Seniortur til Hald sø

Fugleturen med seniorgruppen den 10. marts til Hald Sø ved Viborg blev en stor oplevelse. Helt fra starten ved Niels Bugges kro så vi vandstær sidde og spejle sig i det klare vand. Mens den blev fotograferet (fotos kan nu ses på John Dinesens hjemmeside) begyndte den at dykke under vandet og kom op med flere godbidder af vårfluelarver. Senere i slugten så vi én til og en isfugl, der forsvandt. Spætmejsen hørtes højlydt. På tilbagevejen sad vandstæren og sang ganske længe for os. Den første korttået træløber hørtes og blev set.

Læs mere...

Storkereder restaureret

Nu krydser vi fingre for, at storken vender tilbage til Vestjylland. Tarm - Skjern området havde flere par storke, da åen blev rettet ud i 1960`erne og bestanden svandt ind, sidste ynglepar af den gamle bestand forsvandt i 1977, hvor den havde unger for sidste gang på Tarm Apotek. 2008 gav forhåbninger for at der igen kommer storke i den nu natur genoprettede å dal. Lørdag den 7. marts var Hans Skov 

Læs mere...

Stær, Vibe og Sanglærke - Foråret er på vej!

Vi er gået ind i marts, årets første forårsmåned og fuglene er ved at få fornemmelser. Solsort, Stær, Sanglærke, Bogfinke og Gulspurv m.fl. er begyndt at synge. I mikrobirding konkurrencen har flere fået sat x ved nogle af 

Læs mere...

Ny hjemmeside om invasive arter

Skov og Naturstyrelsen har netop fremstillet en hjemmeside, hvor man kan læse alt om de invasive arter. Hvorfor arter er invasive og hvilken skade de kan gøre! det vigtigste på siden er dog, at man kan indberette observationer af de uønskede arter, hvorefter myndighederne evt. kan gøre en indsats, hvis muligt mod

Læs mere...

7 nye arter i denne uge

Vi nærmer os stærkt 100 forskellige fuglearter i vores matrikelart konkurrence, helt nøjagtigt er der i januar og februar set 96 forskellige. I denne uge fik vi en ny deltager, som strøg direkte ind på en 5. plads og iøvrigt så alle 7 nye arter, som var Tundrasædgås, Blisgås, Gravand, Spidsand, Hjejle, Skærpiber og Sortstrubet Bynkefugl.

Læs mere...

Storkerederne omkring Skjernå bliver renoveret

Storkeguppen i DOF er meget opmærksom på, at i år skal der gøres en ekstra indsats omkring Skjern å, med hensyn til storkerederne. Med baggrund i storkeparret, som holdt til i mindst 2 måneder i ådalen sidste år, vil der blive opsat en rede i Borris og DOF-Vestjylland er i øjeblikket i gang med at finde mulighed for en redeplacering i selve Lønborg by også, idet en rede her, i en landsby hvor en evt. rede kan placeres således, at storkene vil kunne få udsyn over deres "spisekammer" Skjern å og enge lige neden for borgbanken. 

Læs mere...

Mikrobirding - uge 8

Foråret nærmer sig, 2 deltagere har i ugens løb set Viben og flere har ligeledes hørt stroferne fra Sanglærke og Stær, så det må være gode tegn. I nogle byer er der flere deltagere Holstebro, Sevel, Hodsager og i Tarm er der endda 2 på samme vej,

Læs mere...

Stort vingefang i Mikrobirding

Konkurrencen hedder mikrobirding, men de største arter tæller også med. Peder R. P. Derdau, Mejrup fik et nyt stort matrikelart X fredag d. 13., da en gammel Havørn, med hvid hale og gult næb trak hen over - 

Læs mere...

Husk Ørnenes dag søndag

DOF-Vestjylland arrangerer søndag "Ørnenes dag" ved Skjern enge, se tidspunkter mv herunder!

Læs mere...

Er du medlem af DOF?

Dansk Ornitologisk forening tilbyder et prøvemedlemsskab gratis! Kunne du have lyst til, at være med i vor forening, har du muligheden for at modtage de næste 3 numre af vores blad "Fugle og Natur"

Læs mere...

Mikrobirding - opdatering

Den første uge af februar har været overskyet og kold, så fuglene flytter ikke så meget rundt. Enkelte har fået en eller to nye arter og første konkurrencedeltager

Læs mere...