Hjælp Vådområderne - Birdlife opfordrer os til at støtte kampagnen!

DOF BirdLife deltager i kampagnen #ProtectWater, som vil bevare EU's vandrammedirektiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle.

De danske vådområder er nogle af de vigtigste i verden, når det gælder raste- og fourageringsområder for en lang række vadefuglearter, lappedykkere, andefugle og vandhøns. Det samme gælder vådområder andre steder i Europa, som generelt indeholder stor artsrigdom.

Læs mere...

Fugleåret 2017

Så er der igen mulighed for at bestille en god oversigt over DOFs aktiviteter, nemlig "Fugleåret 2017"

Som kerne-, husstands- eller ungdomsmedlem kan du bestille Fugleåret fra 29. oktober.

Læs mere...

Boganmeldelse - Birds of Prey

Brian K Wheeler er ikke en hvem-som-helst indenfor studiet af nordamerikanske rovfugle. Med adskillige udgivelser gennem årene om emnet bag sig og som illustrator af andre må denne bog, der har været under forberedelse i 13 år, dog nok betegnes som den foreløbige kulmination på hans arbejde.

Læs mere...

Foredrag - Urfugl - Folkeuniversitetet

I mange år frem til 1996 var der på Vind Hede et statsligt Urfuglereservat, og mange fugleglade mennesker har frydet sig over en tidlig morgen at se den flotte fugl.

Læs mere...

Det tyske vadehav forår 2019 - tilmelding

Lokalafdelingen arrangerer nu en 4-dages bustur til det tyske vadehav – Nationalpark Slesvig – Holstensk Vadehav - for DOF- Vestjyllands medlemmer samt disses eventuelle ledsagere fra 13. til 16. april 2019.

Læs mere...

Biædere i Sønderjylland, Danmark

Har fra en ornitolog i det sønderjyske Per Bangsgaard modtaget information om en bog, han har skrevet omkring Biæderen, som han har fulgt på en ynglelokalitet igennem de seneste 2 sæsoner.


Læs mere...

Boganmeldelse - Rovfugleguiden

I 2015 udsendte Lars Gejl bogen om Europas Vadefugle. Ud fra samme koncept, men i mindre format og i blødt omslag, følger han op med denne fine guide til Europas Rovfugle.

Bogen er baseret på talrige fine fotos af de 40 rovfuglearter, der yngler i Europa. Disse fotos er leveret af forfatteren og 40 andre fotografer, hvor af ca. halvdelen er danske.

Læs mere...

”Åben klit” ved Bækbygård Strand 15. september 2018

Man kan vel ikke sige, at havobsen i dag var en stor succes, men dog heller ikke helt en fiasko. 8 deltagere mødte op kl 7. De fleste holdt ud i ca 1½ time. I denne periode tak nogle Rødstrubede Lommer, en snes Suler, 1 Fløjlsand og lidt Strandskader. Også enkelte Splitterner og Fjordterner trak. På stranden rastede en masse måger og et par Sandløbere. Det var en lidt blæsende, men meget smuk morgen her ved havet.

Læs mere...

Seniortur til Agger Tange 10.9.2018

På trods af en ikke helt optimal vejrudsigt, havde 16 seniorer valgt at følge med på turen til Agger Tange.

Vejret viste sig dog at blive rigtig fint med en hel del sol og lidt mere blæst end vi kunne have ønsket.

Læs mere...

DOF-Vestjylland har stand til arrangementet "Åbent landbrug"

Herning - Ikast Landboforening afholder "Åbent Landbrug" på søndag og da temaet er naturen i landbrugslandet har bl.a. DOF og DN fået en invitation til at være med og dette har vi således takket "ja" til.

Læs mere...

Boganmeldelse - Birds of Thailand

"Birds of Thailand" er den tredje bog i serien af fremragende felthåndbøger fra forlaget Lynx og BirdLife International. Denne serie dækker også Indonesien og Ny Guinea, og snart følger Vietnam. Fælles for bøgerne er, at de udnytter den nyeste fuglesystematik samt de ofte fremragende fugleillustrationer af omkring 30 fuglekunstnere fra "Handbook of the Birds of the World" - suppleret med bl.a. nye flugtbilleder. Dette materiale er blevet udnyttet af de lokale eksperter, der har skrevet de enkelte bøger i serien.

Læs mere...