Generalforsamling 2019 - DOF-Vestjylland

Årets Generalforsamling afholdes, som sædvanligt i Aulum Fritidscenter og datoen for 2019 udgaven bliver 22. januar kl. 19.00 og efter selve generalforsamlingen kan du glæde dig til et foredrag af Christian Hjort, om en spændende 4 ugers rejse til Australien.

Læs mere...

Boganmeldelser - Venezuela og Ecuador

Bogens forside med Harpy ørnen. Lover godt. Bogen starten med, et landkort over øerne, ud for Venezuelas kyst og Nationalparkerne i landet. Derefter en habitats gennemgang af de forskellige områder der findes, godt illustreret med fotos fra områderne. Så en oversigt over de forskellige familier der findes af fuglene, det er altid til stor hjælp når man leder efter en fugl i bogen.

Læs mere...

Boganmeldelse - Icelandic Bird guide

Denne bog, er en ny version af Icelandic Bird Guide, og den er på engelsk. Bogen er udvidet og omskrevet med den nyeste viden om fuglelivet på Island. Bogen er indbundet i plastik, hvilket nok er meget praktisk, når den skal med ud i felten.

Læs mere...

Ringkøbing K - Årsrapport 2017

Da Realdania og Ringkøbing-Skjern kommune købte arealerne, som nu hedder "Ringkøbing K" var vi nogle doffere, som synes det kunne være interessant, at se hvad der ville ske med fuglene, når de tidligere landbrugsarealer i en periode skulle konvertere til naturarealer og så efterfølgende bebygges over en længere årrække og derfor opstartedes en tællegruppe "Ringkøbing K gruppen" i slutningen af 2015 og

Læs mere...

Årets Ornitologiske Oplevelser - 4.12.2018

Cirka 70 deltagere i "Årets ornitologiske oplevelser" i Aulum d. 4. december fik godt et par timers indlæg fra 7 forskellige lokale ornitter, som hver især fortalte og viste foto fra gode fugleoplevelser fra året der gik.

Læs mere...

Senior julemødet 2018 i Sevel

Trods udsigt til regn troppede 17 seniorer op hos Leif til julemødet. Snakken gik straks i gang og en god stemning omkring rundstykkerne og kaffen gav varmen til alle. Ida havde bagt brunkager og Niels havde en flot flaske med porsesnaps med, så den gode stemning blev endnu bedre. Alle fik lov til at komme til orde og fortælle om deres bedste fugleoplevelse.

Læs mere...

Arbejdspapir - Nationalpark Skjernå

Arbejdspapir

DOF og DN´s holdning til Nationalpark Skjern Å


Nationalparkens vigtigste formål er naturen

Læs mere...

DOF Vestjylland deltager i nationalparkprocessen

Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner genoptog for snart et par år siden processen med henblik på at få etableret en nationalpark Skjern Å.

Der holdes månedlige møder i Nationalparkudvalget og i Grøn Følgegruppe, hvor indhold og vision for nationalparken drøftes og de forskellige parter fremlægger deres ønsker og krav til en nationalpark.

Læs mere...

Årets ornitologiske oplevelser - 2018

Så nærmer vi os en af julens traditioner i DOF-Vestjylland, nemlig Årets ornitologiske oplevelser, som afholdes i Aulum Fritidscenter tirsdag d.4.12. kl 19.00.

Har du et bidrag til aftenens underholdning?  


Læs mere...

Seniorturen Nissum fjord rundt den 15. november.

Endelig var der lovet solskin ! og det fik vi også ved start og slut, men derimellem diset vejr med omkring 10 grader, hvilket er fint i november.

21 veloplagte doffere startede

Læs mere...

Ekskursion til Bækbygård Strand og Vest Stadil Fjord 10. nov. 2018

På "YR" stod der, at regnen ville starte kl. 10 - og det begyndte først 10.03. Man kan da efterhånden ikke regne med noget. Men det betød, at vi 8 velpåklædte fuglekiggere havde 2 timer, der kunne bruges fornuftigt. Den første time ved havet. Vinden i SØ, så vi sad med frit udsyn til det rolige hav.

Læs mere...