Verden rundt i Aulum

Omkring 50 var mødt op, for at se og høre om spændende ornitologiske oplevelser i det forgangne år . Aftenen forløb rigtig fint, bortset fra nogle "tekniske" problemer. Egon Østergård lagde ud med at vise en lang fotoserie fra Sydamerika, hvor han i forbindelse med et Birdlife møde i Buenos Aires besøgte

Læs mere...

Julemøde - Seniorgruppen

Torsdag den 4. december kl. 9 - 14.00

Som de foregående år finder mødet sted ved Leifs kaffebord.

Vi snakker om fugleoplevelser, og Leif fortæller og viser en film. Herefter er der en tur

Læs mere...

Oplev Tranerne ved Hornborga søen

Den 3. – 5. April 2009 har du muligheden for at tage på bustur med DOF-Vestjylland til Sverige og få en ”fantastisk” oplevelse. Hornborgasjøn er simpelthen stedet, som må opleves! Traner i tusindvis mødes her tidligt forår, inden de drager til ynglepladserne!

 

Læs mere...

Forlaget holder bog Udsalg

DOF-Vestjylland har jo et forlag, som i perioden fra 1985 - 2004 har udgivet i alt 17 rapporter/bøger omhandlende fuglelokaliteter mv. i vort område Vi har stadig nogle af bøgerne på lager og derfor vil vi nu afholde Udsalg, på de resterende eksemplarer til en enhedspris på kr. 25,- + porto.

Læs mere...

Årets Ornitologiske oplevelser (ny)

Tirsdag d. 2. december kl. 19:30 i Aulum Fritidscenter afholder DOF-Vestjylland atter det årlige arrangement, hvor deltagerne selv kommer med deres foto´s, video eller fortæller om en god fugle oplevelse fra året der gik. Vi håber at se og høre om Extremadura turen i maj, men vil også gerne høre om der er andre, som har noget de gerne vil vise!

Læs mere...

Extremadura rapport på hjemmesiden

15 deltagere var med på DOF-Vestjyllands stortur til Spanien. Turen der afholdtes i perioden fra 1.5 - 8.5. 2008, var en stor oplevelse for deltagerne med mange nye fuglearter og anderledes landskaber og naturindtryk. Fornylig har arrangørrene af turen udgivet en flot turrapport.

Læs mere...

Senior-ekskursion 20.nov 2008

”Der kommer ingen!” tænkte jeg om morgenen, da vejret viste kuling og byger. Men 9 herrer og 1 kvinde trodsede pelikanen og indfandt sig ved Jagthytten ved Vest Stadil Fjord. Nu handlede det om læ! Omkring granhegnet og ved Skelmosevej fik vi ved hjælp af bl.a. bilobs set Blå Kærhøg, Vandrefalk,

Læs mere...

Medlemsmøde i Ringkøbing

Tirsdag 18. nov. Kl. 19.30 på Alkjærskolen, Søibergsvej 3, Ringkøbing
afholdes "Medlemsmøde". Kom og vær med!

Læs mere...

Tag på skovtur i kommunens skove her i november

Ringkøbing-Skjern kommune har lavet et ”Oplæg til Handlingsplan for skove”, som er åben for kommentarer og forslag fra kommunens borgere frem til 21. december.
Kommunen har omkring 25 større og mindre skove med tilsammen 770 ha. Som naturbrugere har DOF-Vestjylland og private her en mulighed for at komme med forslag, som fremover kan betyde mere spændende natur i skovene.

Læs mere...

Boligstøtte resulterer i 2 Perleugleunger

Efter 40 års fravær ynglede Perleuglen for andet år i træk i en af Skov- og Naturstyrelsens midtjyske plantager. Efter ynglefundet i 2007 indgik Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland og Dansk Ornitologisk Forening i Vestjylland et grønt partnerskab og opsatte i alt 115 redekasser i midtjyske søer og plantager - og det var netop i en af disse kasser, at ynglefundet i 2008 blev gjort. 
Partnerskabsprojektet gik ud på at yde boligstøtte til hvinand, natugle, perleugle og vendehals ved at sætte velegnede ynglekasser op til dem. Alle 4 arter er sjældne eller nærmest fraværende ynglefugle i det vestjyske. Der blev ikke konstateret ynglende hvinand eller vendehals i nogle af kasserne.

Læs mere...

Alt efter vejret - ekskursion 2. nov 2008.

Vejret var flot! En utrolig smuk morgen ved Lyngvig Fyr, hvor 11 deltagere mødtes. Planen var: Fyrhaven, Hvide Sande og Vest Stadil Fjord. Sidstnævnte lokalitet kom på, fordi der dagen før var set rastende Jagtfalk her. Fyrhaven var tom, men Lille Korsnæb, Bjergvipstjert og en Fjeldvåge trak forbi.

Læs mere...