Seniorturen til Hald Sø - 6.3.2019

DOF Vestjyllands senior tur onsdag den 6/3 fandt sted i tørt, men overskyet vejr. De 20 deltagere fra nær og fjern nød den flotte natur og fuglene. Ja selv en biolog fra Spanien var med.

Læs mere...

Borgermøde om Nationalpark Skjernå

Onsdag d. 6. marts inviterer "Nationalpark Skjernå udvalget" - samt Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner til et borgermøde i Skjern, hvor de vil præsentere vision og udkast til afgrænsning for den kommende nationalpark, som forhåbentlig bliver til noget denne gang. DOF-Vestjylland sidder ikke med i udvalget, men deltager i den grønne følgegruppe, sammen med jægere, lystfiskere, skovdyrkerforeningen m.fl.

Læs mere...

Nye fugletårne i Sdr. Feldborg Plantage i 2018

 Fjerde afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Sdr. Feldborg Plantage, DOF-Base lokalitet 651010, ligger øst for Feldborg. Området er ejet af Naturstyrelsen og administreret fra NS Vestjylland. Lokaliteten indeholder store arealer med nåletræsplantage. Mod nord findes et fint moseområde med Lillesø og Andesø og mod syd er der flere områder med mere varieret beplantning.

Læs mere...

Ørnens dag på Skjern Enge

8 personer fra Skjern Enges tælleteam troppede op ved Lønborgvejens Hestholm-tårn kl. 9.30 for at gøre klar til at give gæsterne en forhåbentlig god oplevelse med de store rovfugle. Teleskoperne blev sat op og diverse pjecer mm. blev lagt frem. Solen skinnede, og der blæste en let vind. Der var håb om at finde nogle ørne. Dagen før var der nemlig set 3-4 havørne i området.

Læs mere...

Kom til Ørnens dag på søndag i Skjern enge

Søndag d. 24. februar mellem kl. 10.00 – 13.00 afholdes Ørnens dag i Skjern enge. Lokale ornitologer står i Hestholm tårnet mellem Skjern og Lønborg og har teleskoperne klar.

Arrangementet "Ørnens dag" er landsdækkende og i DOF-Vestjyllands område er der mulighed ved Skjern enge,

Læs mere...

Fuglestemmekursus – forår 2019 (opd. 30.3.2019)

Foråret er over os, Sanglærkerne er så småt ved at indfinde sig og Ringdue, Solsort og nogle af mejserne er begyndt at synge og derfor er det nu tiden hvor DOF-Vestjylland med Naturstyrelsen Vestjylland som samarbejdspartner, igen vil tilbyde et fuglestemmekursus, som afholdes på Naturcenter Kjærsgårds mølle ved Struer med Hans Henrik Larsen, som underviser.

Læs mere...

Årets vestjyske fuglefoto 2019 (opd. 16.11.)


Husk DOF-VESTJYLLANDS fotokonkurrence??   

DOF-Vestjylland inviterer lokalafdelingens medlemmer til en fotokonkurrence om Årets bedste fuglefoto 2019. - se modtagne nederst i artiklen.

Konkurrencen er du lukket - der kan ikke indsendes flere fotos.

De 42 indkomne fotos kan ses nedenfor.

Vi gentager succesen. Mange af vore medlemmer tager mange gode fuglefotos. Disse vil vi gerne udbrede, så flere kan glædes over dem. Vi vil gøre dette gennem en fotokonkurrence, hvor medlemmerne efterfølgende kan være med til, at udvælge vinderne!

Læs mere...

Mange stationære Stor Korsnæb på Ovstrup Hede i 2018

Tredje afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Ovstrup Hede, DOF-Base lokalitet 657082, ligger nord for Herning mellem Aulum og Sunds. Området har været ejet af Aage V. Jensen Naturfonde siden 2002 og fonden udfører mange tiltag for at forbedre vilkårene for fugle, dyr og flora og fauna i det hele taget. Området er på 490 ha, domineret af en stor indlandshede og omgivet af nåletræsplantager, som i disse år konverteres til beplantninger med løvfældende hjemmehørende træarter.

Læs mere...

Vand(stær)tur i Holstebro 7.2.2019

Vejrudsigten var ikke god og vandstanden i Storåen var for høj og det regnede hele formiddagen. Ikke desto mindre mødte der 14 passionerede "Birdere " op på mødestedet kl.9.00. alle i godt humør og friske på at vi tog hele turen.

Læs mere...

DOF-tur til Harboøre Tange og Thyborøn Havn lørdag den 2. februar 2019

16 friske "vikinger" var mødt frem ved Harboøre Kirke kl. 9 – på trods af en ikke alt for lovende vejrudsigt. Der blæste en let til frisk vind fra NØ, temperaturen var lige omkring frysepunktet, der var masser af fugt og dis i luften og under det meste af turen let sne eller regn – så der var brug for alt det varme tøj vi kunne grave frem.

Læs mere...

Referat af DOF Vestjylland generalforsamling den 22. januar 2019

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. januar 2019 i Aulum, med 42 fremmødte deltagere der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende hørte et rigtigt fint foto fradrag fra Australien med Christian Hjort.

Læs mere...