Extremadura rapport på hjemmesiden

15 deltagere var med på DOF-Vestjyllands stortur til Spanien. Turen der afholdtes i perioden fra 1.5 - 8.5. 2008, var en stor oplevelse for deltagerne med mange nye fuglearter og anderledes landskaber og naturindtryk. Fornylig har arrangørrene af turen udgivet en flot turrapport.

Læs mere...

Senior-ekskursion 20.nov 2008

”Der kommer ingen!” tænkte jeg om morgenen, da vejret viste kuling og byger. Men 9 herrer og 1 kvinde trodsede pelikanen og indfandt sig ved Jagthytten ved Vest Stadil Fjord. Nu handlede det om læ! Omkring granhegnet og ved Skelmosevej fik vi ved hjælp af bl.a. bilobs set Blå Kærhøg, Vandrefalk,

Læs mere...

Medlemsmøde i Ringkøbing

Tirsdag 18. nov. Kl. 19.30 på Alkjærskolen, Søibergsvej 3, Ringkøbing
afholdes "Medlemsmøde". Kom og vær med!

Læs mere...

Tag på skovtur i kommunens skove her i november

Ringkøbing-Skjern kommune har lavet et ”Oplæg til Handlingsplan for skove”, som er åben for kommentarer og forslag fra kommunens borgere frem til 21. december.
Kommunen har omkring 25 større og mindre skove med tilsammen 770 ha. Som naturbrugere har DOF-Vestjylland og private her en mulighed for at komme med forslag, som fremover kan betyde mere spændende natur i skovene.

Læs mere...

Boligstøtte resulterer i 2 Perleugleunger

Efter 40 års fravær ynglede Perleuglen for andet år i træk i en af Skov- og Naturstyrelsens midtjyske plantager. Efter ynglefundet i 2007 indgik Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland og Dansk Ornitologisk Forening i Vestjylland et grønt partnerskab og opsatte i alt 115 redekasser i midtjyske søer og plantager - og det var netop i en af disse kasser, at ynglefundet i 2008 blev gjort. 
Partnerskabsprojektet gik ud på at yde boligstøtte til hvinand, natugle, perleugle og vendehals ved at sætte velegnede ynglekasser op til dem. Alle 4 arter er sjældne eller nærmest fraværende ynglefugle i det vestjyske. Der blev ikke konstateret ynglende hvinand eller vendehals i nogle af kasserne.

Læs mere...

Alt efter vejret - ekskursion 2. nov 2008.

Vejret var flot! En utrolig smuk morgen ved Lyngvig Fyr, hvor 11 deltagere mødtes. Planen var: Fyrhaven, Hvide Sande og Vest Stadil Fjord. Sidstnævnte lokalitet kom på, fordi der dagen før var set rastende Jagtfalk her. Fyrhaven var tom, men Lille Korsnæb, Bjergvipstjert og en Fjeldvåge trak forbi.

Læs mere...

Fugleåret 2007

I december udkommer FUGLEÅRET 2007 (2. årgang).
I FUGLEÅRET finder du en samlet en oversigt almindelige, fåtallige og sjældne yngle- og trækfugles forekomst i Danmark i 2007 med årsrapporter fra Punkttællingsprojektet, Sjældenhedsudvalget, Rapportgruppen og DATSY-projektet. 

Læs mere...

Kender du Fuglepigerne?

DOFs Hovedbestyrelse valgte i foråret at oprette en gruppe, som hedder "Fuglepigerne". Gruppens formål er at motivere flere kvinder, til at se på fugle, samt at være aktive i DOF.  

Læs mere...

Hjejler i regn

Vi stod 10 mennesker i regn og blæst ved Bækbygård Strand 18. okt. På trods af en overordentlig negativ vejrudsigt kom deltagere kørende fra Hillerød, Amager, Herning, Struer, Idom, Ikast, Troldhede og Ringkøbing.

Læs mere...

Medlemsmøde i Herning

Tirsdag 21. okt. Kl. 19.30 på HF og VUC, Brorsonsvej 2, i Herning afholdes "Medlemsmøde". Kom og vær med!

 

Læs mere...

Seniortur til Harboøre tange - 14 oktober

På denne tirsdag i efterårsferien med den bedste vejrudsigt for hele ugen mødtes vi 4 mand ved Engbjerg Kirke kl 9.00. Vi startede med at kigge lidt på Veserne. Her fik vi hilst på nogen af efterårets første sang- og pibesvaner

Læs mere...