Naturmødet i Hirtshals – Noget for dig?

Der er stor interesse for naturen og derfor er det vigtigt at den bliver sat på dagsordenen og diskuteret og netop derfor blev ”Naturmødet” i Hirtshals opstartet i 2016, som et folkemøde hvor politikere, organisationer og private personer alle har mulighed for at høre og være med i diskussionerne og derfor har lokal afdelingen i år lejet et sommerhus for at give interesserede en bedre mulighed for at deltage Smile

Læs mere...

Stoubæk Krat 2018

Femte afsnit i en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Stoubæk Krat, DOF-Base lokalitet 651020, ligger syd for Hodsager. Området er fredet og privatejet og der er de senere år foretaget omfattende fældninger i skovarealet. Lokaliteten er meget varieret natur og indeholder en strækning af Storå-dalen, hvor åen er ureguleret, enebærhede, egekrat, nåletræsplantage og en mose længst mod syd.

Læs mere...

Boligbirding - 2019 - status pr. 28.2.

 Hermed kommer en vestjysk opdatering på den landsdækkende "Boligbirding" konkurrence, som nu har været i gang i godt 2 måneder. Oversigter i denne artikel er baseret på registreringer pr. 28. februar.

Antallet af deltagere er i løbet af februar steget fra 107 deltagere i alt til nu 126 og med en tilmelding fra Fyn er der nu deltagere fra 12 af DOFs 13 lokalafdelinger.

Læs mere...

Seniorturen til Hald Sø - 6.3.2019

DOF Vestjyllands senior tur onsdag den 6/3 fandt sted i tørt, men overskyet vejr. De 20 deltagere fra nær og fjern nød den flotte natur og fuglene. Ja selv en biolog fra Spanien var med.

Læs mere...

Borgermøde om Nationalpark Skjernå

Onsdag d. 6. marts inviterer "Nationalpark Skjernå udvalget" - samt Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner til et borgermøde i Skjern, hvor de vil præsentere vision og udkast til afgrænsning for den kommende nationalpark, som forhåbentlig bliver til noget denne gang. DOF-Vestjylland sidder ikke med i udvalget, men deltager i den grønne følgegruppe, sammen med jægere, lystfiskere, skovdyrkerforeningen m.fl.

Læs mere...

Nye fugletårne i Sdr. Feldborg Plantage i 2018

 Fjerde afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Sdr. Feldborg Plantage, DOF-Base lokalitet 651010, ligger øst for Feldborg. Området er ejet af Naturstyrelsen og administreret fra NS Vestjylland. Lokaliteten indeholder store arealer med nåletræsplantage. Mod nord findes et fint moseområde med Lillesø og Andesø og mod syd er der flere områder med mere varieret beplantning.

Læs mere...

Ørnens dag på Skjern Enge

8 personer fra Skjern Enges tælleteam troppede op ved Lønborgvejens Hestholm-tårn kl. 9.30 for at gøre klar til at give gæsterne en forhåbentlig god oplevelse med de store rovfugle. Teleskoperne blev sat op og diverse pjecer mm. blev lagt frem. Solen skinnede, og der blæste en let vind. Der var håb om at finde nogle ørne. Dagen før var der nemlig set 3-4 havørne i området.

Læs mere...

Kom til Ørnens dag på søndag i Skjern enge

Søndag d. 24. februar mellem kl. 10.00 – 13.00 afholdes Ørnens dag i Skjern enge. Lokale ornitologer står i Hestholm tårnet mellem Skjern og Lønborg og har teleskoperne klar.

Arrangementet "Ørnens dag" er landsdækkende og i DOF-Vestjyllands område er der mulighed ved Skjern enge,

Læs mere...

Fuglestemmekursus – forår 2019 (opd. 30.3.2019)

Foråret er over os, Sanglærkerne er så småt ved at indfinde sig og Ringdue, Solsort og nogle af mejserne er begyndt at synge og derfor er det nu tiden hvor DOF-Vestjylland med Naturstyrelsen Vestjylland som samarbejdspartner, igen vil tilbyde et fuglestemmekursus, som afholdes på Naturcenter Kjærsgårds mølle ved Struer med Hans Henrik Larsen, som underviser.

Læs mere...

Årets vestjyske fuglefoto 2019 (opd. 16.11.)


Husk DOF-VESTJYLLANDS fotokonkurrence??   

DOF-Vestjylland inviterer lokalafdelingens medlemmer til en fotokonkurrence om Årets bedste fuglefoto 2019. - se modtagne nederst i artiklen.

Konkurrencen er du lukket - der kan ikke indsendes flere fotos.

De 42 indkomne fotos kan ses nedenfor.

Vi gentager succesen. Mange af vore medlemmer tager mange gode fuglefotos. Disse vil vi gerne udbrede, så flere kan glædes over dem. Vi vil gøre dette gennem en fotokonkurrence, hvor medlemmerne efterfølgende kan være med til, at udvælge vinderne!

Læs mere...

Mange stationære Stor Korsnæb på Ovstrup Hede i 2018

Tredje afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Ovstrup Hede, DOF-Base lokalitet 657082, ligger nord for Herning mellem Aulum og Sunds. Området har været ejet af Aage V. Jensen Naturfonde siden 2002 og fonden udfører mange tiltag for at forbedre vilkårene for fugle, dyr og flora og fauna i det hele taget. Området er på 490 ha, domineret af en stor indlandshede og omgivet af nåletræsplantager, som i disse år konverteres til beplantninger med løvfældende hjemmehørende træarter.

Læs mere...