Fuglestemmekursus – forår 2019 (opd. 30.3.2019)

Foråret er over os, Sanglærkerne er så småt ved at indfinde sig og Ringdue, Solsort og nogle af mejserne er begyndt at synge og derfor er det nu tiden hvor DOF-Vestjylland med Naturstyrelsen Vestjylland som samarbejdspartner, igen vil tilbyde et fuglestemmekursus, som afholdes på Naturcenter Kjærsgårds mølle ved Struer med Hans Henrik Larsen, som underviser.

Læs mere...

Årets vestjyske fuglefoto 2019

DOF-Vestjylland inviterer lokalafdelingens medlemmer til en fotokonkurrence om Årets bedste fuglefoto 2019.

Vi gentager succesen. Mange af vore medlemmer tager mange gode fuglefotos. Disse vil vi gerne udbrede, så flere kan glædes over dem. Vi vil gøre dette gennem en fotokonkurrence, hvor medlemmerne efterfølgende kan være med til, at udvælge vinderne!

Læs mere...

Mange stationære Stor Korsnæb på Ovstrup Hede i 2018

Tredje afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Ovstrup Hede, DOF-Base lokalitet 657082, ligger nord for Herning mellem Aulum og Sunds. Området har været ejet af Aage V. Jensen Naturfonde siden 2002 og fonden udfører mange tiltag for at forbedre vilkårene for fugle, dyr og flora og fauna i det hele taget. Området er på 490 ha, domineret af en stor indlandshede og omgivet af nåletræsplantager, som i disse år konverteres til beplantninger med løvfældende hjemmehørende træarter.

Læs mere...

Vand(stær)tur i Holstebro 7.2.2019

Vejrudsigten var ikke god og vandstanden i Storåen var for høj og det regnede hele formiddagen. Ikke desto mindre mødte der 14 passionerede "Birdere " op på mødestedet kl.9.00. alle i godt humør og friske på at vi tog hele turen.

Læs mere...

DOF-tur til Harboøre Tange og Thyborøn Havn lørdag den 2. februar 2019

16 friske "vikinger" var mødt frem ved Harboøre Kirke kl. 9 – på trods af en ikke alt for lovende vejrudsigt. Der blæste en let til frisk vind fra NØ, temperaturen var lige omkring frysepunktet, der var masser af fugt og dis i luften og under det meste af turen let sne eller regn – så der var brug for alt det varme tøj vi kunne grave frem.

Læs mere...

Referat af DOF Vestjylland generalforsamling den 22. januar 2019

DOF-Vestjyllands generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. januar 2019 i Aulum, med 42 fremmødte deltagere der foruden selve generalforsamlingen efterfølgende hørte et rigtigt fint foto fradrag fra Australien med Christian Hjort.

Læs mere...

Beretning - 2018


Så er et nyt år godt i gang og sædvanen tro er det rigtig dejligt at se at DOF-Vestjyllands årlige generalforsamling igen er godt besøgt og at I som medlemmer af foreningen interesserer jer for "lokalafdelingens liv" og har lyst at høre om aktiviteter og arbejdet med og for fuglene på mange planer, som er sket i det forgangne år i vores vestjyske lokalafdeling.

Læs mere...

Boligbirding - 2019 - status pr. 26.1.

Nu har Boligbirding konkurrencen 2019 været i gang i snart 3 uger og det må være ved at være tiden for en opdatering, for de vestjyske, samt øvrige deltagere rundt i landet. Der er hver eneste dag nye indtastninger, så derfor er denne oversigt et overblik over hvordan det står netop nu, med de indtastninger der er foretaget og registreret til og med 26. januar.

Læs mere...

Nyt naturområde ved Nybro etableret i 2018

Andet afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Nybro, DOF-Base lokalitet 657370, ligger nord for Herning mellem Aulum og Sunds. Lokaliteten indeholder først og fremmest et område med Storåen og flere tilløb, desuden ådal opstrøms Sunds Nørreå og nedstrøms Storåen, samt landbrugsområder. Ved selve Nybro har der tidligere været vandmølle og dambrug, men med et projekt

Læs mere...

Seniortur til Hindø, Svingel Engsø og Vest Stadil Fjord 17. januar 2019

Valget af mødested ved en kirke – Hee Kirke – var nok en god beslutning, for vejrguden var os overordentlig venlig stemt i dag. Det må vi huske til en anden gang.  Stadil Fjord lå blikstille foran os, da vi begav os ud på den nye bro til Hindø. Der var så stille, at Hvinandens fløjtende vingeslag kunne høres på lang afstand og Sangsvaner kunne høres i det fjerne.

Læs mere...

Fuglene satte rekord ved Gødstrup Sø i 2018

Første afsnit af en artikelserie: "LOKALITETER I HERNING KOMMUNE" - forfatter Ole Olesen, Aulum

Gødstrup Sø, DOF-Base lokalitet nr. 657010, ligger lige nordvest for Herning. Lokaliteten består af selve søen på 45 ha og områder omkring søen, mest mod syd og øst mod Tjørring. Selve søen er lavvandet og kun ca. 4 m dyb på dybeste sted. Gødstrup Sø er den fiskerigeste sø i Danmark i forhold til sit vandindhold.

Læs mere...