Storkene i Aulum var tyske

Den 14. og 15. maj havde Aulum fint besøg af 7 hvide storke. De to af storkene forsvandt hurtigt igen, men 5 blev et døgnstid og mindst 3 af disse storke var ringmærket med tyske ringe. Det lykkedes Ulf E. Møller fra Herning, at aflæse disse ringe og der er nu kommet svar fra Tyskland, og her er lidt fakta omkring disse storke.

Læs mere...

DOF skaber viden om de danske ynglefugle

I maj/juni tæller DOFs frivillige for 34. gang igen ynglefugle i Danmark. Fuglene tælles på ruter spredt over hele landet, så vores viden om de almindelige ynglefugle føres ajour. I 2008 blev der talt på 358 ruter i hele landet. Ruternes placering i Vestjylland

Læs mere...

"Trækfuglenes dag" på Nørre Vosborg

Vejrudsigten, som optakt til "Trækfuglenes dag" lød på regn, så antallet af deltagere var meget lavt i forhold til tidligere, men det gjorde ikke oplevelsen dårligere, for den gode snes stykker, som var mødt op! 48 fuglearter blev det til og som et par overraskelser var Broget Fluesnapper og Hvepsevåge, samt Laks!

Læs mere...

Nu også Nattergal i matrikelartkonkurrencen

Så kom Nattergalen også med, som matrikelart, tillige med Gulbug og Sortklire. I alt er der nu observeret 145 arter på deltagernes matrikler. 

Læs mere...

Storkebesøg i Aulum

Torsdag d. 14. maj kl. 11 landede 7 hvide storke pludselig i et nyt boligområde i Aulum. Hededanmark var i gang med at fræse et stykke jord, der skulle udlægges som grønt område. De 2 af storkene forsvandt ret hurtigt igen, men de 5 resterende blev i området hele dagen. Et par timer over middag var de forsvundet, men

Læs mere...

Trækfuglenes dag på Nørre Vosborg

På søndag d. 17. maj kl. 6.00 inviiterer DOF-Vestjylland, sammen med Dagbladet Holstebro-Struer alle, som har lyst på morgenfugletur ved den gamle herregård Nørre Vosborg ved Vemb. Kom og hør og se fuglene. Nørre Vosborg er en god lokalitet med sit herregaards miljø, gamle træer i parkagtig karrakter og åbne områder og ialt forventer vi at se og høre 45 - 50 forskellige fuglearter denne morgen. Nogle arter er godt i gang med deres ynglesæson, mens andre først lige er kommet! I år er der særligt fokus på trækfuglene og specielt

 

Læs mere...

Vendehals på græsplænen!

Der er gang i matrikelart konkurrencen. Team Kikkenborg (EE) rykker fra i toppen og nåede op på 90 arter. Konkurrencen fik 7 nye fuglearter i denne uge: Brushane, Bynkefugl, Broget og Grå Fluesnapper, Gul Vipstjert, Mursejler og Vendehals og ialt er der nu set 142 forskellige arter på deltagernes matrikler. Ind i mellem kommer der spændende overraskelser. Ole C. Olesen, Aulum fik sig en, idet

Læs mere...

Pomeranserne på plads!

Dobbeltekskursionen 5. maj til Vest Stadil Fjord-området var præget af lidt blæsende vejr og en kold aften. Først 13 og senere 15 nye deltagere, som alle blev begejstrede over de smukke Pomeransfugle, som kunne ses på tæt hold på marken nær okkerbassinerne. Især aftenobsen var god,

Læs mere...

Fuglepigerne inviterer til INFO-møde i Holstebro

NYT i DOF-Vestjylland!

Onsdag den 6. maj kl. 19.00 - kl. 21.00 afholdes info-møde om Fuglepigerne i Holstebro, lig det som afholdtes i Ringkøbing i uge 18.

Mødested: Skovlund Naturskole, Nybo Bakke 10, 7500 Holstebro

Har du lyst til, sammen med andre kvinder, at høre om Fuglepigerne, så mød op. Kan du lide at se på fuglene i din have, nyde dem i skov og på mark og enge, eller er du tilhænger af at blive blæst igennem, mens du skuer langt ud over Vesterhavet.


 

Læs mere...

En uge med 9 nye arter i matrikelartkonkurrencen

En uge i vadefuglenes tegn, idet 5 af de nye arter for ugen var vadefugle. Mudderklire, Småspove, Lille Kobbersneppe, Hvidklire og Enkeltbekkasin. Udover disse var det Bysvale, Gøg, Sivsanger og Tornsanger. Vi kom også over 80 arter og fik en ny deltager i førerposition

Læs mere...

Fulgene viste sig fra sin bedste side i Skovlund plantage

Blå himmel, næsten vindstille - 19 deltagere på "morgenfuglestemmer" i Skovlund 2. maj. Da der skulle til at bydes velkommen, kom 2 "vatkugler m. hale" flyvende og begyndte at samle edderkoppespind på en af naturskolens bygninger, alle fik set Halemejserne, som oven i købet var en af hver race altså en nordlig og en sydlig: Perfekt start og på turen rundt

Læs mere...