Hørbylunde Bakker

20 deltagere mødte frem i det regnfulde vejr. Hovedparten havde selvfølgelig mange gange kørt ned gennem Hørbylunde på A15 Silkeborg – Herning Hovedvej. Men at gå en tur ind i området ad Hærvejsstien ind til Den Skæve Bane/natursti Funder - Ejstrup var en ny oplevelse.

Fuglemæssigt startede det rigtigt godt med en ringdrossel på en græsplæne. Ellers var det sangdroslen, som var den store sopran.

Læs mere...

Kursus for nye punkttællere

Tirsdag d. 17. april afholdt Dof-Vestjylland et kursus for nye punkttællere på Skovlund Naturskole i Holstebro. 11 interesserede fuglekiggere havde tilmeldt sig og mødte op.

Læs mere...

Tårnenes dag 2018

Lørdag d. 5. maj indbyder DOF-Vestjylland alle der har lyst, at deltage i landskampen "Tårnenes dag". Konkurrencen går ud på at se flest mulige fuglearter fra et fugletårn eller udsigtspunkt mellem kl. 5.00 og kl. 13.00 den pågældende dato.

Konkurrence er landsdækkende og afholdes for 13. gang i Danmark, hvor vi de seneste tre år tillige har deltaget i en nordisk landskamp med deltagere fra Finland, Sverige.

Læs mere...

Ekskursion til Sdr Vosborg Hede og Lilleå 14. april 2018.

Trane, Fiskeørn og Isfugl var nogle af de gode arter, der viste sig for de 22 deltagere på denne smukke forårsdag. Spætmejsen bød velkommen ved Thorsted Kirke og på turen ad støvede veje til Sdr Vosborg Hede viste der sig drosler, både Solsort, Sang og Misteldrossel og Bjørn så et glimt af en Ringdrossel.

Læs mere...

Seniorekskursion 11. april 2018 til Mossø og Salten Langsø.

Sønder Vissing Kirke var valgt som mødested, men Krak sendte nogle deltagere til Østbirk?? Måske fordi Kirkekontoret ligger der? Alle 26 deltagere fandt dog hinanden ved første mødested ved Klostermølle nær Mossø.


Læs mere...

Angivelse af redetræer til Naturstyrelser og kommuner.

I "Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt" står anført:

§ 6. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. juli.

Læs mere...

Punkttællingskursus i Vestjylland

Atlas III projektet er færdigt og mange har nydt at være med her og bl.a. stiftet kendskab med Time-Tælle-Turene, så derfor vil vi i DOF-Vestjylland slå et slag for, at flere går i gang med Punkttælling og derved er med til at bidrage til vigtig viden om fuglene.

.... Og derfor vil DOF Vestjylland gerne invitere til møde/kursus om punkttællinger Smile

Læs mere...

Til deltagere i ynglefugleprojektet Atlas lll og til andre interesserede til orientering.

Kære aktive i ATLAS lll:
Vores aktive deltagelse i Atlas lll er nu afsluttet. Tiden udløb den 1. marts og der resterer nu kun at få valideret sine observationer.

Læs mere...

Bustur til Vejlerne lørdag 26. maj 2018.

Den traditionsrige bustur for DOF-Vestjyllands medlemmer går i år til Vejlerne. Det er et område, der er kendt af de fleste, men området tåler sagtens et nyt besøg. Vi håber meget på en lokal guide, så vi får de gode fortællinger om området, der ejes af Aage V. Jensens Fonde. Det nærmere program for turen rundt i Vejlerne aftales i samarbejde med lokalguiden. Hvis tiden tillader det, besøger vi også Bulbjerg.

Læs mere...

Ulve-informationsmøde og udstilling

Debatten om ulve har været intens, siden ulven genindvandrede i Jylland i 2012 og især efter at en ulveflok har etableret sig i Vestjylland.

I DN Ringkøbing-Skjern har vi indtryk af, at mange mennesker mangler viden om ulve. Derfor inviterer vi til et informationsmøde om ulve. Det er altså ikke et debatmøde. Det er et møde, der har til formål at formidle viden om ulve. Efter tre oplæg

Læs mere...

Nyt på hjemmesiden - Boganmeldelser

Som noget nyt på DOF-Vestjyllands hjemmeside vil vi fremadrettet med jævne mellemrum oplægge boganmeldelser om nye fuglebøger, idet vi har fået en aftale med DOF-Nordjylland, som har et lokalafdelings bibliotek i Aalborg, der indkøber fuglebøger, som DOFs medlemmer kan låne og så samtidig fabrikerer biblioteksudvalget bog anmeldelserne.

Læs mere...