Ekskursion til Sdr Vosborg Hede og Lilleå 14. april 2018.

Trane, Fiskeørn og Isfugl var nogle af de gode arter, der viste sig for de 22 deltagere på denne smukke forårsdag. Spætmejsen bød velkommen ved Thorsted Kirke og på turen ad støvede veje til Sdr Vosborg Hede viste der sig drosler, både Solsort, Sang og Misteldrossel og Bjørn så et glimt af en Ringdrossel.

Læs mere...

Seniorekskursion 11. april 2018 til Mossø og Salten Langsø.

Sønder Vissing Kirke var valgt som mødested, men Krak sendte nogle deltagere til Østbirk?? Måske fordi Kirkekontoret ligger der? Alle 26 deltagere fandt dog hinanden ved første mødested ved Klostermølle nær Mossø.


Læs mere...

Angivelse af redetræer til Naturstyrelser og kommuner.

I "Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt" står anført:

§ 6. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. juli.

Læs mere...

Punkttællingskursus i Vestjylland

Atlas III projektet er færdigt og mange har nydt at være med her og bl.a. stiftet kendskab med Time-Tælle-Turene, så derfor vil vi i DOF-Vestjylland slå et slag for, at flere går i gang med Punkttælling og derved er med til at bidrage til vigtig viden om fuglene.

.... Og derfor vil DOF Vestjylland gerne invitere til møde/kursus om punkttællinger Smile

Læs mere...

Til deltagere i ynglefugleprojektet Atlas lll og til andre interesserede til orientering.

Kære aktive i ATLAS lll:
Vores aktive deltagelse i Atlas lll er nu afsluttet. Tiden udløb den 1. marts og der resterer nu kun at få valideret sine observationer.

Læs mere...

Bustur til Vejlerne lørdag 26. maj 2018.

Den traditionsrige bustur for DOF-Vestjyllands medlemmer går i år til Vejlerne. Det er et område, der er kendt af de fleste, men området tåler sagtens et nyt besøg. Vi håber meget på en lokal guide, så vi får de gode fortællinger om området, der ejes af Aage V. Jensens Fonde. Det nærmere program for turen rundt i Vejlerne aftales i samarbejde med lokalguiden. Hvis tiden tillader det, besøger vi også Bulbjerg.

Læs mere...

Ulve-informationsmøde og udstilling

Debatten om ulve har været intens, siden ulven genindvandrede i Jylland i 2012 og især efter at en ulveflok har etableret sig i Vestjylland.

I DN Ringkøbing-Skjern har vi indtryk af, at mange mennesker mangler viden om ulve. Derfor inviterer vi til et informationsmøde om ulve. Det er altså ikke et debatmøde. Det er et møde, der har til formål at formidle viden om ulve. Efter tre oplæg

Læs mere...

Nyt på hjemmesiden - Boganmeldelser

Som noget nyt på DOF-Vestjyllands hjemmeside vil vi fremadrettet med jævne mellemrum oplægge boganmeldelser om nye fuglebøger, idet vi har fået en aftale med DOF-Nordjylland, som har et lokalafdelings bibliotek i Aalborg, der indkøber fuglebøger, som DOFs medlemmer kan låne og så samtidig fabrikerer biblioteksudvalget bog anmeldelserne.

Læs mere...

Kom til Ørnens dag i Skjern enge - 25 februar

Søndag d. 25 februar mellem kl. 10.00 – 14.00 afholdes Ørnens dag i Skjern enge. Vore lokale ornitologer står i Hestholm tårnet mellem Skjern og Lønborg og har teleskoperne klar.

Arrangementet ”Ørnens dag” er et landsdækkende arrangement, som afvikles på cirka 20 destinationer i Danmark og i DOF-Vestjyllands område er der i år mulighed ved Skjern enge,

Læs mere...

Solbeskinnet Holstebro gavmild med vandstære!

Lige efter solopgang strømmede midt-  og vestjyske seniorfuglekiggere til P pladsen overfor TVMV i Holstebro. Der var med 35 personer rekorddeltagelse. 1. stop ved vandkraftstationen gav 2 vandstære i samme kikkertfelt og en tredje et stykke derfra. Så var vi ligesom i gang.

Læs mere...

Referat af DOF Vestjylland generalforsamling den 23. januar 2018


DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 23. januar 2018 i Aulum, med 44 fremmødte deltagere der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende hørte et rigtigt fint foto foredrag fra Canada med Allan Kjær Villesen.

Læs mere...