Mikrobirding - DOF-Vestjylland

Efter de første 3 uger er der nu set 74 forskellige fuglearter rundt på deltagernes matrikler. I denne uge kom tre nye arter til.

Læs mere...

Hornborga - Information

DOF-Vestjyllands trane-tur til Hornborga søen først i april, er udsolgt,

Læs mere...

Den store Vinterfugletælling 2009

Her i weekenden startede OBSnatur i samarbejde med DOF for tredje gang en Vinterfugletælling af fugle. I DOF-Vestjylland har vi jo gang i en matrikelart konkurrence, men derfor kan man godt taste de arter, som fouragerer eller opholder sig i sin have ind på OBSnatur

Læs mere...

Revision af Skjern Å lokaliteter i DOF-basen færdig!

Så er ændringerne i DOF-base lokaliteterne i Skjern Enge tilendebragt. Formålet med denne omfattende revision er at gøre observationerne fra Skjern Enge mere anvendelige og brugbare i rapporter og lignende. Hovedprincippet nu er, at man finder den lokalitet, der dækker det område, som fuglene står i og indtaster i denne, og ikke som tidligere i den lokalitet, der angiver det punkt, man opholder sig på. Det er i princippet lige meget, hvor man står og ser fuglene, det vigtige er, at man registrerer dem i det område, de opholder sig i.

Læs mere...

Mikrobirding - nyt

Så er vi for alvor kommet i gang med matrikelart konkurrencen! Indtil videre er der i alt 18 deltagere, som har indtastet observationer i DOF-basen, som heldigvis igen er fuldt funktionsdygtig. Ialt er der på nuværende tidspunkt iagttaget ikke mindre end 71 forskellige fuglearter rundt på deltagernes matrikler.

Læs mere...

Observationer kan igen uploades!

Efter et hackerangreb på DOF-basen i slutningen af 2008 er der nu lavet en ny opgraderingsfil til dofbaseprogrammet.

Læs mere...

Omlægning af DOF-base lokaliteter i Skjern Enge

I løbet af de første 14 dage af januar, vil der blive foretaget en omfattende revision af DOF-base lokaliteterne i Skjern Enge området.
Omlægningen har til formål, at gøre de mange systematiske tællinger i området og de mange andre observationer mere anvendelige. Ved at ændre lokaliteterne kan Skjernå-gruppens tællinger og observationer bruges sammen med bl.a. DMUs tællinger i området og samtidig er områder nu skilt ud i selvstændige lokaliteter, så selve Skjernå projekt området kan afgrænses.

Læs mere...

Mikrobirding konkurrencen er i gang!

Så er vores matrikel-art konkurrence startet op og 6 deltagere har tastet deres observationer ind i DOF-basen. Desværre har der igen været hacker angreb på Dof-basen, hvilket resulterer i, at man ikke kan taste ind i sit dofbase-program på sin egen harddisk,

Læs mere...

Med Venø-gruppen på tælling 3.1.2009

Årets første tælling på Venø. I går havde jeg nydt min vinterfugle punkttælling i Ryde Stendis området i fuld sol og vindstille. Hvad mon dagen i dag ville byde? Blev vejret mon så slemt som der var spået. Ind og kigge på byvejret for Struer – regn dog hovedsageligt fra 9 – 10 så hvis vi kunne undgå at blive alt for våde inden 10 så kunne dagen måske være reddet.

Læs mere...

3. Plads i Landskampen

Netfugl har igennem hele 2008, haft en konkurrence hvor det gik ud på, at se flest mulige fuglearter i den lokalafdeling, hvori man har bopæl. DOF-Vestjylland har været repræsenteret af 2 hold "Team Festjylland" og "Team Ringkjøbing". "Team Festjylland" kom ind på en flot 3. plads 

Læs mere...

Mikrobirding starter med 2009

Som mange nok har læst i Sandeviften, starter DOF-Vestjylland en ”Matrikelart-konkurrence” her pr. 1. januar, som vil komme til, at løbe gennem hele 2009. Alle kan være med!

Læs mere...