop udgivet gruppens første årsrapport, som giver et indblik i årets tællinger og hvilke fuglearter, som er blevet set:

Læs mere...

Hald Sø og Dollerup Mølle.

DOF Vestjyllands senior tur torsdag den 9/3 fandt sted i dejligt solskins vejr og vindstille. De 20 deltagere nød den flotte natur og fuglene. Spætmejserne var meget ivrige, og bogfinkerne sang af karsten bælg. Isfuglen viste sig som én af de første fugle og

Læs mere...

Hjælp efterlyses til stort fuglearrangement på Tipperne 30. april

DOF gennemfører i en periode fra 2016 – 2018 nogle projekter under overskriften "Fugle Overalt", som skal øge interessen og glæden for fugle hos danskerne. Et af projekterne går ud på, at lave større arrangementer nogle steder i landet, hvor først og fremmest børn, forældre og bedsteforældre inviteres ud på spændende lokaliteter for at opleve fuglene. I det sidste nummer af Fugle & Natur kan I læse om et arrangement, der blev holdt på Lolland i efterårsferien. Artiklen hedder "Folkevandring til flyvende døre".

Læs mere...

Ny Facebook gruppe - DOF-Vestjylland

Hovedparten af lokalafdelingerne i DOF har en Facebook-gruppe, som virker således at medlemmerne af gruppen selv kan lægge stof på. Den profil, som DOF-Vestjylland for år tilbage oprettede kan umiddelbart ikke ændres til denne form og derfor har vi længere tid snakket om at få oprettet en ny side, hvor I som brugere har større mulighed for at være aktive på siden, og derfor er en ny side med samme navn nu oprettet som en "offentlig gruppe" og hermed

Læs mere...

AFLYSNING - Vinterfugle i Vestjylland

På grund af udsigt til dårligt vejr AFLYSES turen "Vinterfugle i Vestjylland" i morgen tirsdag d. 21. februar!!!!
 

Debatmøde: Mere sammenhængende natur i Naturen Rige

Kom og vær med til at diskutere, hvordan Det Grønne Danmarkskort skal se ud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det grønne Danmarkskort er et nyt tema i kommuneplanlægningen. Kommunerne skal udarbejde et kort, der sikrer mere sammenhængende natur

Læs mere...

Kom og se den ”flyvende dør” på Ørnens Dag

I Vestjylland afholdes søndag d. 26. februar 2 "Ørnenes dag" arrangementer på henholdsvis Skjern enge og ved Kytterup, Nissum fjord. 

Begge steder kan flere havørne ses året rundt. Vinterens bestand af ørne i Danmark er netop optalt med et resultat på knapt 400 havørne. Aldrig tidligere er der talt så mange ørne, som i år. Alene i Vestjylland blev der set 20 havørne. 

Læs mere...

Fuglestemmekursus i din lokalafdeling - forår 2017

Måske har du allerede hørt solsorten synge i år? - den er en af de første fugle som indleder foråret med sin smukke sang, som de fleste jo kender. Lille Korsnæb er begyndt sin ynglesæson og også Natuglen tuder, hvilket er nogle af de første spæde tegn på, at vi går mod lysere tider og nu har du muligheden for at komme på fuglekursus med DOF-Vestjylland, som dette forår afholder to fuglestemme-kurser i henholdsvis Skjern og Struer.

Læs mere...

Indbydelse til Atlas-møde - 1. marts

Hermed indbyder vi til ATLAS – møde i Aulum Fritidscenter onsdag 1. marts kl 19.00.

Projektleder Thomas Vikstrøm kommer og fortæller om status i projektet, og om hvordan vi får afsluttet på en god måde.

Læs mere...

Blå Kærhøg på Borris hede

I lighed med sidste år afholdes en tur til Borris hede for at se Blå Kærhøge gå til overnatning. NU ER DER SAT DATO OG TID på turen, som bliver søndag d. 12. februar i tidsrummet fra kl. 14.30 - 17.30. Borris hede og skydeterræn huser måske Danmarks

Læs mere...

Idom-Raasted 4.2. - turreferat

Trods surt og diset vejr mødte ikke færre end 27 DOFfer op til en tur i åernes og de tusind søers land omkring Idom Råsted. Et par tusinde sølvmåger,et par tusinde søer og ca 12 gange så mange smågrise blev beundret. En af farmene

Læs mere...