DOF-Vestjylland repræsenteret i Friluftsrådets kreds 6

Dof-Vestjylland er nu repræsenteret i "Friluftsrådet Midtvestjylland", som også betegnes kreds 6. Ved kredsrepræsentantskabsmødet i Vildbjerg 1. april fik vi indvalgt Jens Hasager Kirk i bestyrelsen.

Læs mere...

Hvorfor tage med på fugletur?

DOF-Vestjylland tilbyder en lang række fugleture og ekskursioner  i løbet af året og nogle gange går det hele op i en højere enhed, som det gjorde på turen til Hoverdal og Vest Stadil fjord 11. marts; man kan undre sig over at en tur ud i naturen, en ganske almindelig tirsdag formiddag kan give så fine oplevelser. 4 Grønspætter, Hedelærker, opvisning af 2 Havørne og sågar Odder mm.

Læs mere...

En enkelt plads til Extremadura er blevet ledig!

Har du fået skat tilbage og kunne godt tænke dig at komme på en fantastisk fugle rejse med DOF-Vestjylland.

Læs mere...

Storspoverne tælles

Lørdag den 5. april forestår en landsdækkende optælling af Storspoverne i Danmark. Ikke siden midt i 70´erne er der lavet en koordineret tælling for hele landet. I Vestjylland har vi en række gode lokaliteter, for denne vor største vadefugleart. Caretakere og andre ornitologer tæller disse steder og skulle du have lyst til at være med, er der mulighed for det!

Læs mere...

Kortnæbbet gås - spændende forskning

Godt en snes stykker havde fundet vej til et spændende foredrag om "Gæssene i Vestjylland" fortalt af Jesper Madsen fra DMU. Netop nu er der rigtig mange gæs her i det vestjyske og lokalafdelingen har bl.a. 8. april en "Aftengåsetur" til Vest Stadil fjord (Se ture og møder). Du kan også hjælpe med til gåseforskningen, ved at aflæse halsringe!

Læs mere...

Hygge-/Cafe aften med DOF-Vestjylland

Lokalafdeling prøver nu noget nyt. For at give medlemmerne mulighed for at få en hyggesnak med hinanden, vil vi invitere til en ”cafe-aften”. Den finder sted på Skovlund Naturskole ved Holstebro torsdag 13. marts 2008 kl. 19.30 – ca 21.30.

Læs mere...

Ørnetur en stor publikumssucces

DOF-Vestjyllands ørnetur søndag d. 24. februar var velbesøgt med 80 deltagere. Desværre var Havørnene ikke meget samarbejdsvillige og kun en halv snes af deltagerne, fik set en ørn i det fjerne!

Læs mere...

Gæssene i Vestjylland

Tirsdag den 18. marts kommer Jesper Madsen fra DMU og fortæller om gæssene. Mødet afholdes i Aulum Fritidscenter kl. 19.30

Læs mere...

Første tur med Seniorgruppen Vestjylland

Korttået træløber - Almindelig træløber - Vandstær - Spætmejse var nogle af de arter, som blev iagttaget på debut-turen - en forårsdag til Hald sø tirsdag den 19 februar.

Læs mere...

Generalforsamling - DOF-Vestjylland - Referat

Til årets generalforsamling den 29. januar i Aulum, var mødt 23 af foreningens medlemmer. På mødet blev der blandt andet vedtaget nye "vedtægter" for DOF-Vestjylland. NYT! Beretningen for 2007 er nu lagt på hjemmesiden.

Læs mere...

Gråspurvene – nu Seniorgruppen Vestjylland

3 af foreningens dygtige ledere er gået på pension. Det betyder, at de nu har tid og lyst til at guide nogle af seniorgruppens ture, og denne gruppe udvider derfor sit område til at dække hele DOF Vestjylland. NYT! Læs om gruppens første tur 19.2. til Hald sø - under Ture og møder!

Læs mere...