Sortterne projekt – Vestjylland

Sortternene er en sjælden fugl i Danmark, som er gået rigtig meget tilbage fra 700 par i 1950´erne til 400 par i 60´erne, 200 par i 70´erne til ca. 100 par omkring 1990, men herefter en vis stabilisering og den samlede danske bestand har i perioden fra 1996 og frem til i dag ligget i intervallet mellem 30-35 par (2000) – 81-90 par (1996).

Læs mere...

Den gode, tåbelige løber og sangere i sommersol

Sol fra en skyfri himmel og 18-20 grader. Sommervejr var det, da Jens Ballegaard og Peder J. Pedersen bød velkommen til en seniortur mandag den 7. maj kl. 9 ved Husby Kirke. Dagens program stod først og fremmest på pomeransfugle. Da Jens har fået ry for dårligt vejr på de ture, han leder, skyndte han sig at bemærke, at det gode vejr sikkert var Peder J. Pedersens fortjeneste. Allerede mens vi var ved at samles, kom de første 10 arter på listen, blandt dem landsvale, bysvale, rødhals og spætmejse.

Læs mere...

Forårets fugle i Resenborg Plantage.

Lørdag den 26. april var fremmødt 10 "ornitologer" ved Resen Kirke. Vejret var overskyet og op ad formiddagen kom der lidt småregn. Dette holdt dog ikke fuglene "indendørs". Allerede ved P-pladsen sad Tårnfalken i et træ og kiggede ned på de fremmødte( der er rede tæt på Kirken).


Læs mere...

En april-sommerdag på Tipperhalvøen

Den 19. april var en dejlig varm dag med op 26 graders varme! Der var turstart ved Nordladen, og hele 29 fuglekiggere mødte op i skjorteærmer og T-shirts. Det var helt anderledes end for to år siden, da der på aprilturen kun var 2 graders varme!

Læs mere...

Hørbylunde Bakker

20 deltagere mødte frem i det regnfulde vejr. Hovedparten havde selvfølgelig mange gange kørt ned gennem Hørbylunde på A15 Silkeborg – Herning Hovedvej. Men at gå en tur ind i området ad Hærvejsstien ind til Den Skæve Bane/natursti Funder - Ejstrup var en ny oplevelse.

Fuglemæssigt startede det rigtigt godt med en ringdrossel på en græsplæne. Ellers var det sangdroslen, som var den store sopran.

Læs mere...

Kursus for nye punkttællere

Tirsdag d. 17. april afholdt Dof-Vestjylland et kursus for nye punkttællere på Skovlund Naturskole i Holstebro. 11 interesserede fuglekiggere havde tilmeldt sig og mødte op.

Læs mere...

Tårnenes dag 2018

Lørdag d. 5. maj indbyder DOF-Vestjylland alle der har lyst, at deltage i landskampen "Tårnenes dag". Konkurrencen går ud på at se flest mulige fuglearter fra et fugletårn eller udsigtspunkt mellem kl. 5.00 og kl. 13.00 den pågældende dato.

Konkurrence er landsdækkende og afholdes for 13. gang i Danmark, hvor vi de seneste tre år tillige har deltaget i en nordisk landskamp med deltagere fra Finland, Sverige.

Læs mere...

Ekskursion til Sdr Vosborg Hede og Lilleå 14. april 2018.

Trane, Fiskeørn og Isfugl var nogle af de gode arter, der viste sig for de 22 deltagere på denne smukke forårsdag. Spætmejsen bød velkommen ved Thorsted Kirke og på turen ad støvede veje til Sdr Vosborg Hede viste der sig drosler, både Solsort, Sang og Misteldrossel og Bjørn så et glimt af en Ringdrossel.

Læs mere...

Seniorekskursion 11. april 2018 til Mossø og Salten Langsø.

Sønder Vissing Kirke var valgt som mødested, men Krak sendte nogle deltagere til Østbirk?? Måske fordi Kirkekontoret ligger der? Alle 26 deltagere fandt dog hinanden ved første mødested ved Klostermølle nær Mossø.


Læs mere...

Angivelse af redetræer til Naturstyrelser og kommuner.

I "Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt" står anført:

§ 6. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. juli.

Læs mere...

Punkttællingskursus i Vestjylland

Atlas III projektet er færdigt og mange har nydt at være med her og bl.a. stiftet kendskab med Time-Tælle-Turene, så derfor vil vi i DOF-Vestjylland slå et slag for, at flere går i gang med Punkttælling og derved er med til at bidrage til vigtig viden om fuglene.

.... Og derfor vil DOF Vestjylland gerne invitere til møde/kursus om punkttællinger Smile

Læs mere...