Debatmøde: Mere sammenhængende natur i Naturen Rige

Kom og vær med til at diskutere, hvordan Det Grønne Danmarkskort skal se ud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det grønne Danmarkskort er et nyt tema i kommuneplanlægningen. Kommunerne skal udarbejde et kort, der sikrer mere sammenhængende natur

Læs mere...

Kom og se den ”flyvende dør” på Ørnens Dag

I Vestjylland afholdes søndag d. 26. februar 2 "Ørnenes dag" arrangementer på henholdsvis Skjern enge og ved Kytterup, Nissum fjord. 

Begge steder kan flere havørne ses året rundt. Vinterens bestand af ørne i Danmark er netop optalt med et resultat på knapt 400 havørne. Aldrig tidligere er der talt så mange ørne, som i år. Alene i Vestjylland blev der set 20 havørne. 

Læs mere...

Fuglestemmekursus i din lokalafdeling - forår 2017

Måske har du allerede hørt solsorten synge i år? - den er en af de første fugle som indleder foråret med sin smukke sang, som de fleste jo kender. Lille Korsnæb er begyndt sin ynglesæson og også Natuglen tuder, hvilket er nogle af de første spæde tegn på, at vi går mod lysere tider og nu har du muligheden for at komme på fuglekursus med DOF-Vestjylland, som dette forår afholder to fuglestemme-kurser i henholdsvis Skjern og Struer.

Læs mere...

Indbydelse til Atlas-møde - 1. marts

Hermed indbyder vi til ATLAS – møde i Aulum Fritidscenter onsdag 1. marts kl 19.00.

Projektleder Thomas Vikstrøm kommer og fortæller om status i projektet, og om hvordan vi får afsluttet på en god måde.

Læs mere...

Blå Kærhøg på Borris hede

I lighed med sidste år afholdes en tur til Borris hede for at se Blå Kærhøge gå til overnatning. NU ER DER SAT DATO OG TID på turen, som bliver søndag d. 12. februar i tidsrummet fra kl. 14.30 - 17.30. Borris hede og skydeterræn huser måske Danmarks

Læs mere...

Idom-Raasted 4.2. - turreferat

Trods surt og diset vejr mødte ikke færre end 27 DOFfer op til en tur i åernes og de tusind søers land omkring Idom Råsted. Et par tusinde sølvmåger,et par tusinde søer og ca 12 gange så mange smågrise blev beundret. En af farmene

Læs mere...

Referat af DOF Vestjylland generalforsamling den 24. januar 2017

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag d. 24. januar i Aulum, med 35 fremmødte deltagere der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende hørte et rigtig fint foto foredrag fra Uganda med Christian Hjort. 

Referatet fra generalforsamlingen kommer herunder:


Læs mere...

Vandstæretur for seniorer i Holstebro

Ca. 20 seniorer havde 25.1. valgt at bruge et par timer på at se efter vandstær og andre vinterfugle i Holstebro langs Storåen og dens bifloder ( Vegen Å og Lægård Bæk ) Efter velkomsten gik vi til Vandkraftstationen og straks blev den første vandstær spottet. Den var i vældigt humør og optrådte længe for os. Lidt senere

Læs mere...

Ørnetælling den 21.-22. januar

Traditionen tro skal der tælles ørne. Den årlige tælling i hele Danmark finder sted i weekenden den 21.-22. januar. Tællingen bliver koordineret af Projekt Ørn. I 2015 og 2016 havde vi 8 havørne i DOF VJ. Antallet må gerne stige.

Læs mere...

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling i DOF-Vestjylland nærmer sig og afholdes 24.1. kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter. Herunder kan dagsordenen ses og efter selve generalforsamlingen er der foto-foredrag fra en tur til Uganda.

Læs mere...

Vintertælling af Rød Glente 2017

Så er det snart ved at være tid for den årlige vintertælling af Europas røde glenter. Det kommer til at foregå i weekenden 7. og 8. januar 2017. Så

Læs mere...