Fugleåret 2018 - kan bestilles i Naturbutikken

DOF's kerne-, husstands- og ungdomsmedlemmer kan fra 1. oktober bestille Fugleåret 2018.

Hører du ikke til i en af disse medlemskategorier, kan du henvende dig til DOF på tlf. 3328 3800 og få ændret dit medlemskab.

Læs mere...

Nekrolog for Jørgen Nørgaard

Jørgen Nørgaard er her ikke mere. Han døde i sit hjem i Lemvig efter længere tids sygdom i en alder af 84 år. Han havde en livslang kærlighed til og interesse for naturen og især fuglelivet – og jeg har fået at vide at han fulgte "deres" musvåge uden for vinduerne indtil 2 dage før sin død.

Læs mere...

Vadefugletrækket ved Blåvand - ny viden!

Foredrag af dr. scient. Hans Meltofte

Lørdag den 28. september 2019 kl. 15:00 - 17:00

På Danhostel Blåvandshuk, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl, i den lille foredragssal.

Læs mere...

Årstidens Fugle på Harboøre Tange!

På trods af en ikke alt for lovende vejrudsigt mødte der alligevel 18 deltagere op til turen på Harboøre Tange. Efter velkomst af Peder og Allan, gennemgik Allan programmet for formiddagen.

Første stop var syd for Cheminova hvor vi så både på fjorden og

Læs mere...

Ugler i mosen

Nej ikke i mosen, men derimod i kasser der er hængt op til formålet.

Tilbage i 91-92 havde DOF et projekt tårnfalkekasse i samarbejde med Ikast kommune, kommunen personificeret ved stadsgartner Von Blücher. Projektet kørte over nogle år og kastede også enkelte uglekasser af som også blev sat op på udvalgte steder i kommunen.

Læs mere...

Bedsteforældredagen i Geddal Enge.

Søndag den 11. august inviterede DOF Vestjylland til Bedsteforældredag I Geddal Enge. Det blev som forudsagt af vejrguderne i DMI regnvejr, kraftig blæst og lave temperaturer. Absolut ikke et vejr, som gav megen lyst til at deltage i fuglekikkeri og fugleaktiviteter.

Læs mere...

Nyt lys på fuglenes evolution

Jon Fjeldså, som i mange år har været ansat på Zoologisk museum i København, som biolog og forsker og har bl.a. beskrevet flere nye fuglearter for verden. 21. oktober kommer han til Holstebro bibliotek og holder et  foredrag "Nyt lys på fuglenes evolution". Jon, er oprindelig fra Norge, men har i snart 50 år boet i Danmark og har bl.a. også været medlem af DOFs hovedbestyrelse i 20 år, så der er helt sikkert lagt op til et rigtig spændende foredrag, som er gratis for medlemmer af DOF!


Læs mere...

Seniorturen til Lille Vildmose 22.8. blev en indholdsrig tur

15 forventningsfulde seniorer mødtes ved brandvagt tårnet kl. 10. Det vil sige, at vi fra Sevel kom to min. for sent, da vi lige måtte stoppe ved Birkesø for at se på to kongeørne, der fløj hen over skoven her.

Læs mere...

Fuglefotograferingskursus – Præstbjerg Naturcenter

Hvis du bruger tid på at kombinere de to fantastiske hobbies – nemlig "fugle" & "foto" – er disse formiddage måske noget for dig! DOF-Vestjylland udbyder nemlig som noget helt nyt – "Fuglefotograferingskursus", hvor Indholdet fokuserer på grundlæggende fototeknik.

Læs mere...

Bedsteforældredag i Geddal Enge søndag den 11. august kl. 11 – 15

Vestjylland har mange fine fugleområder. Naturstyrelsens Geddal Enge er ét af dem.
Ta´ børn og børnebørn med til DOF Vestjyllands bedsteforældredag i Geddal Enge. På denne dag retter vi fokus på viben og inviterer til en hyggelig dag med aktiviteter for både børn og voksne.

Læs mere...

Boligbirding konkurrencen – 2019 - resultat

"Boligbirding 2019" sluttede pr. 30. juni og nu er resultatet for de 139 deltagere offentliggjort på DOF-Vestsjællands hjemmeside, hvor en udførlig rapport kan studeres. Link til artiklen kan findes i slutningen af dette indlæg.

Læs mere...