Vinterfugle ved Vesterhavet!

Med en vis spænding omkring vejret mødte vi 16 seniorer op ved Husby Kirke kl 9.00. Vejret var fint og gæssene trak hen over os. Vi havde forventet nogle gæs på strækningen mellem Fjand og Thorsminde men et par jægere på tangen havde ændret på forholdene så der var ingen gæs.

Læs mere...

Årets Ornitologiske Oplevelser 2019

Vi nærmer os en af lokalafdelingens traditionsrige arrangementer – Årets Ornitologiske Oplevelser, som afholdes den 3. december kl. 19 i Aulum Fritidscenter.

Har du et bidrag til aftenens underholdning? Sidste år viste 7 doffere deres bedste fugleoplevelse, og 70 medlemmer fik en rigtig god aften med billeder fra nær og fjern.  HUSK - Servicemeddelelse nederst i artiklen- P.g.a. kloakarbejde i Aulum!

Læs mere...

DOFs klimafond

Hvis du ønsker at leve CO2-neutralt, kan du bidrage til skovrejsning i nogle af verdens vigtigste naturområder. Hidtil har man kun kunnet betale til fx vindmøller i Indien og Kina, men nu har DOF tilsvarende projekter, hvor CO2-optaget sker ved genopvækst af tropeskov i nogle af de områder, hvor der er ødelagt allermest natur.

Læs mere...

Fugleåret 2018 - kan bestilles i Naturbutikken

DOF's kerne-, husstands- og ungdomsmedlemmer kan fra 1. oktober bestille Fugleåret 2018.

Hører du ikke til i en af disse medlemskategorier, kan du henvende dig til DOF på tlf. 3328 3800 og få ændret dit medlemskab.

Læs mere...

Nekrolog for Jørgen Nørgaard

Jørgen Nørgaard er her ikke mere. Han døde i sit hjem i Lemvig efter længere tids sygdom i en alder af 84 år. Han havde en livslang kærlighed til og interesse for naturen og især fuglelivet – og jeg har fået at vide at han fulgte "deres" musvåge uden for vinduerne indtil 2 dage før sin død.

Læs mere...

Vadefugletrækket ved Blåvand - ny viden!

Foredrag af dr. scient. Hans Meltofte

Lørdag den 28. september 2019 kl. 15:00 - 17:00

På Danhostel Blåvandshuk, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl, i den lille foredragssal.

Læs mere...

Årstidens Fugle på Harboøre Tange!

På trods af en ikke alt for lovende vejrudsigt mødte der alligevel 18 deltagere op til turen på Harboøre Tange. Efter velkomst af Peder og Allan, gennemgik Allan programmet for formiddagen.

Første stop var syd for Cheminova hvor vi så både på fjorden og

Læs mere...

Ugler i mosen

Nej ikke i mosen, men derimod i kasser der er hængt op til formålet.

Tilbage i 91-92 havde DOF et projekt tårnfalkekasse i samarbejde med Ikast kommune, kommunen personificeret ved stadsgartner Von Blücher. Projektet kørte over nogle år og kastede også enkelte uglekasser af som også blev sat op på udvalgte steder i kommunen.

Læs mere...

Bedsteforældredagen i Geddal Enge.

Søndag den 11. august inviterede DOF Vestjylland til Bedsteforældredag I Geddal Enge. Det blev som forudsagt af vejrguderne i DMI regnvejr, kraftig blæst og lave temperaturer. Absolut ikke et vejr, som gav megen lyst til at deltage i fuglekikkeri og fugleaktiviteter.

Læs mere...

Nyt lys på fuglenes evolution

Jon Fjeldså, som i mange år har været ansat på Zoologisk museum i København, som biolog og forsker og har bl.a. beskrevet flere nye fuglearter for verden. 21. oktober kommer han til Holstebro bibliotek og holder et  foredrag "Nyt lys på fuglenes evolution". Jon, er oprindelig fra Norge, men har i snart 50 år boet i Danmark og har bl.a. også været medlem af DOFs hovedbestyrelse i 20 år, så der er helt sikkert lagt op til et rigtig spændende foredrag, som er gratis for medlemmer af DOF!


Læs mere...

Seniorturen til Lille Vildmose 22.8. blev en indholdsrig tur

15 forventningsfulde seniorer mødtes ved brandvagt tårnet kl. 10. Det vil sige, at vi fra Sevel kom to min. for sent, da vi lige måtte stoppe ved Birkesø for at se på to kongeørne, der fløj hen over skoven her.

Læs mere...